Annonce

So på marken

Nye reguleringskrav for økologisk produktion af grise er udskudt til 1. august 2019. Foto: Irene Brandt

Nyt beregningsgrundlag for de økologiske producenter af grise udskydes

Landbrugsstyrelsen oplyser, at styrelsen snarest vil udstede en ændring af gødskningsbekendtgørelsen.

I forbindelse med ændring af gødskningsbekendtgørelsen for planperioden 2018/2019, der trådte i kraft den 1. august 2018, blev der indført et nyt beregningsgrundlag for produktion af næringsstofindhold i husdyrgødning for økologisk produktion af grise. Beregningsgrundlaget anvendes til at fastlægge en bedrifts forbrug af kvælstof og fosfor i husdyrgødningen, som opgøres i gødningsregnskabet.

Frem til 1. august 2018 har økologiske producenter af grise på grund af manglende fagligt grundlag anvendt beregningsgrundlaget for den konventionelle produktion af grise.

For at give økologerne tid og mulighed for at indrette sig på de nye reguleringskrav og med mulighed for at korrigere ud fra de faktiske produktionsforhold udskydes implementeringen af beregningsgrundlaget for den økologiske produktion af grise til den næstkommende planperiode.

Landbrugsstyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at styrelsen snarest vil udstede en ændring af gødskningsbekendtgørelsen, som betyder, at økologerne i indeværende planperiode som hidtil stadig kan anvende det konventionelle beregningsgrundlag. Det nye beregningsgrundlag med de tilhørende korrektionsformler vil blive implementeret fra den næstkommende planperiode 2019/2020, som træder i kraft 1. august 2019.

Flere artikler fra samme sektion

Husk dyrevelfærden i naturplejen

Det er alfa og omega for kreaturer, at de har et tørt sted, hvor de kan ligge i mindst ti timer i døgnet.

23-05-2019 8 minutter NaturDyrevelfærd

ØL deler de sidste af 70.000 frøposer ud på Naturmødet

250 øko-landmænd har i løbet af foråret sået blomsterfrø for at hjælpe de vilde bier. På Naturmødet i Hirtshals deles flere frø ud.

22-05-2019 5 minutter NaturNaturmødet 2019

Økologer udfaser kritiske antibiotika

Den økologiske kvægbranche stopper med at bruge tre antibiotika, som er nødvendige for at behandle syge mennesker.

22-05-2019 2 minutter KvægØkologiregler