Annonce

Annonce

Luftbillede over mark fyldt med solceller

Arealer, der får delvis sol og delvis skygge fra solpaneler, har flere blomster og insekter, og blomstringen varer længere end arealer med fuld sol eller fuld skygge, viser et nyt studie. Foto: Colourbox

Solceller på marken kan gavne biodiversiteten

Blomster og insekter kan have gavn af solpanelernes skygge, og det har potentiale til at øge udbytterne på bedriften, viser ny forskning.

Solpaneler på jorden hjælper ikke kun med at omstille verden til vedvarende energi - de kan også hjælpe med at øge biodiversiteten. Skyggen, som panelerne kaster, er nemlig med til at give flere blomster og forlænge blomstringen, hvilket giver insekter et større fødegrundlag og mulighed for føde senere på sæsonen end ellers.

Det viser et nyt studie publiceret i Scientific Reports.

"Det ubrugte eller underudnyttede areal under solpanelerne er en mulighed for at modvirke den forventede tilbagegang for levesteder til bestøvere. Nær landbrugsområder har det også potentiale til at gavne de omkringliggende landbrugssamfund og peger på nye veje, der kan undersøges nærmere," siger hovedforfatter Maggie Graham til Oregon Universitys hjemmeside og tilføjer, at lovgivere og andre interessenter med fordel kan overveje at udnytte solcellearealer som et værktøj til at øge biodiversiteten.

Studiet

  • Forskerne indsamlede data fra juni til september i 2019 over 48 plantearter og 65 insektarter.
  • De undersøgte arealer blev delt op i tre kategorier: fuld skygge under solpanelerne, delvis skygge under panelerne og fuld sol ikke under panelerne.

**Fundene viste bl.a.:

  • Omfanget af blomster var størst i delvis skygge, og blomstringen var 4 pct. højere sammenlignet med fuld skygge og fuld sol.
  • Der var ingen forskel i artsdiversiteten af blomster.
  • Der var tre pct. flere bestøvende insekter under delvis skygge og fuld sol i forhold til fuld skygge.
  • Mængden af insekter og artsdiversiteten var højere i delvis skygge og fuld sol end fuld skygge.

Kilde: Graham, M. et al. Partial shading by solar panels delays bloom, increases floral abundance during the late‑season for pollinators in a dryland, agrivoltaic ecosystem. Scientific Reports, 2021.

"Hvorfor ikke plante noget under solpanelerne, som vil være gavnligt for de omkringliggende økosystemer, såsom blomster, der tiltrækker bestøvere? Vil insekterne overhovedet udnytte det? Det her studie viser, at svaret er 'ja'," siger hun endvidere.

Studiet tog udgangspunkt i et 18 ha stort område i USA, hvor forskere undersøgte tilstedeværelsen af bestøvere fra juni til september, og hvordan det påvirker blomsterne, når de har hhv. fuld sol, fuld skygge eller en kombination af begge, hvis panelerne flytter sig i løbet af dagen. Netop panelernes alsidighed gør, at de kan installeres i forskellige højder og i bevægelige vinkler.

Det viste sig, at arealerne, der fik en kombination af skygge og sol havde fire pct. mere blomstring end de to øvrige arealer, som havde hhv. fuld sol eller fuld skygge, og der var desuden blomstring senere på sæsonen.

Bestøverne foretrak at finde føde på arealerne, der enten havde fuld sol eller en blanding, idet der her var 3 pct. flere bestøvere end arealerne med fuld skygge.

Forskerne påpeger, at den øgede biodiversitet med flere bestøvere til følge har potentiale til at øge ud bytterne, men tilføjer, at det er et område, der skal forskes mere i.

Sænker klimaaftrykket og kan skabe job

Maggie Grahams kollega Chad Higgins, der er lektor ved Oregan State's College of Agricultural Sciences, udgav i januar et studie, der viste, at det amerikanske landbrug kan bidrage med hele 20 pct. til USA's samlede elproduktion, hvis man udbygger de såkaldte agrivoltaiske systemer, der kombinerer landbrugsdrift med solenergi, til at fylde knap 1 pct. af landets landbrugsareal.

Det vil samtidig reducere CO2-udledningen med 330.000 ton årligt og skabe over 100.000 job i landområderne. Påvirkningen på udbytterne vil ifølge dette studie være "minimal".

Eftersom priserne på solenergi har været faldende de seneste år, er det blevet mere attraktivt at installere solceller og -paneler, hvilket har været med til at øge interessen for det agrivoltaiske system.

Der ses da også en fremgang i udbygningen af de systemet, og det forventes, at kapaciteten i USA bliver fordoblet de næste fem år ifølge forskerne bag det nye studie.

For landmanden er det dog vigtigt at vurdere, hvilke afgrøder man vil dyrke i samspil med solcellerne, for visse afgrøder har netop brug for fuld sol. Men eksempelvis salat, tomat, kål, peberfrugt og broccoli og visse frugttræer vil være egnede. Med hensyn til græssende dyr egner panelerne sig bedst til små og mellemstore husdyr.

Det gavner samtidig panelernes effektivitet, hvis der er bevoksning omkring dem, fordi det har en afkølende virkning, og panelernes energieffektivitet falder, hvis varmen bliver for høj.

Flere artikler fra samme sektion

Fire landbrug har fået et hav af nye træer denne vinter

KRONIK: Hvordan skal skovlandbrug strikkes sammen for at give de optimale og ønskede effekter, og hvad er markedspotentialet for produkterne? Det undersøger projektet 'Robust' i disse år.

24-01-2022 3 minutter Kronik,   Skovlandbrug

Thises næstformand stiller op som ØL-formand

GENERALFORSAMLING 2022: Et tredje medlem af Økologisk Landsforening har nu meldt sig som formandskandidat forud for foreningens generalforsamling.

24-01-2022 3 minutter Generalforsamling 2022

Nu skal der flere økologiske ingredienser i danske brød

Danske bagerier har gennem flere år klaget over mulighederne for at anprise brugen af økologiske ingredienser i brød. Nu forsøger Økologisk Landsforening sammen med dagligvarehandlen og bagerbranchen at lægge pres på myndighederne for at få lempet reglerne.

24-01-2022 7 minutter Bageri,   Mærkning