Annonce

Annonce

Køer på græs

Leverikter i naturafgræsningen er en ofte overset, men vigtig faktor for både dyrevelfærd og afsætning af kød fra kvæg og får. ØL arrangerer fire temadage, som stiller skarpt på udfordringerne ved naturafgræsning. Foto: Brian Rasmussen

Temadage sætter fokus på naturafgræsningens usynlige fjende

Landmandens evne til at bekæmpe leverikten kan ifølge en dyrlæge udgøre forskellen på succes og fiasko som kød- og mælkeproducent.

Ved fire temadage i august stiller dyrlæge Randi Worm og Økologisk Landsforening skarpt på dyrevelfærden og afsætningen af kød fra kvæg og får, der afgræsser naturarealer.

Netop landmandens evne til at bekæmpe leverikten kan ifølge Randi Worm udgøre forskellen på succes og fiasko som kød- og mælkeproducent. 

Ud over oplæg om dyrevelfærd og afsætning af kød fra køer og får, som afgræsser naturarealer, rummer temadagene en kursusdel, hvor der bliver sat fokus på, hvordan landmænd mindsker risikoen for, at dyrene bliver angrebet af leverikter.

Det sker via en grundig gennemgang af leveriktens livscyklus og levesteder af den hollandske dyrlæge Judith van Andel, som også lærer deltagerne at spotte tegn på infektion hos græssende dyr.

“Det er en gammel drøm for mig at få Judith van Andel til Danmark. Hun har gennem mange år arbejdet med og undervist hollandske landmænd og rådgivere i at undgå leverikter hos deres dyr, og hun kan noget, som vi ikke kan i Danmark,” siger Randi Worm.

Selv om en fuldvoksen leverikte kun er to-tre cm lang, kan alvorlige angreb på de langt større kreaturer reducere mælkemængden markant hos malkekøer og i værste fald føre ti,l at kødet fra kødkvæg og får må kasseres
Selv om en fuldvoksen leverikte kun er to-tre cm lang, kan alvorlige angreb på de langt større kreaturer reducere mælkemængden markant hos malkekøer og i værste fald føre ti,l at kødet fra kødkvæg og får må kasseres. Foto: veronidae-(cc-by-sa-3.0)

Leverikten - en overset fjende

I Holland er leverikter ligesom i Danmark et almindeligt problem for græssende køer og får. Uanset om formålet med afgræsning er naturpleje eller kød-/mælkeproduktion, så er leverikten en usynlig fjende, som især kan få store konsekvenser for kvæg og får, der i perioder afgræsser fugtige arealer.

En overset fjende

  • Leverikter er en overset fjende, som kan have store konsekvenser for både kvæg og får og de kan i sidste ende udgøre forskellen på succes eller fiasko.

  • Nøglen til biologisk bekæmpelse af leverikter, går bl.a. ud på at begrænse antallet af pytsnegle, som er leveriktens mellemvært.

  • Temadagene bliver afholdt på fire forskellige datoer i slutningen af august på dagskurser, der er målrettet landmand, dyrlæger, naturmedarbejdere og konsulenter.

“Judith van Andel arbejder ud fra en økologisk tankegang, og hun er en populær underviser blandt hollandske landmænd og rådgivere. På temadagen vil hun bl.a. forklare, hvordan man kan kortlægge et areal for tilstedeværelse af mellemværten for leverikter, pytsneglen Galba trunculata,” siger Randi Worm.

Hun oplyser, at erfaringer fra bl.a. Holland netop viser, at landmanden er nødt til at vide noget mere om pytsneglen for mere effektivt at kunne styre dens udbredelse via forskellige former for biologisk bekæmpelse.

Viden er det bedste våben

Ved at lære landmænd, dyrlæger og naturmedarbejdere hvor sneglen findes på arealerne, muligheder for at diagnosticere snegleinfektioner samt hvordan man styrer sneglens udbredelse, er de ifølge Randi Worm kommet et stort skridt videre med at undgå tab som følge af leverikteinfektioner.

Deltagerne lærer desuden selv at stille diagnosen for kronisk leverikteinfektion ved at undersøge gødning med en ‘FlukeCatcher’. Det er et simpel sisystem, som vil være et andet supplerende redskab for landmænd og praktiserende dyrlæger.

Under kurset, som også omfatter en markvandring, bliver der mulighed for at diskutere forskellige behandlingsstrategier – også dem uden medicin.

Temadagen er en af flere temadage, som bliver afviklet i forbindelse med afslutningen på det tre-årige dansk-svenske kødprojekt Interreg, som er støttet af EU, og hvor Økologisk Landsforening har den koordinerende projektlederrolle i Danmark.

Se mere info om program og tilmeld dig på www.okologi.dk/kalender

Flere artikler fra samme sektion

Afklaring nærmer sig efter usikkerhed om aflivning af dyr på marken

KOMMENTAR: Der er udsigt til, at praksis med at aflive dyr på marken, inden de transporteres til slagteri, kan fortsætte.

15-10-2019 3 minutter ØkologireglerPolitik

Kløvergræsmarken til vinter

En stor del af dine græsmarker skal også være i topform som græsmarker næste år, derfor er det vigtigt, at de bliver trimmet her i efteråret.

11-10-2019 3 minutter Fagligt talt

Avlsmål for en økologisk malkeko er ikke lige om hjørnet

Der er brug for mere viden om de økonomiske værdier på de enkelte fedtsyrer, mener avlsforening, som endnu ikke er klar til at lade avlsmål for fedtsyresammensætningen vægte højere end for eksempel ydelsen.

10-10-2019 5 minutter Kvæg