Annonce

Annonce

En gruppe forskere står og ser på hestebønner

Fra næste år skal alle økologer have mindst 20 pct. kvælstoffikserende hovedafgrøder i sædskiftet. Foto: Karen Munk Nielsen

Økologer mangler afklaring af nye sædskiftekrav

Skærpede krav for sædskiftet på økologiske bedrifter træder i kraft allerede efter nytår. Alligevel er retningslinjerne endnu ikke klar.

Nye regler, der indeholder skærpede krav for sædskiftet hos økologiske landmænd, træder i kraft fra årsskiftet, men regelgrundlaget er endnu ikke endeligt vedtaget. Landbrugsstyrelsen skriver, at den nye vejledning om økologisk jordbrugsproduktion først bliver klar i starten af december – altså kun en måned før de nye regler skal efterleves.

”Landmændene har haft travlt med at høste og så. Det er først nu, at de begynder at planlægge efter de nye sædskiftekrav, for når man ikke kender reglerne, så er det ikke nemt at forholde sig til,” siger Peter Mejnertsen, der er økologichef hos landets største rådgivningscenter Velas.

De nye sædskiftekrav er statsregler som en del af EU's økologiforordning. Landbrugsstyrelsen har sendt et foreløbigt udkast i høring, hvor der er lagt op til, at mindst 20 pct. af omdriftsarealet skal bestå af kvælstoffikserende hovedafgrøder. Derudover skal mindst 50 pct. af det samlede areal dyrkes med kulstoflagrende afgrøder, f.eks. græs og efterafgrøder. Det gælder for alle økologiske bedrifter uanset størrelse.

Udkast er mangelfuldt

Udkast til de nye sædskiftekrav

På økologiske bedrifter skal der fra 1. januar 2022 indgå bælgafgrøder i sædskiftet, som svarer til 20 pct. af arealet med hovedafgrøder i omdrift. Bælgafgrøder defineres af Landbrugsstyrelsen som herunder:

  • En afgrøde, der udelukkende består af sorter fra ærteblomstfamilien.
  • En blanding af korn og storfrøede sorter fra ærteblomstfamilien, hvor sidstnævnte udgør mindst 50 pct. af frøene i blandingen
  • Kløvergræs, hvor der indgår småfrøede bælgplanter med mindst 15 pct. af frøvægten

På økologiske bedrifter skal mindst 50 pct. af det indberettede produktionsareal bestå af kulstoflagrende afgrøder fra 1. januar 2022. Kulstoflagrende afgrøder er:

  • Græs og græsblandinger, både permanent og omdrift
  • Efterafgrøder og udlæg af græs og græsblandinger
  • Energiafgrøder, skovkulturer, frugttræer og -buske med bunddække af græs (juletræer, remisser og læhegn kan også tælle med, hvis det indberettes som økologisk areal)

Peter Mejnertsen havde gerne set, at efterafgrøder kunne tælle med under kravet om de 20 pct. kvælstoffikserende afgrøder, da sædskiftet ellers risikere at blive for låst hos mange landmænd. Derudover mener han ikke, at det giver mening, at bælgplanteandelen i kløvergræsblandinger opgøres efter frøvægten.

”Det er tåbeligt at gå ud fra frøvægt. Det er etableringen, og hvordan man passer på afgrøden, der betyder noget for kløverandelen. Hvis man sår i to centimeters dybde, så er 80 pct. af frøene tabt. Så er det ligegyldigt, hvor mange kilo, man sår,” siger han og tilføjer, at frøvægten heller ikke bør være afgørende, idet kløverfrø vejer mindre end græsfrø.

Peter Mejnertsen oplever flere mangler i udkastet til de nye regler. Det fremgår for eksempel ikke, om rød- og hvidkløver til frø bliver defineret som kvælstoffikserende hovedafgrøde i reglerne.

”Det lader ikke til at være afklaret. Jeg kan være bange for, at det ender med ikke at tælle med. Det er selvfølgelig et udkast, men jeg synes ikke, at man har nået at tænke sig om,” siger han.

Udover sædskiftekravene kommer der også nye dokumentationskrav for modtagelse af ikke-økologisk husdyrgødning.

Det er eksempelvis ikke længere tilladt at afgive økologisk gødning og erstatte det med ikke-økologisk husdyrgødning, medmindre det sker i forbindelse med levering til biogas, eller at der er en fagligt begrundet årsag. Man skal samtidig kunne dokumentere, at man har forsøgt at finde økologisk gødning, før man modtager ikke-økologisk husdyrgødning.

Flere artikler fra samme sektion

Flere økologer kan se frem til tilskud til ny teknologi

Der er stor efterspørgsel på tilskud til ny teknologi, og nu afsætter fødevareministeren ekstra penge til Økologisk investeringsstøtte i 2021. Derudover får ansøgerne et halvt år ekstra til at afslutte deres projekt.

02-12-2021 2 minutter Tilskud

Snart bliver engelske landmænd belønnet for at passe på deres jord

Engelske landmænd vil fra 2022 modtage betaling, hvis de aktivt værner om jordens frugtbarhed og sundhed. Flere naturorganisationer er dog skuffede over ordningen.

02-12-2021 4 minutter Udland,   Politik,   Jordfrugtbarhed

Ny kampagne skal gøre det nemt at spise grønnere i januar

I januar 2022 sætter Dansk Vegetarisk Forening for første gang den landsdækkende kampagne Grøn Januar i gang. Grøn Januar har deltagelse af flere store kæder og skal sætte fokus på at spise grønnere ved at synliggøre udbuddet af veganske muligheder i landets butikker samt på spisesteder og i kantiner.

02-12-2021 4 minutter Forbrug,   Detailhandel,   Plantebaserede fødevarer