Annonce

Annonce

Tang set tæt på

Tang har nogle egenskaber, der gør det velegnet som fodersupplement til kvæg. Men det er dyrt, og der er problemer med indholdet af bl.a. tungmetaller. Foto: Colourbox

Tang har potentiale som kvægfoder - men der er udfordringer

Brugen af tang i foder til kvæg kan muligvis gavne klimaet og køernes sundhed - alligevel er der flere problemer forbundet med det.

Tang er blevet udråbt som en mulig løsning, når det kommer til at reducere drøvtyggernes udledning af metangas. Der kan samtidig være ernæringsmæssige fordele ved at bruge tang i foderet. 

Det er imidlertid ikke uden problemer at bruge tang som foder i husdyrproduktionen, vurderer forskere på baggrund af et nyt studie, som Aarhus Universitet har bidraget til i samarbejde med norske forskere. Det skriver DCA, Aarhus Universitet, på sin hjemmeside

I studiet undersøgte forskerne potentialet i at bruge tang som fremtidens foder til kvæg og fandt både fordele og udfordringer forbundet med det. Selvom tang traditionelt set har været brugt som foder, især hvis der har været mangel på landbaseret foder, mangler der nemlig viden om dets foderværdi til produktionsdyr. 

Eftersom næringsindholdet varierer i de forskellige tangarter, er det ikke alle, som forskerne ser et potentiale i, om end de vurderer, at nogle arter har et stort potentiale. Der er imidlertid problemer med indholdet af aske og andre stoffer, der kan være problematiske såsom jod, arsen, cadmium og andre tungmetaller. Derudover er omkostningerne højere end almindeligt anvendte fodermidler i kvægbruget.

‘Derfor vil umiddelbar anvendelse til kvæg være på områder, hvor en anvendelse som en mindre del af foderrationen ville forventes at kunne bevirke en positiv effekt på f.eks. sundhed eller på metanproduktion. Som reelt fodermiddel vil det i nærmeste fremtid nok kun være realistisk som biprodukter fra anden produktion baseret på tang, eller hvor tang høstes i fjorde mm. med henblik på at fjerne næringsstoffer fra vandmiljøet,’ skriver universitetet på sin hjemmeside.

Forskere fra Aarhus Universitet er i et andet projekt ved at udvikle et fodertilskud til køer indeholdende tang, som kan hæmme dannelsen af metangas i køernes vom. Køer udleder mellem 500-700 liter metangas i døgnet og bidrager derfor til en væsentlig andel af landbrugets klimabelastning.

Firmaet Dansk Tang vil sammen med Aarhus Universitet deltage i udvælgelsen af de bedste tangarter og dyrkningsmetoder. De udvalgte arter skal bearbejdes i Danmark, og herefter skal en testbesætning af malkekvæg have tilskuddet af tangpulver, samtidig med at Teknologisk Institut, Aarhus Unviersitet og Seges dokumenterer reduktionen i metangas-udledning fra køerne.

Dette projekt løber frem til og med 2022.

Flere artikler fra samme sektion

Plantebaseret firma søger danske producenter af grøntsager

Salget af økologiske måltidskasser hos Simple Feast er nu blevet så stort, at selskabet kan høste flere fordele ved at handle direkte med danske og svenske producenter af grøntsager.

21-02-2020 4 minutter Plantebaserede fødevarer

Ny regel om brug af ikke-økologisk N-gødning i 2020

FAGLIGT TALT: Alle økologer skal nu dokumentere et behov for N-gødning, når man bruger ikke-økologisk N-gødning. Loftet på de 50 kg udnyttet ikke-øko N pr. ha. falder væk i 2020.

18-02-2020 2 minutter Næringsstoffer,   Fagligt talt

Planteavl kan blive næste bølge for maskinstationer

Økologisk markdrift kræver nogle gange særlige løsninger, udstyr og større præcision. Maskinstationerne kan byde ind med løsninger, hvis flere økologer efterspørger dem.

14-02-2020 3 minutter Planteavl