Annonce

Annonce

Michael Tersbøl i en mark med efterafgrøder

Michael Tersbøl fra ØkologiRådgivning Danmark mener, at Highcrop-billedværktøjet gør det muligt at se på landmandens bedrift ud fra et mere systematiseret udgangspunkt. Foto: Karen Munk Nielsen

Rådgivere inddrages i projekt for at øge øko-udbytterne

Projekt skal bane vej for højere økologisk udbytter med flere tilgængelige næringsstoffer.

En række økologirådgivere har i projektet NutHy været inddraget for at udvikle nye koncepter for inkluderende rådgivning og formidling, som tilpasses landmændenes behov. Målet er at udvikle metoder til mere effektiv implementering af viden i praksis.

Michael Tersbøl fra ØkologiRådgivning Danmark, ØRD, er en af de rådgivere, der deltager i projektet.

»Vi er blevet inviteret til at deltage i Rådgiverskolen i NutHy, hvor vores rolle i projektet er at udvikle rådgivningsmetoder, som sikrer, at rådgivningen får større gennemslagskraft i forhold til at forbedre økologisk dyrkning og fremme brugen af forskningsresultater i rådgivningsarbejdet,« fortælle Michael Tersbøl.

Highcrop-billedværktøjet, som er udviklet til optimering af økologisk planteproduktion, indgår blandt andet i Rådgiverskolen under NutHy.

»Som rådgiver møder man mange forskellige typer landmænd, og de skal jo alle rådgives på den måde, som de er mest modtagelige for, og her er billedværktøjet en stor hjælp til hurtigt at finde ud af, hvilken type landmand man har med at gøre. Samtidig får landmanden selv sat ord på sine egne mål. I det hele taget synes jeg, at billedværktøjet fungerer godt, og ofte er det med til at få bragt emner på banen, som ellers ikke ville være blevet italesat,« konstaterer Michael Tersbøl.

Han fremhæver blandt andet, at en samtale, der tager afsæt i billeder, er mere åben, end en samtale, der er styret af konsulentens spørgsmål til landmanden.

Det overordnede formål med hele projektet er at sætte fokus på at øge udbytter og ressourceeffektivitet i økologisk planteproduktion ved målrettet og helhedsorienteret optimering af næringsstofforsyningen og en effektiv implementering i praksis.

»Men det er jo ikke bare et spørgsmål om at sprede mere gylle på markerne,« siger Michael Tersbøl.

I stedet tager rådgivningen til de landmænd, der ikke når de udbytter, der er potentiale for i den økologiske produktion, afsæt i viden, der dels produceres i projektet, og dels er produceret i tidligere projekter.

»Sammen med landmanden og vores kollegaer trænes vi i at tænke ud af boksen. I rådgivergruppen er vi nu begyndt at diskutere konkrete problemstillinger, vi møder som rådgivere. Det er nyt og fungerer så godt, at vi i ØRD nu skiftets til på vores fællesmøder at fremlægge en case, som kollegaerne kan byde ind på,« siger Michael Tersbøl.

Samtidig er rådgiverne gennem arbejdet med billedværktøjet blevet trænet i at se på landmandens bedrift ud fra et mere systematiseret udgangspunkt, hvor der ikke tages afsæt i det konkrete problem, men i stedet i landmandens målsætning for sin ejendom, og hvilke udfordringer, de støder på, mens de arbejder sig hen mod målet.

»Umiddelbart vil man nok være tilbøjelig til at anbefale landmanden at finde striglen frem, hvis der er ukrudtsproblemer i marken; men en anderledes og mere konstruktiv tilgang til ukrudtsproblemet kan også være i stedet for bare at strigle det væk, at finde årsagen til, at man har et ukrudtsproblem,« siger Michael Tersbøl.

Flere artikler fra samme sektion

Hestebønner forærer kvælstof til hvede

Stabile udbytter, større diversitet, og en massiv overførsel af kvælstof – det er nogle af fordelene ved at blande korn og bælgsæd i samme mark.

03-07-2020 3 minutter Biodiversitet,   Bæredygtighed,   Planteavl,   ØkologiRådgivning Danmark,   ØRD,   bælgsæd

Landmand advarer om risikoen ved at eje

LandboUngdom og Økologisk Landsforening samarbejder om inspirationsaftener, hvor medlemmer af LandboUngdom kan møde etablerede landmænd og blive inspireret til selv at starte en produktion.

02-07-2020 5 minutter Uddannelse,   Generationsskifte

Økologisk uddannelse er på konventionelle præmisser

På Kalø Økologisk Landbrugsskole er arbejdet med uddannelsesbekendtgørelsen for landbrugsskoler en daglig udfordring.

02-07-2020 3 minutter Uddannelse