Annonce

Annonce

Grovvareselskabernes klimadeklarering af foderet er baseret på konventionelle standardværdier. Indtil der foreligger beregninger på økologiske standardværdier, ser Økologisk Landsforening gerne, at økologisk foder og råvarer i første omgang bliver klimadeklareret efter konventionelle standardværdier. Foto: Danish Agro

Økologisk Landsforening vil have økologer med på vognen for klimadeklareret foder

Flere grovvareselskaber laver nu klimadeklarationer på deres konventionelle foderblandinger. Et godt værktøj for landmændene, mener Økologisk Landsforening, som dog gerne ser, at de økologiske foderblandinger ligeledes bliver omfattet - også selvom det skulle være med afsæt i konventionelle standardværdier.

Der sker noget på klimafronten hos grovvareselskaberne.

I februar i år lancerede DLG en bæredygtighedsplan kaldet Zero, som sigter mod klimaneutralitet i 2050. Et af værktøjerne er klimadeklarering af foder, så landmændene kan se, hvad klimatrykket er på en given foderblanding eller råvare. DLG indførte klimadeklareringen af foderblandingerne allerede i efteråret 2019. I februar er Danish Agro også kommet på banen med klimadeklarering af en stor del af selskabets foder, og Vestjyllands Andel arbejder på at kunne gøre det samme senere på året.

Initiativerne møder ros hos Økologisk Landsforening (ØL), fordi det understøtter arbejdet med at udvikle klimahandlingsplaner på bedrifterne.

»Fra ØL’s side arbejder vi på at få den sande produktionspris frem på produkterne, så prisen afspejler produkternes belastning. Konkret foreslår vi, at alle landmænd laver klimaregnskaber, som sammen med dokumentation for bidrag til marknatur danner grundlag for, hvor meget landbrugsstøtte landmændene kan modtage. Klimadeklarerede foderblandinger giver landmænd muligheden for at træffe et bevidst valg og at inddrage indkøbt foder i bedriftens klimaregnskab,« siger Sybille Kyed, der er landbrugs- og fødevarepolitisk chef i ØL.

Ifølge DLG’s seniorchef for husdyrekspertise, Ida Steensen, har DLG da også oplevet en positiv modtagelse fra landmændene.

»Det giver landmændene reelle data, som de kan vælge, om de vil handle på. Det er blevet taget godt imod, og mange melder tilbage, at de er glade for, at vi gør det,« siger Ida Steensen.

Standardværdier mangler

Grovvareselskabernes klimadeklarering er baseret på standardværdier Global Feed LCA Institutes (GFLI) database, som indeholder de standardværdier, den samlede foderindustri i EU (FEFAC) anvender.

Standardværdierne er baserede på konventionelle produktionsmetoder, og derfor er de økologiske foderblandinger fra blandt andre DLG endnu ikke klimadeklarerede.

ØL arbejder for, at der bliver beregnet standardværdier for den økologiske produktion, men det kan have lange udsigter. Derfor ser foreningen gerne, at økologisk foder og råvarer i første omgang bliver klimadeklareret efter konventionelle standardværdier.

»Vi ønsker ikke, at økologiske landmænds muligheder for at træffe et bevidst klimavalg ved indkøb af foder skal udsættes, til der en dag foreligger økologiske standardværdier. Vi ved rigeligt om proportionerne i klimabelastningerne ud fra konventionelle standardværdier til, at det ville være handlingsanvisende for økologiske landmænd, selvom tallene ikke passer på decimaler,« siger Sybille Kyed.

Hun understreger samtidig vigtigheden af, at der på sigt udvikles standardværdier for den økologiske produktion:

»I forhold til den offentlige debat og oplysningsgraden for politiske beslutninger om landbrug og klima, er det naturligvis vigtigt, at vi får præcise klimatal for økologisk landbrugsproduktion.«

Kan ikke gøre det alene

I DLG ville det praktisk og administrativt være relativt let at deklarere økologiske foderblandinger ud fra konventionelle standardværdier, men DLG kan ikke gøre det alene.

»Vi kan i princippet sagtens lave klimadeklarereingen med de nuværende data, men vi kan ikke som enkeltstående grovvareselskab markedsføre økologisk foder med konventionel klimadeklarering, da vi ville få et troværdighedsproblem, fordi tallene ikke ville være 100 pct. repræsentative. Det vil kræve, at alle i branchen er enige om, at det er sådan, det skal være, så længe der ikke er økologiske standardværdier,« siger Ida Steensen.

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, har lavet nogle få beregninger af standardværdier på økologisk grovfoder.

»Det betyder, at vi i vores klimaværktøj, som vi tilbyder landmændene, arbejder for at kunne regne med økologiske standardværdier for en væsentlig del af foderet, navnlig på kvægbedrifter,« siger Julie Cherono Schmidt Henriksen, der er landbrugsfaglig projektleder i ØL.

Hun oplyser også, at beregninger på kulstofbinding i marken på bedriftsniveau er på vej.

»Vi arbejder i øjeblikket med hjælp fra DCA på at implementere kulstofberegninger på bedriftsniveau i klimaværktøjet. Det er en stor faglig udfordring at implementere den mest optimale beregning, da den afhænger af markens historik, jordtype, gødningstype og det sædskifte, afgrøden indgår i,« fortæller Julie Cherono Schmidt Henriksen.

Græsprotein og søstjerner

Vestjyllands Andel er endnu ikke helt klar med klimadeklarering af foderblandinger, men produktkonsulent i grovvareselskabet, Kristian Knage-Drangsfeldt, vurderer, at det kommer til at ske i løbet af året.

»For alle de almindelige råvarer som hvede, soja osv. har vi de samme databasetal som andre at lave beregninger og deklarering ud fra, men vi anvender en række rest- og specialprodukter i mange af vores blandinger, som vi i øjeblikket arbejder på at få beregnet standardværdier af. Det drejer sig for eksempel om græsprotein og søstjerner, og det tager tid at få tallene og beregningerne verificerede,« fortæller Kristian Knage-Drangsfeldt.

Han forventer, at Vestjyllands Andel i løbet af året vil være klar med klimadeklarering på omkring 90 pct. af selskabets egne produkter.

Flere artikler fra samme sektion

Flere økologer kan se frem til tilskud til ny teknologi

Der er stor efterspørgsel på tilskud til ny teknologi, og nu afsætter fødevareministeren ekstra penge til Økologisk investeringsstøtte i 2021. Derudover får ansøgerne et halvt år ekstra til at afslutte deres projekt.

02-12-2021 2 minutter Tilskud

Snart bliver engelske landmænd belønnet for at passe på deres jord

Engelske landmænd vil fra 2022 modtage betaling, hvis de aktivt værner om jordens frugtbarhed og sundhed. Flere naturorganisationer er dog skuffede over ordningen.

02-12-2021 4 minutter Udland,   Politik,   Jordfrugtbarhed

Ny kampagne skal gøre det nemt at spise grønnere i januar

I januar 2022 sætter Dansk Vegetarisk Forening for første gang den landsdækkende kampagne Grøn Januar i gang. Grøn Januar har deltagelse af flere store kæder og skal sætte fokus på at spise grønnere ved at synliggøre udbuddet af veganske muligheder i landets butikker samt på spisesteder og i kantiner.

02-12-2021 4 minutter Forbrug,   Detailhandel,   Plantebaserede fødevarer