Annonce

Annonce

Annonce

Kløvergræs

Fra 1. januar 2022 skal der være mindst 20 pct. kvælstoffikserende hovedafgrøder i sædskiftet. Det kan f.eks. være kløvergræs. Foto: Irene Brandt-Møller

Nye regler for sædskifte og gødskning hos økologer

FAGLIGT TALT: De kommende sædskifte- og gødningsregler for økologer begynder nu endeligt at falde på plads, og mange landmænd har set frem til, at der kan komme klarhed over de kommende rammer og regler.

Af: Michael Tersbøl, planterådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

Der er ændringer i sædskifteregler og regler for dokumentation af gødning fra 1. januar 2022, og der sker noget ang. brancheanbefalingernes for loft for ikke-økologisk husdyrgødning fra 1. august 2022.

Sædskiftekrav i EU-reglerne

Fra 1. januar 2022 skal der være mindst 20 pct. kvælstoffikserende hovedafgrøder i sædskiftet. Det kan være:

 • Bælgplanter i renbestand, f.eks. markært, hestebønne, hvidkløver til frø osv.

 • Bælgsæd i blanding med korn, hvor bælgsæden udgør mindst 50 % af frøene i blandingen.

 • Kløvergræs, hvor kløveren udgør mindst 15 % af frøvægten i blandingen.

Mindst 50 pct. kulstoflagrende afgrøder i sædskiftet. Det kan være:

 • Græs og kløvergræsblandinger, både permanente og i omdrift.

 • Efterafgrøder, udlæg af græs og kløvergræsblandinger.

 • Energiafgrøder, skovkulturer, frugttæer og -buske med bunddække af græs.

Ikke-økologisk gødning

Fra 1. januar 2022 skal du udfylde en erklæring om behov for ikke-økologisk gødning. Heri redegøres for hvorfor det er nødvendigt at bruge ikke-økologisk gødning, f.eks. at økologisk gødning ikke er tilgængeligt eller er for dyrt at skaffe. Erklæringen kan skrives ind i en blanket fra Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Fra. 1. januar 2022 må du ikke afsætte din egen økologiske gødning og så i stedet købe tilsvarende ikke-økologiske gødning. Der vil dog være en række undtagelse for dette:

 • Hvis din egen gødnings næringsstofsammensætning er for skæv ift. planternes behov – f.eks. stort indhold af fosfor.

 • Forebyggelse af parasittryk på afgræsningsmarker.

 • Hvis du samarbejder med et biogasanlæg.

Hvis du gør brug af disse undtagelser, skal det fremgå af din erklæring om behov for ikke-økologisk gødning.

Brancheanbefalingerne stiller nye krav til gødningslofter

Fra 1. august 2022 vil brancheanbefalingerne tillade:

 • 43 kg udnyttet N i ikke-økologisk, ikke-afgasset husdyrgødning, mod 54 kg i dag, pr. ha. harmoniareal.

 • 65 kg ikke-økologisk husdyrgødning, når mindst 22 kg heraf er afgasset, pr. ha. harmoniareal.

 • Op til 65 eller 107 kg udnyttet N i alt, hvor mængden af N > 65 kg pr. ha. kan være økologisk husdyrgødning og ikke-økologisk N fra andre produkter i bilag 1 end husdyrgødning.

 • Økologisk husdyrgødning eller plantebiomasse, der afsættes til biogasanlæg, kan altid tages tilbage i samme N-mængde og anvendes uden om ovennævnte lofter for ikke-økologisk N i husdyrgødning

Reglerne i denne artikel er præsenteret ved et webinar, som du kan gense hos SEGES TV på deres hjemmeside:

https://www.seges.tv/video/69807253/nye-regler-for-ikke-okologisk-1

Flere artikler fra samme sektion

Crowdfunding blev ingen genvej til øget vækst for selskab bag økologiske måltidskasser

Simple Feast dropper crowdfunding som middel til at sikre yderligere kapital til selskabets ambitiøse vækstplaner.

16-07-2021 2 minutter finansiering

Tyrekalve skal have en økologisk fremtid

Forskere ved Aarhus Universitet vil udvikle to koncepter for kalve- og ungdyrkød fra den økologiske mælkeproduktion. Koncepterne er baseret på græs, og det hele begynder med kalve, der får masser af mælk hos ammetanter.

16-07-2021 4 minutter

Designergødninger testes i marken

Nye teknologier gør det muligt at raffinere kløvergræs og designe økologiske gødninger med forskelligt indhold af næringsstoffer, bl.a. svovlsur ammoniak. Det kan være en vej til et mere klimavenligt økologisk landbrug.

16-07-2021 3 minutter Næringsstoffer,   Planteavl,   Forskning