Annonce

Annonce

Annonce

Uanset om man er landmand eller blot har en lille have kan man gøre sit for at hjælpe de vilde arter med at få mere plads og dermed bedre levevilkår.

Sådan hjælper du det vilde liv

Du kan gøre en forskel for at få mere liv både i landbrugsnaturen, i den vilde natur og hjemme i haven. Her er konkrete tips til at gå i gang.

Vi kan alle gøre vores for at give naturen og det vilde liv bedre levevilkår. Her følger gode råd til, hvad du kan gøre - både som landmand eller husejer.

1. Sving leen og pas koen

Som aktiv i kogræsserlaug er du med til at sikre artsrigdommen og pleje et naturareal – og samtidig får du mulighed for at købe kød af laugets dyreholder. Der findes også høsletlaug, hvor du svinger en le til fordel for artsrigdommen. Danmarks Naturfredningsforening har samlet laugene på et Danmarkskort her.

2. Giv natur som gave

”Giv et naturbevis” er et tiltag af Den Danske Naturfond, der opkøber værdifulde naturområder, hvor der er brug for beskyttelse, naturgenopretning eller -pleje. For 12 kr. kan du frikøbe én kvadratmeter dansk natur, mens 20 m2 koster 240 kr., og du kan få tilsendt et værdibevis eller et gavekort på beløbet. 

Du kan også støtte naturfonden ved andre former for donationer, og hver en krone går fuldt og helt til opkøb af værdifulde danske naturområder. Administrationsudgifterne er dækket af fondens driftskapital, og det kalder fonden ”100 procent til naturen”. I øvrigt kan du også trække dit bidrag fra i skat (op til 16.600 kr. i 2020). Læs mere her. Tjek også Danmarks Naturfond her.

3. Vær vild med vilje - med vand

”Vil du skabe mere liv i din naturvenlige have, er vand utrolig vigtigt”, sådan begynder et kapitel i idéhæftet ”Naturen i din have” fra initiativet 'Vild med vilje'. Du kan lave alt fra en hel sø til en lille underskål med vand. Et fuglebad, som også er fint, kan gøre underværker, lyder det. I større vandhuller kan tudser og salamandre søge ly i vandet for at holde sig fugtige, mens pindsvin, bier og sommerfugle kan drikke af det. Du kan hjælpe mikrolivet i gang ved at tilføre en spand vand fra et nærliggende vandhul. 

Derudover kan du også lave et fuglebad lidt oppe i højden, så fuglene kan drikke og bade i fred for katte. Find en kilde af naturvenlige ideer her.

4. Dyrk din have med øko-metoder

Private haveejere står hvert år for omkring to pct. af det samlede pesticidforbrug i Danmark. Byggemarkeder og plantecentre har mange hyldemeter med pesticider som RoundUp, dog i fortyndede koncentrationer. Vil du være helt sikker på ikke at forurene grundvandet, kan du spare pesticidpengene og i stedet bruge de økologiske metoder. F.eks. ved at bruge kompost og bælgplanter, der leverer madpakker til jordens mikroliv, og ved at dække bar jord og at luge, når det er nødvendigt. 

Du kan tage et spadestik ind i øko-havelivet ved at melde dig ind i Praktisk Økologi, foreningen for alle, der interesserer sig for økologisk havedyrkning og bæredygtig husholdning. Foreningen driver bl.a. sitet havenyt.dk med masser af viden om økologi i praksis. Skaf også gerne den brugsvenlige bog ”Økologisk Have” (2. udg. fra 2018) af Sølva Falgren og Jens Juhl.

5. Skab ren natur mens du går tur

En gåtur giver næsten altid god mening i sig selv. Samler du affald imens, giver den ekstra god mening. Særligt i et stykke natur, du holder af. Du kan gå alene, med børn, familie, venner og bekendte, med børneinstitutionen eller skoleklassen, f.eks. langs med en vej, en strand eller ind gennem et naturområde, hvor I ved, at der er meget affald. Saml alt det gamle slikpapir, alle de grimme dåser, flasker, cigaretskod, plastik, gamle aviser – og put dem i en plastsæk. Tag gerne tynde havehandsker med, så du/I ikke får snaskede fingre. 

Man kan også deltage i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling d. 19. september. 

Foreninger og selvorganiserede grupper kan være med i https://rennatur.org/, som tjener sponsormidler ved at samle affald i flok – i disse tider naturligvis inden for corona-forholdsreglerne.

6. Støt økologien i mark og marked

Når du køber økologiske varer, er du med til at sikre en landbrugsform med plads til mere liv i og ved marken. Artsrigdommen er gennemsnitligt 30 pct. større hos økologerne sammenlignet med konventionelle landbrug. Så ved at vælge varer med Ø-mærket og EU’s øko-mærke, støtter du et grønnere landbrug. 

Som medlem af Økologisk Landsforening støtter du benarbejdet for at udbrede økologien – og bakker op om foreningens mål om at nå 30 procent økologi i mark og marked i 2030. Er du allerede medlem, kan du hjælpe økologien på vej ved at tippe andre om et medlemskab ved at sende dem dette link: okologi.dk/blivmedlem.

