Annonce

Annonce

Nærbillede af en høne

Innovationscenter for Økologisk Landbrug sætter med projektet ’Den gode opstart for økologiske æglæggere’ fokus på de problemer i opstartsperioden i etagesystemer, der fører til fjerpilning, ved at vurdere indretning af etagesystem, management og fodring hos producenter med etagesystemer. Foto: Pixabay

Fjerpilning i økologiske høneflokke skal forebygges

KRONIK: De seneste tre til fem år er der i økologien set en stigende forekomst af fjerpilning i økologiske høneflokke, herunder også i de populære etagesystemer. Innovationscenter for Økologisk Landbrug vil sammen med producenterne finde veje til at forebygge det allerede i opstartsperioden.

Af: Sofie Knorr Jensen, fjerkræskonsulent, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Der er desværre over de seneste år konstateret stigende problemer med fjerpilning i den økologiske ægproduktion. Fjerpilning er et af de mest letgenkendelige tegn på nedsat velfærd, da den afspejler frustrerede eller utilpasse høner.

Det er observeret, at fjerpilningen allerede begynder i starten af læggeperioden. Under opstartsperioden er de særligt følsomme over for både management og fodersammensætning. Hønerne er mere hormonelle og udadreagerende, samtidig med at starten af æglægning kræver høje mængder næringsstoffer. Deres høje behov for aminosyrer som fx methionin gør det vanskeligt at fodre optimalt i opstartsperioden.

I den økologiske produktion er det ikke tilladt at tilsætte syntetiske aminosyrer til foderet. For at opnå en tilfredsstillende ægvægt, fodrer man i stedet med høje mængder protein. Det kan desværre give våd afføring. Den våde afføring kan både give frustrerede dyr, som ikke kan støvbade i den våde strøelse, men også skade fjerdragten.

I etagesystemet er der større risiko for, at dyrene bliver ramt af afføring fra en høne, der sidder på pind ovenover. Hvis der er afføring nok, kan det kreere en klump, som til sidst vil falde af og tage de fjer, som er dækket af gødningsklatten, med.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug sætter med projektet ’Den gode opstart for økologiske æglæggere’ fokus på de problemer i opstartsperioden i etagesystemer, der fører til fjerpilning.

Etagesystemet øger nyttearealet og fjerner gødningen effektivt med et gødningsbånd. Ydermere giver de højt placerede siddepinde hønerne mulighed for at hvile langt fra jorden, hvilket de fra naturens side foretrækker. Projektet vil kigge på potentiale i indretning af etagesystem, management af dette samt fodring som et værktøj mod fjerpilning. Arbejdet vil munde ud i et katalog med informationer, der kan afhjælpe problemer i etagesystemer hos økologer.

I forbindelse med projektets fokus på velfærd under opstarten vil vi desuden indsamle viden om risikofaktorer ved forsinket æglægningsstart. Den aktuelle sag om brystbensfrakturer gør det relevant at vurdere, om opstarten af æglægningen skal udskydes.

Jens Peter Christensen fra Københavns Universitet påpeger, at man sænker prævalensen af brystbensfrakturer med 12 pct., for hver uge æglægning udskydes. Desværre kan en udskudt æglægning have stærkt negative effekter på velfærden, hvis den ikke udføres med omhu.

Flere artikler fra samme sektion

Flere økologer kan se frem til tilskud til ny teknologi

Der er stor efterspørgsel på tilskud til ny teknologi, og nu afsætter fødevareministeren ekstra penge til Økologisk investeringsstøtte i 2021. Derudover får ansøgerne et halvt år ekstra til at afslutte deres projekt.

02-12-2021 2 minutter Tilskud

Snart bliver engelske landmænd belønnet for at passe på deres jord

Engelske landmænd vil fra 2022 modtage betaling, hvis de aktivt værner om jordens frugtbarhed og sundhed. Flere naturorganisationer er dog skuffede over ordningen.

02-12-2021 4 minutter Udland,   Politik,   Jordfrugtbarhed

Ny kampagne skal gøre det nemt at spise grønnere i januar

I januar 2022 sætter Dansk Vegetarisk Forening for første gang den landsdækkende kampagne Grøn Januar i gang. Grøn Januar har deltagelse af flere store kæder og skal sætte fokus på at spise grønnere ved at synliggøre udbuddet af veganske muligheder i landets butikker samt på spisesteder og i kantiner.

02-12-2021 4 minutter Forbrug,   Detailhandel,   Plantebaserede fødevarer