Annonce

Annonce

Halmballer på en mark står i flammer

I et scenario, hvor vores udledning af drivhusgasser fortsætter med at være højt, risikerer værdien af landbrug i Sydeuropa at falde så meget, at hele landbrugsområder vil blive forladt, advarer EEA i en ny rapport om klimaforandringerne. Foto: Colourbox

EU-rapport: Klimaforandringerne kan udrydde landbrug i Sydeuropa

I en ny rapport advarer EU's miljøagentur om, at flere landbrugsområder i værste fald bliver for svære at dyrke i fremtiden.

Mere ekstremt vejr kan koste EU’s landbrug op mod 16 pct. i indtægter i 2050, og flere områder i Sydeuropa kan blive så svære at dyrke i 2100, at de bliver forladt. Forbrugerne kan også forvente at se et spring i fødevarepriserne på grund af ringere udbytter.

Det er nogle af budskaberne i den nye rapport ‘Climate change adaptation in the agricultural sector in Europe’ fra EU’s miljøagentur European Environment Agency (EEA), der ser nærmere på de udfordringer, som klimaforandringerne medfører for landbruget, der selv står for ca. 10 pct. af EU’s samlede udledning af drivhusgasser ifølge EEA.

EEA anbefaler derfor, at der tages højde for klimamæssige tiltag i den fremtidige EU-landbrugspolitik, der træder i kraft i 2021.

“Rekorder bliver sat rundt om i verden på grund af klimaforandringer, og de skadelige konsekvenser af disse forandringer påvirker allerede landbruget i Europa, især i syd. Trods en vis fremgang er sektoren gøre meget mere for at tilpasse sig - især på bedriftsniveau - og fremtidige EU-politikker bør designes på en måde, som faciliterer og accelererer omstillingen i denne sektor,” siger Hans Bruyninckx, EEA’s direktør, i en pressemeddelelse.

EEA skriver, at klimaforandringerne allerede har betydet en ringere høst og højere produktionsomkostninger, hvilket påvirker priserne. Og mens det forventes, at vilkårene bliver bedre for landbrug i det nordlige Europa, vil det modsatte ske i syden. I værste fald - såfremt vores udledning af drivhusgasser fortsætter i den høje ende - kan udbytterne af hvede, majs og sukkerroer falde med 50 pct. i 2050, og i 2100 kan landbrugsværdien være faldet så meget, at hele landbrugsområder vil blive forladt.

EEA forventer ikke, at fødevareforsyningen i EU ligefrem er truet, men vurderer, at prisen på mad kan stige i de kommende årtier på grund af landbrugets udfordringer og den stigende globale efterspørgsel.

EEA hæfter sig ved, at de færreste EU-lande har iværksat deciderede klimatiltag i landbruget og understreger vigtigheden af, at der bliver gjort mere for at udbrede viden, skabe innovation og bevidsthed om problematikkerne. 

Det skal både give landbruget mere modstandsdygtige sorter, men også give landmændene værktøjer til at sænke deres udledninger fra produktionen. 

EEA nævner bl.a. skovlandbrug, præcisionslandbrug og en større diversitet i afgrøderne som metoder, der kan mindske klimaaftrykket. Økologisk landbrug omtales desuden som en metode til at styrke jordens modstandskraft over for tørker og oversvømmelser, fordi den økologiske jord holder bedre på vandet.

Derudover nævner EEA - hvilket adskillige rapporter også har italesat - at det er nødvendigt med en kostændring, hvor forbrugerne spiser mindre kød og reducerer madspild.

Eksempelvis udgav FN’s klimapanel, IPCC, i sidste måned en rapport, der bl.a. nævnte, at en reduktion i kødforbruget vil gavne klimaet.

Flere artikler fra samme sektion

Skoleophold har nuanceret rådgivers syn på god rådgivning

Susanne Kromann Helle har deltaget på rådgiverskolen i projektet NutHy.

24-01-2020 5 minutter Udbytte og jordbearbejdning

Rådgivere inddrages i projekt for at øge øko-udbytterne

Projekt skal bane vej for højere økologisk udbytter med flere tilgængelige næringsstoffer.

24-01-2020 3 minutter Næringsstoffer

Småt er godt på det alsidige landbrug Katrinelunden

I Velfærdsdelikatesser-konceptet handler produktionen ikke kun om dyrevelfærd men også om bæredygtighed og klima.

23-01-2020 6 minutter BæredygtighedSkovlandbrug