Annonce

Annonce

Annonce

Økologikonsulent Jens Peter Hermansen (t.v.) fortæller, at der ses en stigende interesse for permakultur blandt nye producenter. Foto: Jakob Brandt

Økologer tilbyder omlægningstjek til forening for permakultur

Økologisk Landsforening tilbyder nu gratis omlægningstjek for landmænd, der beskæftiger sig med permakultur, så de kan forene de to systemer.

Selvom permakultur og de økologiske regler og principper ikke er helt ens på alle områder, er der alligevel flere sammenfald mellem de to systemer.

Nu får landmænd, der dyrker permakultur så muligheden for at se, om de kan forene det med økologi, idet Økologisk Landsforening i år tilbyder fem landmænd hos netværket Permakultur Danmark gratis omlægningstjek.

”Vi oplevet at der, specielt blandt helt nye producenter, er en stigende interesse for permakulturer og at dyrke jorden med udgangspunkt i permakulturens tre etikker (omsorg for jorden, omsorg for mennesker og en fair fordeling af ressourcer, red.). For mange af disse producenter vil det være helt naturligt samtidig at dyrke jorden som autoriserede økologer. Vi har derfor aftalt med foreningen Permakultur Danmark at formidle tilbuddet om gratis omlægningstjek til deres medlemmer,” siger Jens Peter Hermansen, økologikonsulent i Økologisk Landsforening.

Permakultur

Permakultur handler om at lære af og arbejde med naturen. Alle arter (planter, dyr, insekter, svampe mv.) udfylder forskellige, vigtige funktioner i økosystemet, så det er vigtigt at sørge for levesteder til dem alle – ikke kun til os mennesker. Med et godt permakulturdesign vil elementerne i systemet hver især have flere funktioner og dække hinandens behov. Således opnås et lukket kredsløb, hvor alle eksisterende behov dækkes af lokale ressourcer.

Kilde: Permakultur Danmark

Skal være kommercielt

At få sin økologiske autorisation indebærer, at der skal overholdes en lang række regler, der alt andet lige vil betyde en række restriktioner af større eller mindre betydning, afhængig af hvordan og hvad man ønsker at producere. Samtidig giver det adgang til at sælge sine produkter under det velkendte røde ø-mærke med alle de fordele, det giver.

Omlægningstjekket er et gratis rådgivningsbesøg ude på den enkeltes ejendom, hvor produktionen gennemgås med hensyn til de gældende økologiregler, samtidig med at der kan sparres med rådgiveren om gode erfaringer, dyrkningsmæssige tiltag, netværk og afsætning.

Det eneste krav til produktionen er, at den drives kommercielt eller har som sigte at blive kommerciel. Der er som sådan ikke krav til en bestemt omsætning.

Ønsker man at få foretaget et omlægningstjek eller blot høre mere om muligheden, kan man kontakte Jens Peter Hermansen på tlf.: 61974910 eller via e-mail: jph@okologi.dk.

Flere artikler fra samme sektion

Ægproducenters økonomi på ny nedtur

Igen i 2020 faldt de økologiske ægproducenters dækningsbidrag. Økologiske æg er for billige, og lav notering levner ikke plads til udvikling af produktionen, lyder det fra udvalgsformand.

12-04-2021 3 minutter Æg og fjerkræ,   Økonomi

Thise Mejeri vil låne penge til at beskytte "Jordens lunger"

Som led i ambitionen om at udfase brugen af soja i foderet, beder Thise Mejeri om et crowdfundinglån på en mio. kr.

12-04-2021 5 minutter Klima,   Mejeriproduktion

Økologiske grise får sjældent antibiotika

Forbruget af antibiotika til økologiske fravænningsgrise er meget lavt og udgør 6,2 pct. af forbruget i den konventionelle smågriseproduktion, viser nye data.

11-04-2021 4 minutter Foder,   Svineproduktion,   Dyrevelfærd