Annonce

Annonce

Minivådområde på en landbrugsmark

338 landmænd og lodsejere har søgt om tilskud til at anlægge minivådområder. Samlet ventes projekterne at give en reduceret kvælstofudledning på ca. 158 ton per år. Foto: Colourbox

Stor interesse fra landmænd får minister til at åbne pengepungen

Interessen for at anlægge minivådområder er så stor, at fødevareministeren afsætter flere midler til ansøgerne.

Oprindeligt var der afsat godt 115 mio. kr. til de landmænd og lodsejere, der vil anlægge minivådområder, men på grund af den massive interesse har fødevareminister Mogens Jensen (S) nu afsat yderligere 60,6 mio. kr., så det samlede beløb inkl. nationale og overskydende midler ender på 193,1 mio. kr.

Det betyder, at alle ansøgninger, der opfylder kravene, kan imødekommes, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

“Vi har stærkt brug for minivådområder, for det er et vigtigt middel til at forbedre vandmiljøet. Derfor er det fantastisk, at der er så mange landmænd, der er klar til at trække i kedeldragterne og yde en ekstra indsats for vores fælles vandmiljø,” siger Mogens Jensen.

Pengene kommer hovedsageligt fra EU’s Landdistriktsprogram, mens den danske statskasse har bidraget med 17,5 mio. kr.

338 landmænd og lodsejere har søgt om tilskud til at anlægge minivådområder - heraf har 11 af dem ansøgt om at anlægge det med filtermatrice. Et minividområde med filtermatrice reducerer kvælstof- og fosforudledningen endnu mere effektivt og fylder mindre end et område uden filtermatrice. Til gengæld kræver det store mængder træflis. 

De landmænd og lodsejere, som får godkendt ansøgningen, vil få dækket alle udgifter i forbindelse med etableringen. Vedkommende har to år til at få gennemført projektet, og minivådområdet skal bestå i mindst ti år.

Samlet ventes projekterne at give en reduceret kvælstofudledning på ca. 158 ton per år. 

Flere artikler fra samme sektion

Afklaring nærmer sig efter usikkerhed om aflivning af dyr på marken

KOMMENTAR: Der er udsigt til, at praksis med at aflive dyr på marken, inden de transporteres til slagteri, kan fortsætte.

15-10-2019 3 minutter ØkologireglerPolitik

Kløvergræsmarken til vinter

En stor del af dine græsmarker skal også være i topform som græsmarker næste år, derfor er det vigtigt, at de bliver trimmet her i efteråret.

11-10-2019 3 minutter Fagligt talt

Avlsmål for en økologisk malkeko er ikke lige om hjørnet

Der er brug for mere viden om de økonomiske værdier på de enkelte fedtsyrer, mener avlsforening, som endnu ikke er klar til at lade avlsmål for fedtsyresammensætningen vægte højere end for eksempel ydelsen.

10-10-2019 5 minutter Kvæg