Annonce

Billedet viser en efterafgrøde

En kraftig og tæt efterafgrøde er med til at indbygge kulstof i jorden. Ifølge klimakataloget fra ØL tilføres jorden knap 200 kg C pr. ha med et sædskifte med 60 pct. efterafgrøder. Foto: Annette V. Vestergaard

Ny viden får ØL til at opdatere klimakataloget til landmænd

Økologisk Landsforenings guide med 40 tiltag, der mindsker bedriftens klimabelastning, er netop blevet opdateret.

Forskere og eksperter bliver hele tiden klogere på sammenhængene mellem landbrugsproduktion og klimabelastning, og derfor har Økologisk Landsforening valgt at opdatere foreningens Klimakatalog fra 2017.

"Det er utroligt komplekst at regne på effekten af mange af tiltagene, men vi prøver så godt, det er muligt, og når vi får ny viden og dokumentation, skal vi inddrage den. Derfor laver vi en opdatering nu," fortæller klimakonsulent i Økologisk Landsforening, Mette Kronborg, der har stået for opdateringerne sammen med konsulenterne Erik Kristensen, Carsten Markussen og Maike Brask, ØkologiRådgivning Danmark.

Det er langt fra alle tiltag i kataloget, der er ændret, men i syv tilfælde har gruppen ført tekst og beregninger ajour. Katalogets resterende tiltag vil løbende blive opdateret i 2019.     

"Det er vigtigt, at vi giver så retvisende et billede som muligt af klimaeffekterne, så landmændene kan bruge kataloget i praksis og agere efter det," siger Mette Kronborg om kataloget, som kan downloades fra Økologisk Landsforenings hjemmeside.

Økologisk Landsforening arbejder for en ambitiøs klimapolitik, hvor landbruget yder sin del. Klimaregnskaber på bedriftsniveau kan være en løsning, og her er klimakataloget centralt som inspiration og vejviser til handling.

Klimakataloget er revideret i projektet Demonstration af nye økologiske løsninger II, som netop er afsluttet. 

Karen Munk Nielsen er kommunikationskonsulent i Økologisk Landsforening.

Flere artikler fra samme sektion

Nu skal græsproteinet stå sin prøve i svinestalden

I et projekt får en gruppe grise serveret en kost, hvor en del af proteinet i foderet kommer fra kløvergræs. Håbet er at sænke importen af soja.

20-03-2019 2 minutter SvineproduktionForskning

Rengøring med hydratkalk forsinker kalvediarré

Svenske forskere har undersøgt, om desinfektion med kalk kan fjerne cryptosporidier og forhindre kalvediarre. Det er ikke helt tilfældet.

19-03-2019 2 minutter ForskningMejeri

Festival for økologiske korn-nørder

Bønder, bagere og bryggere mødes med forskere og forædlere fra hele Europa til international økologisk kornfestival 26.-28. juni.

19-03-2019 2 minutter Planteavl