Annonce

NATEXPO-21-PARIS--1600x300--CTA-GB.jpg

Annonce

GreenF-maj.png

Annonce

Daka-fra-august-compressed.jpg
Nærbillede af vintervikke

En blanding af 15 kg vintervikke og 26 kg Ø44 blev sået 21. august 2020 og høstet 31. maj i år. Vintervikke er enårig og forsvinder efter første slæt. Foto: Christian Thormann Nielsen

Vintervikke booster protein i første slæt

Efterårssået kløvergræs skal have et skud vintervikke, anbefaler rådgiver.

Mange økologiske mælkeproducenter ønsker i stigende grad selv at dyrke proteinet til køerne og gøre sig uafhængig af sojaimport. Vintervikke er et af redskaberne i værktøjskassen. 10-15 kg vintervikke blandet i kløvergræsudlægget hæver proteinindholdet i første slæt græs markant.

Det viser erfaringer fra praksis, og på Øko-træf 2021, der blev afholdt tidligere på sommeren, argumenterede Carsten Markussen, ØkologiRådgivning Danmark, varmt for metoden og satte også tal på gevinsterne ved den.

»I skal simpelthen have vintervikke med fremover, hvis I lægger kløvergræs ud om efteråret,« understregede han over for de flere hundrede landmænd, der var mødt frem til Øko-træf hos mælkeproducent Alfred Kloster i Aulum.

Værtens egen kløvergræsmark blev høstet 31. maj, men en lille parcel var efterladt uhøstet, så deltagerne kunne se blandingen omend på et noget fremskredent udviklingstrin, hvor den velvoksne afgrøde lyste blåt af vikkeblomster.

»Fordøjeligheden falder en lille smule med vintervikke i blandingen, men til gengæld hæver man proteinindholdet til omkring 20 procent og altså markant mere, end vi typisk høster i første slæt,« sagde Carsten Markussen.

Kvalitet og mængde

Dokumentationen stammer fra en økologisk mælkeproducent, der har benytter metoden i flere år, og den viser, at vintervikke ud over at hæve proteinindholdet også leverer mængde.

»Normalt er udbyttet i første slæt i førsteårsmarken op til 20 pct. lavere end i etablerede græsmarker. I eksemplet her er det omvendt. Der er høstet 20 pct. tørstof mere i vikke-kløvergræs end i gårdens 2. og 3. års kløvergræsmarker,« forklarede Carsten Markussen.

10-15 kg vintervikke blandet i kløvergræsudlægget hæver proteinindholdet i første slæt græs markant
10-15 kg vintervikke blandet i kløvergræsudlægget hæver proteinindholdet i første slæt græs markant. Kilde: ØkologiRådgivning Danmark

Udsæd af vintervikke koster 25-27 kr./kg, og vikke og græsfrø sås i samme dybde og arbejdsgang. Det er derfor en billig vej til mere protein i foderet.

Det koster således kun omkring 400 kr./ha til udsæd at høste 400 kg råprotein ekstra. Men som nævnt herover er kvaliteten påvirket på andre parametre, så det endelige regnestykke er lidt mere kompliceret.

Da vintervikke er enårig, har den udspillet sin rolle efter første slæt i første brugsår. Man skal - understregede Carsten Markussen - være opmærksom på, at den er i familie med ærter og hestebønner, og har man problemer med sædskiftesygdomme i disse afgrøder, skal brugen af vikke tænkes med ind i en samlet løsning.

Flere artikler fra samme sektion

Nye fund overrasker forsker: Kød og mælk belaster klimaet mere end hidtil antaget

Kød- og mejeriproduktionen står for næsten 60 pct. af fødevaresektorens samlede udledning - dobbelt så meget som udledningen forbundet med produktionen af planter til human konsum.

17-09-2021 4 minutter Forskning,   Klima

Royal øko-whisky fra Thy udsolgt på 18 minutter

I anledningen af Dronningens besøg lavede Thy Whisky en særlig royal aftapning med efternavnet ”Rex”, og det har de næppe fortrudt.

17-09-2021 1 minutter Afsætning

Plastic Change inviterer til global event mod plastikaffald

Sidste år deltog 166 lande og mere end 11 millioner mennesker i World Cleanup Day. I morgen kan du igen være med til at indsamle plastikaffald i naturen.

17-09-2021 4 minutter Emballage