Annonce

Annonce

Annonce

Rundvisning i forsøgsmakerne

Forsøget skal vise, om radrensning af vårkorn er en god ukrudtsstrategi på den lange bane, eller om billigere løsninger kan matche mht. effekt og udbytte, forklarer Lars Egelund Olsen, Seges. Foto: Karen Munk Nielsen

Ukrudt skal vurderes på den lange bane

Treårige forsøg skal gøre økologer klogere på, hvilken ukrudtsstrategi der er bedst i længden.

Hvad giver det bedste resultat på langt sigt; ukrudtsharven eller radrenseren? Og kan et højere plantetal i vårafgrøder gøre det lige så godt? 

Det er nogle af de spørgsmål, Seges vil finde svar på i et treårigt ukrudtsforsøg, som deltagerne i Økotræf 12. juni kunne se i marken hos økologisk planteavler Anders Egelund Olsen, Hammel.

»Økologiske sædskifter med megen vårsæd har det med at blive gule i toppen med tiden. Ukrudt som gul sennep har gode forhold, og i marken her er der problemer med gulurt og kornblomst. I forsøget skal vi over tre år tælle ukrudt i parcellerne, der får samme behandling i alle tre år,« fortæller Lars Egelund Olsen, Seges, der desuden er bror og nabo til forsøgsværten.

Om forsøget

I den treårige forsøgsperiode dyrkes der vårkorn eller -bælgsæd hvert år. Alle parceller får samme ukrudtsbehandling hvert år. I år dyrkes der vårbyg. Alle parceller er blindstriglet, og efter sidste ukrudtsbehandling bliver der sået efterafgrøde.

Behandlinger

  • 12,5 cm rækkeafstand, ukrudtsharvning
  • 12,5 cm rækkeafstand, ukrudtsharvning, +20 % ekstra udsæd
  • 12,5 cm rækkeafstand, +20 % ekstra udsæd
  • 25 cm rækkeafstand, radrensning
  • 25 cm rækkeafstand, 2 x radrensning

Måler langtidseffekten

Tidligere forsøg har vist en effekt på både ukrudt og udbytte ved at så på dobbelt rækkeafstand og radrense. Langtidseffekten i forhold til normal praksis er dog ikke belyst i forsøg.

»Vores hypotese er, at vi får noget for at radrense, men det er jo interessant, om man kan opnå lige så gode resultater med strigle og sædskifte.  Her er også parceller med 20 procent ekstra udsæd. Så kan vi se, om blindstrigling og større konkurrence fra kornet kan gøre det lige så godt,« siger Lars Egelund Olsen.

Et problem med ukrudtsbekæmpelse i vårkorn er, at man skal lægge strategien inden man kender sæsonen. - Dyrker man på rækker, skal man rense, og vinduet for radrensning kan være meget lille, i hvert fald hvis man skal nå rense to gange, inden rækkerne lukker, og kameraerne ikke længere kan finde dem, konstaterer Lars Egelund.

På spørgsmålet, om nogle strigler er bedre end andre, understreger Lars Egelund, at timingen er langt vigtigere end mærket. Og så er det måske lige så vigtigt, hvordan man håndterer frøpuljen efter høst, påpeger en deltager i markvandringen. Det gælder om, at så mange ukrudtsfrø som muligt spirer, inden jorden bearbejdes i dybden.

Flere artikler fra samme sektion

500.000 hektar dansk græs kan erstatte soja-import

Dansk græs kan i fremtiden levere det foderprotein, som landbruget i dag importerer i form af soja. Det vil være godt for miljøet både her og der.

27-05-2020 2 minutter Bæredygtighed,   Foder,   Planteavl

Dansk hamp kan få en vigtig rolle i fremtiden, men et problem lurer

I fremtiden kan tekstil-, byggematerialer og emballage være lavet bæredygtigt af dansk hamp. Der dog en væsentlig udfordring.

27-05-2020 2 minutter Bæredygtighed,   Emballage,   Planteavl

»Vi skal passe på i et effektivt landbrug, at vi ikke glemmer naturen«

Michael Nielsens vestjyske bedrift er et godt eksempel på, hvordan man kan balancere mælkeproduktion og sikre gode vilkår for agerlandets vilde plante- og dyreliv.

27-05-2020 6 minutter Natur,   Biodiversitet