Annonce

Annonce

En mose imellem træer

Jordejerne får tilskud for blandt andet at undlade at pløje marker, der ligger mellem naturområderne. Arkivfoto: Jakob Brandt

Stor interesse for at lave sammenhængende natur

14 landmænd står klar til at tage landbrugsarealer ud af drift for at skabe sammenhæng i naturen ved deres ejendom.

Det er første gang, at der udbetales tilskud fra tilskudsordningen til sammenhængende natur, og interessen har været overvældende. Miljøstyrelsen har modtaget i alt 112 ansøgninger, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Ordningen er en del af Fødevare- og Landbrugspakken og består af 20 mio. kr. fordelt på to ansøgningsrunder.

»Formålet med ordningen er at tage fat på en af de helt store udfordringer for naturen i Danmark: At områder med natur meget ofte ligger som isolerede naturøer i et landskab med marker. De udvalgte projekter bidrager til, at naturen kan brede sig og blive bundet bedre sammen. Det er en helt ny ordning, og jeg er derfor imponeret over det meget store antal ansøgninger,« siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Ejerne får tilskud for blandt andet at undlade at pløje marker, der ligger mellem naturområderne. Tilskuddet dækker tab af indtægter i forhold til normal landbrugsdrift. De nye områder kommer til at ligge som bufferzoner, der beskytter den sårbare natur.

Slut med plov og sprøjte

Der er fokus på at forbinde natur af typerne kildevæld, rigkær, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev. Ordningen er målrettet 54 Natura 2000-områder, hvor Natura 2000 planerne har beskrevet et særligt behov for sammenbinding.

»Fremover må arealerne ikke gødes, pløjes eller sprøjtes, og med tiden vil landbrugsjorden springe i natur. I denne ansøgningsrunde bliver et areal på i alt 260 hektar – eller hvad der svarer til cirka 350 fodboldbaner - omlagt til natur,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Der er sendt tilsagnsbreve til de 14 prioriterede ansøgere. Ordningens forpligtigelser træder i kraft 1. november 2019.

Miljøstyrelsen åbner den næste ansøgningsrunde den 3. juni 2019, og der er mulighed for at søge frem til den 5. august 2019.

Flere artikler fra samme sektion

Kyllingevelfærd koster

Produktionen på Gothenborg adskiller sig på flere markante områder fra den gængse økologiske kyllingeproduktion i Danmark.

25-06-2019 3 minutter Æg og fjerkræDyrevelfærd

Flere bud på god dyrevelfærd i fjerkræbranchen

Dyrevelfærd kan tolkes i mange retninger, afhængigt af hvilken synsvinkel man lægger i begrebet.

25-06-2019 5 minutter Æg og fjerkræDyrevelfærd

Sådan opfylder du bedst hønernes ønsker

Litteraturstudie kaster lys over, hvilke rammer der bedst fremmer høner og kyllingers trivsel i den økologiske produktion.

25-06-2019 5 minutter Æg og fjerkræDyrevelfærdForskning