Annonce

So på marken

Nye reguleringskrav for økologisk produktion af grise er udskudt til 1. august 2019. Foto: Irene Brandt

Nyt beregningsgrundlag for de økologiske producenter af grise udskydes

Landbrugsstyrelsen oplyser, at styrelsen snarest vil udstede en ændring af gødskningsbekendtgørelsen.

I forbindelse med ændring af gødskningsbekendtgørelsen for planperioden 2018/2019, der trådte i kraft den 1. august 2018, blev der indført et nyt beregningsgrundlag for produktion af næringsstofindhold i husdyrgødning for økologisk produktion af grise. Beregningsgrundlaget anvendes til at fastlægge en bedrifts forbrug af kvælstof og fosfor i husdyrgødningen, som opgøres i gødningsregnskabet.

Frem til 1. august 2018 har økologiske producenter af grise på grund af manglende fagligt grundlag anvendt beregningsgrundlaget for den konventionelle produktion af grise.

For at give økologerne tid og mulighed for at indrette sig på de nye reguleringskrav og med mulighed for at korrigere ud fra de faktiske produktionsforhold udskydes implementeringen af beregningsgrundlaget for den økologiske produktion af grise til den næstkommende planperiode.

Landbrugsstyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at styrelsen snarest vil udstede en ændring af gødskningsbekendtgørelsen, som betyder, at økologerne i indeværende planperiode som hidtil stadig kan anvende det konventionelle beregningsgrundlag. Det nye beregningsgrundlag med de tilhørende korrektionsformler vil blive implementeret fra den næstkommende planperiode 2019/2020, som træder i kraft 1. august 2019.

Flere artikler fra samme sektion

Nu skal græsproteinet stå sin prøve i svinestalden

I et projekt får en gruppe grise serveret en kost, hvor en del af proteinet i foderet kommer fra kløvergræs. Håbet er at sænke importen af soja.

20-03-2019 2 minutter SvineproduktionForskning

Rengøring med hydratkalk forsinker kalvediarré

Svenske forskere har undersøgt, om desinfektion med kalk kan fjerne cryptosporidier og forhindre kalvediarre. Det er ikke helt tilfældet.

19-03-2019 2 minutter ForskningMejeri

Festival for økologiske korn-nørder

Bønder, bagere og bryggere mødes med forskere og forædlere fra hele Europa til international økologisk kornfestival 26.-28. juni.

19-03-2019 2 minutter Planteavl