Annonce

Annonce

Annonce

Foto: Colourbox

Tiltag der kan fremme skadedyrenes naturlige fjender og biodiversiteten i jorden på økologiske bedrifter

Forskere fra Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet har udarbejdet et nyt katalog over tiltag, der kan fremme skadedyrenes naturlige fjender og biodiversiteten i jorden på økologiske bedrifter.

Læhegn, naturstriber, randzoner, blomsterstriber og billevolde - disse er blot nogle af de tiltag, der kan gøre livet surt for skadedyrene på de økologiske bedrifter.

Det fremgår af et nyt katalog, som forskere fra Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, har udarbejdet på foranledning af Landbrugsstyrelsen.

Kataloget kaster både lys over de tiltag, der kan fremme skadedyrenes naturlige fjender og de tiltag, der kan fremme biodiversiteten i jorden.

Mange muligheder for tiltag

Gabor Lövei, der er seniorforsker ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og som er en af forskerne bag kataloget, fortæller:

»Skadegørernes fjender er mangeartede og omfatter for eksempel mariehøns, svirrefluer, netvinger, snyltehvepse, rovtæger, løbebiller, rovbiller, edderkopper og stære - og de kan beskyttes på flere måder. Det kan for eksempel være ved at tilbyde føderessourcer, skjul og overvintringsmuligheder.«

Og dette giver talrige muligheder for tiltag:

»Vi har identificeret 42 forskellige tiltag. Af de 42 tiltag er 6 favorable for jordens biodiversitet, 13 er favorable for naturlige fjender og 23 for både det ene og det andet. De 23 tiltag, der både kan fremme skadedyrenes naturlige fjender og biodiversiteten i jorden, omfatter blandt andet moser, lærkepletter, insektvolde og strandenge,« siger Gabor Lövei.

Baggrunden for undersøgelsen er Miljø- og Fødevareministeriets vækstplan for dansk økologi, der foreslår, at der skal indføres dyrkningsrelaterede krav om naturtiltag på bedrifter af en vis størrelse.

I den sammenhæng har Landbrugsstyrelsen vurderet, at EU’s økologiforordning giver mulighed for at stille krav om specifikke naturtiltag, der enten skal øge jordbundens biodiversitet eller forebygge skader forårsaget af skadegørere ved at beskytte deres naturlige fjender.

Flere artikler fra samme sektion

Har du hjerterne med i din planlægning?

FAGLIGT TALT: Arla vil give et tilskud til leverandører af mælk, der lever op til statens tre velfærdshjerter. Det er tid til at gøre sig nogle overvejelser.

30-11-2020 2 minutter Mejeriproduktion

Kyllinger har bedre af at komme til verden i en stald end et rugeri

Traditionelt klækkes slagtekyllinger på et rugeri, før de transporteres til en stald, men en ny undersøgelse viser, at det vil være markant bedre for deres velfærd, hvis de klækkes i en stald.

30-11-2020 3 minutter Dyrevelfærd,   Æg og fjerkræ

Hos Food by Coor er det ikke nok, at kødet er økologisk

Kantineoperatøren Food by Coor serverer kun økologisk kød fra grise og køer, som er velfærdsslagtet på det landbrug, hvor de er opvokset

26-11-2020 5 minutter Foodservice,   Dyrevelfærd