Annonce

GreenF-september.png

Annonce

Okologisk-Inspirationsdag-2021-(A2).png

Annonce

NOFF_DAN-okt-nov.jpg

Mobile fjerkræhuse er blandt de teknologier, man kan søge støtte til hos Landbrugsstyrelsen i den ansøgningsrunde, der løber frem til 4. juni.

Småproducenter kan ikke søge tilskud, der gavner dyrenes velfærd

Landbrugsstyrelsen har i april åbnet en ny tilskudsordning for økologiske jordbrugere. En række af de udvalgte teknologier understøtter god dyrevelfærd, men kravene for at søge udelukker de små producenter

Strømaskiner, bedre drivveje og mobilt udstyr af forskellig slags. Det er et lille udpluk af redskaber, maskiner og udstyr, som er på listen over støtteberettigede teknologier i en ny tilskudsordning, der åbner i april og lukker igen i juni.

Der er i alt 40 mio. kr. i pengekassen, som er et resultat af regeringens Økologisk Handlingsplan, og man kan få 40 pct. i tilskud til investeringerne, der er inddelt sektorvis, og som skal søges sektorvis.

Et tilbagevendende tema for husdyrteknologierne er mobilitet. Med alle dyrearter på friland i større eller mindre grad er der brug for smarte, mobile løsninger i både fjerkræ-, svine- og kvægproduktionen. mobile huse, foderhække, fangefolde og kalveskjul afspejler dette sammen med udstyr til hegning. Rovdyrsikret hegn, moderne farehytter, frostfrit drikkevand og drivveje er andre eksempler knyttet til dyrenes udeliv og velfærd.

Rykker man indenfor, er gødningsbånd til fjerkræstalde, selektionsbokse og låger, kameraovervågning og strømaskiner eksempler på teknik, der kan lette arbejdet med at skabe gode forhold for husdyrene.

Vilkårene for at søge er, at man ejer eller forpagter en bedrift med en produktion, der svarer til mindst 830 normtimer.

Fordelingen af penge

Der er afsat 40 mio. kr. til teknologistøtte inden for seks sektorer. Når pengene skal fordeles, prioriteres ansøgningerne efter størst økonomisk afkast af investeringerne.

  • Svin 8 mio. kr.
  • Kvæg 8 mio. kr.
  • Frugt, bær og grønt 3 mio. kr.
  • Planteavl 12 mio. kr.
  • Æg og fjerkræ 8 mio.kr.
  • Får og geder 1 mio. kr.

Økologisk Landsforening har påpeget problemet

Økologisk Landsforening har over for Landbrugsstyrelsen påpeget, at det er problematisk, at små producenter og delelandbrug ikke kan søge støtte.

"Det fastholder landbruget i en udvikling, der tilgodeser større og mere specialiserede landbrug, hvor generationsskifte er svært at gennemføre," siger landbrugspolitisk chef, Sybille Kyed, der ser et behov for at nytænke måden at støtte økologisk udvikling på:

"Når vi kigger længere frem, er støtte til teknologi ikke den bedste måde at gøre det på, fordi den lynhurtigt bliver kapitaliseret og derfor i virkeligheden ikke kommer landbruget til gode. Der er brug for ordninger, der støtter det, man gerne vil opnå, i stedet for midlerne til at opnå det, dvs. mindre klimabelastning, bedre dyrevelfærd og renere miljø for eksempel."

Tilskudsordningen åbner 29. april, og sidste frist for at søge er 4. juni. Den samlede liste over støtteberettiget teknologier kan ses i Landbrugsstyrelsens tilskudsguide.

Annonce

Okologisk-Inspirationsdag-2021-(A2).png

Flere artikler fra samme sektion

Fugleinfluenza igen på vej til Danmark

Fund af fugleinfluenza i vilde fugle i Vadehavet tyder på, at en ny sæson for fugleinfluenza står for døren. Fødevarestyrelsen opfordrer borgere til at tippe om fund af døde fugle, og beder fjerkræejere om at have ekstra fokus på smittebeskyttelse.

22-10-2021 3 minutter Æg og fjerkræ

Kok serverede blomkålsstænger til kødglade mænd: »Det er stadig den ret, de snakker om«

Kok Torben Kiel Hviid ser med bekymring på det, han betegner som dalende kvalitet af vores mad samt overforbruget af kød og råvarer fløjet hertil fra fjerne dele af verden. Som ejer af øko-cateren Groft prioriterer han at bruge grønt i sæson, små mængder kød og råvarer uden tilsætningsstoffer.

22-10-2021 13 minutter Gastronomi,   Forbrug,   Bæredygtighed

Stigende tendens til fjerpilning i økologiske etagesystemer skal stoppes

KRONIK: De seneste tre til fem år er der i økologien set en stigende forekomst af fjerpilning i høneflokkene, herunder også i de populære etagesystemer. Innovationscenter for Økologisk Landbrug vil sammen med producenterne finde veje til at forebygge det allerede i opstartsperioden.

21-10-2021 3 minutter Kronik,   Æg og fjerkræ,   Dyrevelfærd