Annonce

Annonce

Et træ uden blade ses i forgrunden - i mellemgrunden ses en mark og i baggrunden ses en vindmølle

Videnskab.dk har talt med en række forskere om klimaaftrykket fra oksekødet, og svaret fra dem er overordnet set, at der stort set ingen forskel er på klimabelastningen, hvad enten man vælger den økologiske eller konventionelle. Foto: Colourbox

Øko- og konventionelle bøffer har samme klimaaftryk - men økobøffen vinder på biodiversiteten

Klimaaftrykket fra en økologisk bøf er stort set det samme som en konventionel, siger forskere. Til gengæld er den økologiske bedre for biodiversiteten.

Debatten om bøffernes klimaaftryk kører på højtryk for tiden, og forleden pustede dr.dk yderligere til den med artiklen 'Økologi vinder frem - men industrisvin og vandpumpede kyllinger er bedre for klimaet'. 

Men ér økologi virkelig den altoverskyggende klimasynder, når det kommer til kødproduktionen? 

Videnskab.dk har talt med en række forskere om klimaaftrykket fra oksekødet, og svaret fra dem er overordnet set, at der stort set ingen forskel er på klimabelastningen, hvad enten man vælger den økologiske eller konventionelle. Faktisk er tabet af biodiversitet større, hvis man vælger den konventionelle bøf.

"I det store klimaperspektiv er der grundlæggende ikke stor forskel på, om bøffen kommer fra en øko-ko eller en konventionel ko," siger Jørgen E. Olesen, der er sektionsleder og professor ved Agroøkologi - Klima og Vand på Aarhus Universitet, til videnskab.dk.

Små forskelle

Jørgen E. Olesen forklarer, at de faktorer, man kan måle på, viser så små forskelle, at det ikke har den store betydning. For selvom den konventionelle produktion kræver mindre plads per kg kød og dermed er mere effektiv, har økologerne flere græsmarker, der kan lagre kulstof og dermed mindske udledningen af CO2.

Han påpeger dog, at den bedre kulstoflagring i økologien ikke kan godtgøre al den CO2, som landbruget udleder.  

I ICROF's rapport 'Økologiens bidrag til samfundsgoder' fra 2015, der er en opsamling af den seneste forskning om den økologiske produktion, står der også, at der generelt er "en større selvforsyningsgrad og et større forbrug af grovfoder i økologiske dyrehold end i konventionelle, hvilket betyder lavere indirekte energiforbrug til kraftfoder i økologisk hudsdyrproduktion". Det betyder kort sagt, at økologerne har et mindre behov for den klimabelastende produktion og import af kraftfoder som soja.

Samtidig belastes det økologiske landbrug ikke af den klimatunge produktion af kunstgødning og pesticider - omvendt bruger økologien mere plads per kg produceret enhed: Det konventionelle arealforbrug per kg kød er 12,7 m2, mens det for økologien er 19,4 m2.  

Forskerne, som videnskab.dk har talt med, er enige om, at bøffen ikke er klimavenlig, uanset om den kommer fra det konventionelle eller økologiske system. Men vælger man den økologiske, er det en fordel for biodiversiteten. I den konventionelle produktion er der et biodiversitetstab på 4,6 kg per kg kød i forhold til foderproduktionen, mens tallet for økologien er noget lavere på 1,4 kg. 

"Hvis man vil spise en bøf, vinder den økologiske på højere biodiversitet, kulstoflagring i jorden og fravær af pesticider," siger Marie Trydeman Knudsen, der forsker i jordbrugssystemer og bæredygtighed ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, til videnskab.dk.

Hun har medvirket til et såkaldt livscyklusstudie, hvor forskere har set på fødevareproduktions påvirkning af både miljøet og klimaet fra jord til bord, og hun peger på, at en række af disse faktorer, som f.eks. kulstoflagringen i økologien, ikke altid bliver inkluderet i sammenligninger af de to systemer.

Økologer: Det afliver nogle myter

Forskernes udtalelser vækker glæde i Økologisk Landsforening.

"Vi er glade for, at der kommer forskerudtalelser, som afliver nogle af de myter, der cirkulerer om økologi og klimaet, og som samtidig fremhæver det, som økologi leverer på så mange andre bæredygtighedsmål såsom biodiversiteten," siger Paul Holmbeck, der er politisk direktør i Økologisk Landsforening.

Foreningen har netop udgivet en model for klimaomstilling i landbruget og lanceret en klimahandlingsplan, som skal sænke økologernes udledning af drivhusgasser, og Paul Holmbeck erkender, at branchen ikke er i mål med klimaindsatsen.

"Men økologerne kører derudad med mange af de vigtigste løsninger. Klimaet er en fælles sag, og både økologisk og konventionelt landbrug skal sænke klimabelastningen - ikke først i 2050, men nu i disse år," fastslår han.

Ikke desto mindre lyder anbefalingen fra eksperter, at folk særligt i Vesten er nødt til at skære markant ned på forbruget af kød både af hensyn til klimaet og miljøet. 

Ifølge et nyligt studie publiceret i tidsskriftet Nature skal den gennemsnitlige verdensborger spise 75 pct. mindre oksekød, 90 pct. mindre svinekød og halvt så mange æg, mens indtaget af bønner skal tredobles, og nødder og frø firedobles, hvis den globale opvarmning skal holdes på under to grader celsius, og verdens landbrug skal kunne producere nok mad til de 10 mia. mennesker, der ifølge fremskrivninger vil være på kloden i 2050.

Foreløbige data viser, at verdens CO2-udledning steg med 2,8 pct. i 2018 - den største årlige stigning i syv år.

Flere artikler fra samme sektion

Støttepartier vil have stoppet, at statslige midler går til at fremme kødforbruget

Der skal ikke længere bruges offentlige midler på at markedsføre animalske fødevarer gennem landbrugets fonde, hvis det står til regeringens støttepartier.

19-01-2022 2 minutter Politik,   Forbrug

Forskere går i rette med benægtere: Biodiversiteten ér i krise

Et nyt studie har beregnet, at den 6. masseudryddelse sandsynligvis er påbegyndt og er forårsaget af mennesket. Forskerne påviser også, hvordan skeptikere i årevis har forsøgt at skabe tvivl om, hvorvidt der overhovedet ér en biodiversitetskrise.

19-01-2022 5 minutter Biodiversitet,   Forskning

Rasmus Prehn afviser obligatorisk klimamærke

Regeringen undersøger mulighederne for et frivilligt klimamærke på fødevarer, men udelukker, at det kan blive obligatorisk.

19-01-2022 2 minutter Forbrug,   Politik,   Klima