7. Så bi-venlige blomster 

Hør, stenkløver, morgenfrue og hjulkrone er blandt de ni forskellige arter, Økologisk Landsforening har taget med i sit bud på et bi-venligt blomsterflor. På foreningens site www.madtilbierne.dk finder du en præsentation af hver art, der hver især giver masser af den pollen og nektar, som bier, sommerfugle og svirrefluer lever af ved både økologiske marker og i private haver. Antallet af Ø-mærkede frøposer ude i butikkerne vokser. F.eks. sælger Coop Ø-mærket hjulkrone og morgenfrue under Änglamark-brandet. Flere webbutikker forhandler også øko-frø, som f.eks. solsikken.dk og froetorvet.dk.

De otte naturråd

Økologisk Landsforening har sammen med bl.a. Aarhus Universitet, Naturstyrelsen, Danmark Naturfredningsforening og Biodynamisk Forening desuden udviklet de otte naturråd. Rådene, der forbedrer levevilkårene for de vilde dyr og planter, er udviklet til landmænd, men kan også bruges af havefolket.

1. Skab overblik og sammenhæng

Du har en masse natur på din bedrift. Du har en god idé om, hvor de vilde dyr holder til, og hvor de gode natursteder er. Tegn det gerne ind på et kort. Overblikket gør det lettere at få natur og markdrift til at fungere sammen – og det er lettere at skabe sammenhæng med få og simple tiltag. Du kan også sætte et mål for, hvilke dyr, du gerne vil se flere af.

2. Plej den natur du har

Den eksisterende natur som f.eks. vandhuller, gamle træer og bunker af grene og sten, har den højeste naturværdi. Her kan du med en lille indsats gøre en stor forskel. Hvis naturlommerne altid har haft fred, så lad dem ligge. Har de været afgræsset eller slået, så fortsæt eller genoptag det. Skærm også gerne dine natursteder for tilførsel af næringsstoffer.

3. Planlæg den årlige naturpleje

Du får den bedste naturpleje ved at gøre lidt hvert år. Levende hegn bør beskæres med jævne mellemrum, græsarealer slås eller afgræsses og naturstriber med f.eks. vinterfoder etableres. Planlæg fremtidig naturpleje sammen med markplanen (haveplanen for havefolket), og undersøg evt. mulighederne for at få støtte til at pleje ejendommens natur.

4. Variation skaber liv

God natur er varieret natur. Der skal være plads til både høje og lave træer, korn og græs, afgrøde og bar jord, mark og overdrev, skygge og lys, tørre og våde pletter, gravhøje og vandhuller, læhegn og skov osv. Variationen giver både skjule- og ynglesteder og sikrer også fødegrundlaget, så agerlandets dyr har bedre vilkår i hele deres livscyklus.

5. Giv plads til lys og varme

Plads er det første, vi skal give, hvis vi skal opnå flere dyr og planter i agerlandet. Lad usåede tørre eller våde pletter i marken være til gavn for henholdsvis lærker og viber. Afgræs overdrev/græsland, så arealerne ikke gror til i buskads og skov. Afgræsningen sikrer mange arters overlevelse, både dyr og planter, fordi du giver dem plads og lys.

6. Lad naturen blomstre og rode

Sommerfugle, bier og andre insekter elsker rod og blomster. Lad bunker af sten og grene ligge, ligesom døde og væltede træer også giver leve- og skjulesteder for rigtig mange dyr. Vil du sikre føde til mange arter, kan du også efterlade et uhøstet hjørne eller en stribe i kornmarken. Det giver føde, der ellers kan være svær at finde sidst på året.

7. Der er god økonomi i regulære marker

Rådet handler om på den ene side at optimere markdriften, og på den anden side give naturen mere plads. Tag derfor besværlige hjørner, våde/tørre pletter og spidse kiler ud af markdriften. Dyrk i stedet marken som en regulær mark, hvor du for eksempel kan køre med maskinerne og arbejde mere effektivt.

8. Brug næringsstof og ukrudtsbekæmpelse optimalt

Hold afstand til kanten. Rådet handler om at få mest muligt ud af markdriften uden at påvirke naturen. Det er afgrøden, der har behov for gødningen, ikke naturen. Arter som burresnerre og gold hejre kan give gener, hvis der bekæmpes ukrudt (mekanisk, red.) og gødes uden for den egentlige mark.

Flere artikler fra samme sektion

Thise Mejeri vil låne penge til at beskytte "Jordens lunger"

Som led i ambitionen om at udfase brugen af soja i foderet, beder Thise Mejeri om et crowdfundinglån på en mio. kr.

12-04-2021 5 minutter Klima,   Mejeriproduktion

Økologiske grise får sjældent antibiotika

Forbruget af antibiotika til økologiske fravænningsgrise er meget lavt og udgør 6,2 pct. af forbruget i den konventionelle smågriseproduktion, viser nye data.

11-04-2021 4 minutter Foder,   Svineproduktion,   Dyrevelfærd

Danmarks største landbrugsmesse har fundet ny dato

Agromek skulle oprindeligt være afholdt i oktober sidste år, så blev messen skubbet til januar i år, og nu er en ny dato fastlagt i 2022.

09-04-2021 2 minutter Messer