Annonce

Annonce

Minivådområde på en landbrugsmark

338 landmænd og lodsejere har søgt om tilskud til at anlægge minivådområder. Samlet ventes projekterne at give en reduceret kvælstofudledning på ca. 158 ton per år. Foto: Colourbox

Stor interesse fra landmænd får minister til at åbne pengepungen

Interessen for at anlægge minivådområder er så stor, at fødevareministeren afsætter flere midler til ansøgerne.

Oprindeligt var der afsat godt 115 mio. kr. til de landmænd og lodsejere, der vil anlægge minivådområder, men på grund af den massive interesse har fødevareminister Mogens Jensen (S) nu afsat yderligere 60,6 mio. kr., så det samlede beløb inkl. nationale og overskydende midler ender på 193,1 mio. kr.

Det betyder, at alle ansøgninger, der opfylder kravene, kan imødekommes, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

“Vi har stærkt brug for minivådområder, for det er et vigtigt middel til at forbedre vandmiljøet. Derfor er det fantastisk, at der er så mange landmænd, der er klar til at trække i kedeldragterne og yde en ekstra indsats for vores fælles vandmiljø,” siger Mogens Jensen.

Pengene kommer hovedsageligt fra EU’s Landdistriktsprogram, mens den danske statskasse har bidraget med 17,5 mio. kr.

338 landmænd og lodsejere har søgt om tilskud til at anlægge minivådområder - heraf har 11 af dem ansøgt om at anlægge det med filtermatrice. Et minividområde med filtermatrice reducerer kvælstof- og fosforudledningen endnu mere effektivt og fylder mindre end et område uden filtermatrice. Til gengæld kræver det store mængder træflis. 

De landmænd og lodsejere, som får godkendt ansøgningen, vil få dækket alle udgifter i forbindelse med etableringen. Vedkommende har to år til at få gennemført projektet, og minivådområdet skal bestå i mindst ti år.

Samlet ventes projekterne at give en reduceret kvælstofudledning på ca. 158 ton per år. 

Flere artikler fra samme sektion

Ægproducent: Mulig gevinst at hente ved at få bedriften vurderet

Hvis det er nogle år siden, man sidst fik vurderet sin bedrift, kan der være en økonomisk gevinst ved at få det gjort nu, lyder det fra en økologisk ægproducent.

21-08-2019 2 minutter ØkonomiÆg og fjerkræ

Ny proteinfabrik satser på økologi

BiomassProtein bygger fabrik, der skal trække protein ud af økologisk græs. I første omgang for at lave foderprotein, men målet er på længere sigt fødevareindustrien.

19-08-2019 3 minutter FoderNye løsninger

De økologiske svinepriser er under pres

Et voksende udbud af økologisk svinekød presser prisen til et kritisk lavt niveau.

19-08-2019 2 minutter SvineproduktionEksport