Annonce

Annonce

I forsøget 'Nuthy' har man set nærmere på virkningen af at tilføre recirkulerede næringsstofkilder som ”top op” på udvalgte landmænds gødningsplaner. Foto: Daka Denmark

Nye muligheder i gødningsstrategien

KRONIK: Økologien er i konstant udvikling, og leder efter løsninger, der kan understøtte bæredygtighed både miljømæssigt og økonomisk. Koncentreret recirkuleret gødning er en af mulighederne, som bidrager til mindre marktryk, større udbytte og mere handlefrihed.

Af: Peter Dammegaard, market manager i Øgro, Daka Denmark

Rettidig tildeling af gødning er en af de tilbagevendende forårsudfordringer for planteavlere i Danmark, og ofte er udnyttelsen af vinduet for optimal tildeling af gødning afgørende for at kunne give afgrøderne en god start. 

Vejrforholdene i slutningen af vinteren og starten af foråret er meget uforudsigelige, men den gode start for afgrøden er især vigtigt i den økologiske driftsform, da det giver en fordel, når afgrøden skal kæmpe imod ukrudtstrykket senere i vækstperioden. 

Derfor er startgødning en vigtig faktor for høstudbyttet. Ofte er det husdyrgødning, som tildeles i starten for at skyde afgrøden godt i gang, men det kan være meget besværligt på ”bløde” jorder og resulterer ofte i store markskader. 

Samtidig er risikoen for at køre fast i marken med gyllevognen høj. Som følge heraf har en del landmænd ikke mulighed for at tildele startgødningen rettidigt.

I økologien arbejdes der på mange fronter med at finde veje, der kan sikre tilstrækkeligt med næringskilder, som kan opretholde jordens frugtbarhed på en bæredygtig måde. 

Det er nødvendigt for, at produktionen af økologiske fødevarer kan følge med til forbrugernes stigende efterspørgsel. Derfor har landsforsøget 'Nuthy' set nærmere på virkningen af at tilføre recirkulerede næringsstofkilder, herunder Øgro, som ”top op” på udvalgte landmænds gødningsplaner. 

Forsøget startede i 2018 og løber i tre år. Ideen om, og muligheden for at tildele en fast gødning med kendt indhold af næringsstoffer rettidigt, har vist lovende resultater med merudbytter på 11 – 12 pct. Dog med det forbehold, at vanding i det meget tørre forår var nødvendigt i 2018. Det tyder desuden på, at kvaliteten af afgrøden er steget betragteligt fra foder- til maltkvalitet i 2018.

Diskussionen om nye muligheder i gødningsstrategien for økologer kigger i retning af recirkulerede gødninger, fordi det stemmer godt overens med filosofien bag økologiens helhedsorientering i forhold til natur, miljø og afgrøder. 

En af sidegevinsterne ved at få implementeret koncentrerede gødningsprodukter i gødningsstrategien er, at man får adgang til produkter med kendt indhold, som kan køres ud med let materiel. 

Samtidig giver det mulighed for, at man som landmand selv kan have gødningen klar, til at blive kørt ud så snart forholdene er optimale. Det giver uafhængighed, frihed til selv at vælge og mulighed for at optimere. 

Flere artikler fra samme sektion

Det frie liv har også en bagside

Det frie udeliv skåner økologiske malkekøer for trykninger, men øger risikoen for leverikter, viser en ny analyse af slagtefund.

07-05-2021 3 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg,   Mejeri

Sådan skaber du nye, bæredygtige kostvaner

To eksperter giver deres bud på, hvordan du kan ændre gamle vaner til nye, som farver dine valg og måltider mere grønne. Det handler om at erstatte den gamle vane med noget, der giver dig samme belønning.

07-05-2021 9 minutter Forbrug,   Mere grønt,   Plantebaserede fødevarer

Fødevaregigant vil ind på Europas marked for plantedrikke

Nestlé vil disrupte markedet for plantedrikke og lancerer nu en ærtebaseret drik, der tilmed er certificeret CO2-neutral.

07-05-2021 5 minutter Plantebaserede fødevarer,   Fri for-produkter,   Detailhandel,   Forbrug