Annonce

GreenF-september.png

Annonce

NOFF_DAN-okt-nov.jpg

Annonce

Okologisk-Inspirationsdag-2021-(A2).png
Strømaskine

Strømaskinen sikrer, at foderet bliver spredt over så stort et areal, at alle kan æde samtidig. Foto: Ingela Löfquist

Strømaskine gør godt for grisene

Ensilage spredt med strømaskine flere gange dagligt giver rolige slagtesvin og rene stier.

Grovfoder til grise er en praktisk udfordring i det økologiske svinehold. Et helt konkret problem er, hvordan man fodrer med det, så grisene rent faktisk æder det, og det ikke bare gør strøelsen våd eller bliver sølet ind i møg på udearealet.

Sveriges Universitet og Hushållningssälskapet peger i OK Net Ecofeed på strømaskinen som en løsning, der både øger grisenes velfærd og minimerer spildet af foder. Metoden kendes allerede fra økologiske fjerkræbesætninger herhjemme.

I en afprøvning på en svensk økologisk bedrift blev ensilage og halm blandet og spredt med strømaskine på hængebane fire-fem gange dagligt i stierne.

Effekt af ensilage-strøelse

65-70 kg ensilage blev blandet med 250 kg halm og spredt med strømaskine fire-fem gange dagligt. Grisene i afprøvningen optog 0,25 kg tørstof i grovfoder om dagen.

Konklusioner og effekter:

  • Rene stier
  • Øget optag af grovfoder, intet foderspild
  • Ingen aggressioner eller kamp om grovfoder – alle kan æde samtidig
  • Beskæftiger grisene i lang tid
  • Øget velfærd i kraft af færre aggressioner og udbredt rodeadfærd.

Grisenes adfærd var tydelig anderledes sammenlignet med grise i en anden besætning, der fik ensilage i foderhæk. Her kom under halvdelen af grisene til fadet, de stærkeste først, og der var kamp og aggressivitet omkring foderstedet. 20-25 pct. af foderet gik til spilde. Spredt i strøelsen holdt ensilagen alle grise beskæftiget i omkring en halv time, hvorefter de fleste lå og hvilede i halmen.

Grovfoder er et økologisk krav til alle dyregrupper af hensyn til sundhed og velfærd. Hos grise og andre enmavede dyr bidrager grovfoderet med beskæftigelse, mæthed og en gavnlig indvirkning på mave-tarmsystemet. Maksimal effekt af grovfoderet forudsætter, at alle grise æder det. Det sikrer strømaskinen, fordi foderet bliver spredt over så stort et areal, at alle kan æde samtidig. Tørstofprocenten i ensilagen er afgørende for spredningen og bør derfor ikke variere for meget fra gang til gang, lyder anbefalingen.

Metoden er oplagt, hvis man i forvejen har en strømaskine. I dette tilfælde var der tale om et hængebane-system, men selvkørende eller traktortrukne strømaskiner vil formentlig kunne det samme.

Strømaskiner er på listen over støtteberettigede teknologier i en ny tilskudsordning, der åbner for økologer senere i foråret. Prisen er angivet til omkring 165.000 kr., og tilskuddet udgør 40 pct.

Annonce

Okologisk-Inspirationsdag-2021-(A2).png

Flere artikler fra samme sektion

Fugleinfluenza igen på vej til Danmark

Fund af fugleinfluenza i vilde fugle i Vadehavet tyder på, at en ny sæson for fugleinfluenza står for døren. Fødevarestyrelsen opfordrer borgere til at tippe om fund af døde fugle, og beder fjerkræejere om at have ekstra fokus på smittebeskyttelse.

22-10-2021 3 minutter Æg og fjerkræ

Kok serverede blomkålsstænger til kødglade mænd: »Det er stadig den ret, de snakker om«

Kok Torben Kiel Hviid ser med bekymring på det, han betegner som dalende kvalitet af vores mad samt overforbruget af kød og råvarer fløjet hertil fra fjerne dele af verden. Som ejer af øko-cateren Groft prioriterer han at bruge grønt i sæson, små mængder kød og råvarer uden tilsætningsstoffer.

22-10-2021 13 minutter Gastronomi,   Forbrug,   Bæredygtighed

Stigende tendens til fjerpilning i økologiske etagesystemer skal stoppes

KRONIK: De seneste tre til fem år er der i økologien set en stigende forekomst af fjerpilning i høneflokkene, herunder også i de populære etagesystemer. Innovationscenter for Økologisk Landbrug vil sammen med producenterne finde veje til at forebygge det allerede i opstartsperioden.

21-10-2021 3 minutter Kronik,   Æg og fjerkræ,   Dyrevelfærd