Annonce

Annonce

Minivådområde på en landbrugsmark

338 landmænd og lodsejere har søgt om tilskud til at anlægge minivådområder. Samlet ventes projekterne at give en reduceret kvælstofudledning på ca. 158 ton per år. Foto: Colourbox

Stor interesse fra landmænd får minister til at åbne pengepungen

Interessen for at anlægge minivådområder er så stor, at fødevareministeren afsætter flere midler til ansøgerne.

Oprindeligt var der afsat godt 115 mio. kr. til de landmænd og lodsejere, der vil anlægge minivådområder, men på grund af den massive interesse har fødevareminister Mogens Jensen (S) nu afsat yderligere 60,6 mio. kr., så det samlede beløb inkl. nationale og overskydende midler ender på 193,1 mio. kr.

Det betyder, at alle ansøgninger, der opfylder kravene, kan imødekommes, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

"Vi har stærkt brug for minivådområder, for det er et vigtigt middel til at forbedre vandmiljøet. Derfor er det fantastisk, at der er så mange landmænd, der er klar til at trække i kedeldragterne og yde en ekstra indsats for vores fælles vandmiljø," siger Mogens Jensen.

Pengene kommer hovedsageligt fra EU's Landdistriktsprogram, mens den danske statskasse har bidraget med 17,5 mio. kr.

338 landmænd og lodsejere har søgt om tilskud til at anlægge minivådområder - heraf har 11 af dem ansøgt om at anlægge det med filtermatrice. Et minividområde med filtermatrice reducerer kvælstof- og fosforudledningen endnu mere effektivt og fylder mindre end et område uden filtermatrice. Til gengæld kræver det store mængder træflis. 

De landmænd og lodsejere, som får godkendt ansøgningen, vil få dækket alle udgifter i forbindelse med etableringen. Vedkommende har to år til at få gennemført projektet, og minivådområdet skal bestå i mindst ti år.

Samlet ventes projekterne at give en reduceret kvælstofudledning på ca. 158 ton per år. 

Flere artikler fra samme sektion

Fire landbrug har fået et hav af nye træer denne vinter

KRONIK: Hvordan skal skovlandbrug strikkes sammen for at give de optimale og ønskede effekter, og hvad er markedspotentialet for produkterne? Det undersøger projektet 'Robust' i disse år.

24-01-2022 3 minutter Kronik,   Skovlandbrug

Thises næstformand stiller op som ØL-formand

GENERALFORSAMLING 2022: Et tredje medlem af Økologisk Landsforening har nu meldt sig som formandskandidat forud for foreningens generalforsamling.

24-01-2022 3 minutter Generalforsamling 2022

Nu skal der flere økologiske ingredienser i danske brød

Danske bagerier har gennem flere år klaget over mulighederne for at anprise brugen af økologiske ingredienser i brød. Nu forsøger Økologisk Landsforening sammen med dagligvarehandlen og bagerbranchen at lægge pres på myndighederne for at få lempet reglerne.

24-01-2022 7 minutter Bageri,   Mærkning