Annonce

Annonce

Annonce

Paradoksalt nok kan merudledningen betyde en gevinst på landbrugets klimaregnskab, såfremt gyllen behandles i biogasanlæg. Foto: Colourbox

Nye beregninger: Landbrugets klimabelastning er lige steget yderligere

Kvæggylle udleder mere metan end hidtil beregnet. Det kan dog paradoksalt nok vise sig at give gevinster på landbrugets klimaregnskab.

For anden gang på et halvt år bliver dansk landbrugs klimabelastning opjusteret. I december betød en korrektion af en regnefejl, at sektorens udledning af drivhusgasser fra lavbundsjorder blev 1,64 mio. ton højere, og nu viser det sig, at metan fra kvæggylle er 16 pct. højere end hidtil antaget. 

Det svarer til, at sektorens samlede udledninger er 2,7 pct. højere end tidligere beregnet. Det skriver Aarhus Universitet på sin hjemmeside.

De nye tal kommer fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, hvor man siden 2016 har arbejdet med en ny og forbedret regnemodel for metan fra gylle, som trods fortsatte usikkerheder giver et bedre billede end klimapanelet IPCC's standardmetode af, hvor meget metan der udledes fra dansk gyllehåndtering.

"Opdateringen af beregningerne har ført til korrektion af metanudledningen fra kvæggylle. Vores lokale estimater giver trods fortsatte betydelige usikkerheder et mere retvisende billede af metanudledningen, herunder effekten af håndtering og behandlingsteknologier," siger institutleder og professor Jørgen E. Olesen til universitetets hjemmeside.

Paradoksalt nok kan merudledningen imidlertid betyde en gevinst på landbrugets klimaregnskab, såfremt gyllen behandles i biogasanlæg. Afgasningen reducerer metanudledninger fra lagring af gyllen, og øget produktion af biogas kan dermed bidrage til en større, samlet reduktion af drivhusgasudledningen fra landbruget. Effekten af et sådant initiativ og andre reduktionstiltag skal derfor genberegnes.

Kommende forskningsprojekter forventes i løbet af de næste par år at give endnu mere præcis viden om beregningsmetoderne, og resultaterne vil løbende blive indarbejdet i Danmarks nationale emissionsopgørelser af forskere fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet, der indrapporterer tallene til FN's klimakonvention.

Flere artikler fra samme sektion

Ægproducenters økonomi på ny nedtur

Igen i 2020 faldt de økologiske ægproducenters dækningsbidrag. Økologiske æg er for billige, og lav notering levner ikke plads til udvikling af produktionen, lyder det fra udvalgsformand.

12-04-2021 3 minutter Æg og fjerkræ,   Økonomi

Thise Mejeri vil låne penge til at beskytte "Jordens lunger"

Som led i ambitionen om at udfase brugen af soja i foderet, beder Thise Mejeri om et crowdfundinglån på en mio. kr.

12-04-2021 5 minutter Klima,   Mejeriproduktion

Økologiske grise får sjældent antibiotika

Forbruget af antibiotika til økologiske fravænningsgrise er meget lavt og udgør 6,2 pct. af forbruget i den konventionelle smågriseproduktion, viser nye data.

11-04-2021 4 minutter Foder,   Svineproduktion,   Dyrevelfærd