Annonce

Annonce

Økologikonsulent ser på kalve i stalden

Kontrollen hos de økologiske landmænd afslørede i 2019, at det ikke var alle økologiske dyr, som havde masser af tørt halm som kalvene her. Arkivfoto: Jakob Brandt

Økologerne har ikke helt styr på bilag, regler og regnskaber

Fem økologer mistede i 2019 deres autorisation på grund af grove eller gentagne overtrædelser, mens hovedparten af økologerne havde nogenlunde styr på reglerne.

"Husk at indberette og hav styr på dine bilag," lyder budskabet igen i år til landets økologer. Afsenderen er Landbrugsstyrelsen, og anledningen er offentliggørelsen af 'Statistik over kontrol af økologiske bedrifter - 2019'.

Opfordringen lyder som et velkendt ekko fra tidligere år, og listen over overtrædelser viser da også, at det stadig volder økologerne problemer at leve op til alle økologireglerne.

For selv om Landbrugsstyrelsen i forbindelse med offentliggørelsen af statistikken konkluderer, at danske økologer generelt er gode til at efterleve reglerne, skal kontrolmyndighederne helt tilbage til 2013 for at finde en overtrædelsesrate, der helt kan matche tallene for 2019, som dog ligger meget tæt på 2018-niveauet.

Økologikontrollen 2019

  • I 2019 udførte Landbrugsstyrelsen 4.291 kontroller hos økologiske jordbrugsbedrifter rundt om i landet. Af dem var 4.241 fysiske kontrolbesøg, mens 50 var administrative kontroller.
  • Kontrolresultaterne har Landbrugsstyrelsen netop offentliggjort i ”Statistik om kontrol af økologiske jordbrugsbedrifter – kontrolår 2019”.
  • Statistikken viser, at der i 2019 var overtrædelser ved 12,5 pct. af de årlige varslede kontrolbesøg og ved 16,1 pct. af de uvarslede kontrolbesøg.
  • De årlige kontrolbesøg er obligatoriske for alle økologiske jordbrugsbedrifter og 5 pct. er uanmeldte.

Sidste år var der overtrædelser ved 12,5 pct. af de årlige varslede kontrolbesøg og ved 16,1 pct. af de uvarslede kontrolbesøg. I to ud af tre tilfælde var der tale om overtrædelser vedrørende utilstrækkelig indberetning, regnskab og dokumentation, mens en tredjedel af overtrædelserne vedrørte forhold konstateret i mark eller stald.

Der er nogle, der prøver at køre helt til grænsen, og de ved måske ikke helt, hvor grænsen er. Det er nok dem, som vi kan betegne som branchens brodne kar, og her er det godt, at vi har kontrollen, så vi kan få dem ud af økologien.

— Erik Andersen, ØRD

I løbet af året tilbagekaldte Landbrugsstyrelsen autorisationen fra 37 bedrifter, som ikke havde indberettet i tide, mens fem bedrifter fik tilbagekaldt autorisationen på grund af grove eller gentagne overtrædelser. Det er det højeste antal siden 2013, men ifølge Erik Andersen, der er direktør for ØkologiRådgivning Danmark (ØRD) er det nok utopi at tro, at man helt kan undgå overtrædelser.

"Det er aldrig godt nok, når kontrollen finder fejl og mangler, men det er vanskeligt helt at undgå de mange administrative fejl. De mere alvorlige sager, er de der går ud over økologiens troværdighed," siger Erik Andersen.

Han hæfter sig ved, at langt de fleste overtrædelser er af langt mindre alvorlig karakter end de fem økologer, som i 2019 mistede autorisationen på grund af grove eller gentagne overtrædelser.

"Der er altid nogle, som prøver at køre helt til grænsen, og de ved måske ikke helt, hvor grænsen går. Det er nok dem, som vi kan betegne som branchens brodne kar, og her er det godt, at vi har kontrollen, så vi kan få dem ud af økologien," siger Erik Andersen.

Han oplyser, at rådgiverne løbende orienterer økologerne om, hvordan de undgår at blive et nummer i kontrolstatistikken, og efter hans vurdering er det ikke fair at laste rådgiverne for de mange overtrædelser, som ofte handler om manglende dokumentation eller for sent indsendt dokumentation.

"Hvert år får økologerne sammen med markmappen '10 ting du skal huske'. De råd bygger netop på erfaringerne fra de seneste års kontrolstatistikker, så de bør kende reglerne," siger Erik Andersen.

Han noterer samtidig, at mere end halvdelen af de afgjorte kontrolsager var af en karakter, som kun medførte en indskærpelse af reglerne overfor landmanden, da overtrædelserne ifølge myndighederne ikke var af alvorlig karakter.

"Jeg tror, at det i 99 pct. af tilfældene handler mere om forglemmelse end om bevidste handlinger, når økologerne bryder reglerne," siger ØRD-direktøren.

Der er mest styr på markbruget

De hyppigste produktionsrelaterede overtrædelser i markbruget var anvendelse af ikke-økologisk frø uden tilladelse og anvendelse af ikke-økologisk gødning uden at behovet kunne dokumenteres. Generelt blev der dog kun konstateret overtrædelser i markbruget ved 1,6 pct. af kontrolbesøgene.

I husdyrbruget er de hyppigste overtrædelser primært relateret til dyrevelfærd, og ved hele 17,1 pct. af kontrolbesøgene hos bedrifter med fjerkræ, blev der i 2019 konstateret overtrædelser. I de fleste tilfælde drejede overtrædelserne sig om manglende mulighed for flyverskjul på udearealer eller problemer med flok-størrelser og pillede fugle, fremgår det af stistikken.

Hos kvægbønderne blev der konstateret overtrædelser i forbindelse med 10,1 pct. af kontrolbesøgene. Her var der hovedsageligt problemer med manglende adgang til liggeplads med tilstrækkelig og tør strøelse samt opstaldning af kalve i enkeltboks. Med 16 sager topper 'fodring med ikke-tilladt ikke-økologisk foder' listen over kvægbøndernes overtrædelser, som i seks tilfælde drejede sig om manglende adgang til græsning.

En anelse bedre ser det ud hos de økologiske svineproducenter, hvor der var overtrædelser ved 9,9 pct. af kontrolbesøgene. Her drejede det sig primært om manglende behandling og hensyntagen til syge dyr og utilstrækkelig adgang til liggepladser med tør strøelse.

"Det er den her type sager, hvor der ofte er tale om en vurdering, at det kan være vanskeligt at vide, om man skal ringe til dyrlægen," siger Erik Andersen, som mener, at de fleste økologer handler i god tro, når de overtræder diverse regler og deadlines.

Flere artikler fra samme sektion

Støttepartier vil have stoppet, at statslige midler går til at fremme kødforbruget

Der skal ikke længere bruges offentlige midler på at markedsføre animalske fødevarer gennem landbrugets fonde, hvis det står til regeringens støttepartier.

19-01-2022 2 minutter Politik,   Forbrug

Forskere går i rette med benægtere: Biodiversiteten ér i krise

Et nyt studie har beregnet, at den 6. masseudryddelse sandsynligvis er påbegyndt og er forårsaget af mennesket. Forskerne påviser også, hvordan skeptikere i årevis har forsøgt at skabe tvivl om, hvorvidt der overhovedet ér en biodiversitetskrise.

19-01-2022 5 minutter Biodiversitet,   Forskning

Rasmus Prehn afviser obligatorisk klimamærke

Regeringen undersøger mulighederne for et frivilligt klimamærke på fødevarer, men udelukker, at det kan blive obligatorisk.

19-01-2022 2 minutter Forbrug,   Politik,   Klima