Annonce

Annonce

En jordhumle sidder i en honningurt

En jordhumle er på besøg i pollen- og nektar-buffeten. Jordhumlen sidder på en honningurt – en af de blomsterarter, der er med i frøblandingen fra Økologisk Landsforening. Foto: Økologisk Landsforening

Økologer vil have flere vilde bier på vingerne

Pressemeddelelse

Økologisk Landsforening zoomer under Naturmødet i Hirtshals ind på vores vilde bier. Mange af dem er truede, blandt andet fordi de mangler føde. Derfor har 250 øko-landmænd i løbet af foråret sået blomsterfrø på et areal, der svarer til 35 fodboldbaner – og på Naturmødet deles flere frø ud.

Mad og bolig til bierne – hvad er næste skridt?’ Det er overskriften på et naturmøde-arrangement torsdag, som Økologisk Landsforening står bag. Og desværre et spørgsmål, der er meget relevant at stille.

Der findes 288 forskellige arter af bier i Danmark, men i de seneste årtier er antallet af de vilde bestøvere gået tilbage, ikke mindst blandt bierne. For eksempel har vi officielt 29 arter af humlebier herhjemme, men tre af arterne er ikke registreret de seneste 70 år. Yderligere ni arter er rødlistede, bl.a. felthumle og kløverhumle. Bierne er bl.a. truet af mangel på føde, for få levesteder og af landbrugets sprøjtegifte.

Christina Udby Hansen fra Økologisk Landsforening leder projektet ‘Mere mad til bierne’, og hun forklarer, at foreningen har allieret sig med 250 økologiske landmænd. I det tidlige forår har hver af de 250 økologer sået tilsendte frø ud på 1.000 m2. Frømikset vil blomstre hen over hele sommeren, og lige nu er de første blomster ved at være klar til, at bier og andre bestøvere kan mæske sig.

- Alle 250 landmænd har frivilligt taget landbrugsjord ud af drift for at give bierne en stor pollen- og nektarbuffet, siger Christina Udby Hansen og forklarer, at frøene til landmændene samlet set giver et areal med bi-venlige blomster, der svarer til 35 fodboldbaner som den i Parken i København.

Forbrugerne hjælper også bierne

Ifølge Christina Udby Hansen har der ikke været problemer med at støve de 250 økologiske landmænd op, der vil så frøene ud som blomsterstriber på deres ejendom. Tværtimod.

- Vi har heldigvis mærket en stor vilje til at give de betrængte bestøvere en hjælpende hånd. Ikke kun blandt de økologiske landmænd, men også hos forbrugerne, der med et stykke jord i haven eller altankassen kan være med til at gøre en forskel, siger Christina Udby Hansen.

De vilde biers bestøvning af planter og træer er vigtig for os alle – hvad enten vi er landmænd eller forbrugere. Bestøvningen er afgørende for, at vi kan dyrke grøntsager, frugt og producere andre fødevarer.

— Christina Udby Hansen, projektleder for 'Mere mad til bierne'

Ud over frøene til de 250 landmænd er der i april også delt ud af i alt 70.000 poser med økologiske frø til forbrugerne med hjælp fra Føtex, Bilka og nemlig.com. 

På Naturmødet deler Økologisk Landsforening de sidste af de 70.000 frøposer ud, som stadig kan levere bi-mad senere på sommeren. Frømikset er sammensat af arter, som giver en lang blomstringsperiode. Lige fra halvanden måned efter såning frem til oktober, hvor man kan forvente, at morgenfruerne stadig blomstrer.

- De vilde biers bestøvning af planter og træer er vigtig for os alle – hvad enten vi er landmænd eller forbrugere. Bestøvningen er afgørende for, at vi kan dyrke grøntsager, frugt og producere andre fødevarer - faktisk er 84 procent af alle plantearter og 76 procent af Europas samlede fødevareproduktion afhængig af bier og andre bestøvere, siger Christina Udby Hansen.

Hun understreger også, at forbrugerne også kan støtte en rigere natur med mere mad til bierne ved at vælge at købe og spise økologisk.

- Så produceres maden uden sprøjtegifte, der ellers kan påvirke bierne negativt, siger Christina Udby Hansen og refererer til forskning, der viser, at der er op til 26 pct. flere vilde bestøvere i og omkring de økologiske marker sammenlignet med konventionelle marker. 

Få bi-venlig inspiration på foreningens stand

Naturmøde-arrangementet om bierne foregår på Økologisk Landsforenings stand i The Village torsdag kl. 15-16. Der vil – som overskriften antyder – være fokus på, hvordan de økologiske landmænd og forbrugerne kan blive endnu bedre til at hjælpe de vilde bier.

Under den konstruktive debat vil man derfor fokusere på, hvad man kan lave af nye tiltag, der kan holde flere vilde bier på vingerne. Under hele Naturmødet kan enhver komme forbi stand nr. 38 og både se og høre om emnet, og børnene kan bygge et insekthotel. Der er også en quiz både for børn og voksne, og man kan som sagt få et brev bi-venlige frø med hjem til selvsåning.

 Der er allerede samlet gode råd om og erfaringer med at hjælpe bestøverne på projektets site www.madtilbierne.dk. Her er der for eksempel bi-venlige råd til navnlig landmanden i forbindelse med høslæt og afgræsning af grøftekanter og enge. På sitet er der også en kalender over gode bi-blomster samt råd om at bygge redesteder til de vilde bestøvere.


For yderligere info:

På Naturmødet:

Julie Rohde Birk, projektmedarbejder med viden om naturforhold, Økologisk Landsforening (ØL),
tlf. 61 97 49 15, jur@okologi.dk

 I øvrigt:

Christina Udby Hansen, projektleder, ØL, tlf. 40 92 99 50, cuh@okologi.dk

Peter N. Andersen, pressemedarbejder, ØL, tlf. 24 42 69 52, pna@okologi.dk

Dette er en pressemeddelelse fra Økologisk Landsforening. Det er tilladt at kopiere og bringe den på andre nyhedssider.

Flere artikler fra samme sektion

Når næste generation tager over

KRONIK: På gården Ellinglund ved Silkeborg driver Anne og Gert Glob Lassen en økologisk mælkeproduktion. Ægteparret trives med udfordringerne med at skabe optimale vilkår for mark og køer.

06-12-2019 4 minutter Kronik

Vil du se mine padde-faciliteter?

FAGLIGT TALT: I takt med at fokus på naturen på den enkelte bedrift er stigende, kan man sagtens forestille sig, at det bliver populært med score-replikker som ovenstående.

06-12-2019 3 minutter Fagligt taltKronik

Stor interesse for pløjefri økologi på kongres

En session om reduceret jordbearbejdning under økologiske forhold trak 200 tilhørere til.

06-12-2019 3 minutter Udbytte og jordbearbejdning