Mark og stald

Efterafgrøder, der hitter hos økologer, har en lang række fordele

De kvælsstoffikserende efterafgrøder har flere fordele end andre typer afgrøder, konkluderer Aarhus Universitet i et nyt notat.

10-02-2021 5 minutter Efterafgrøder,   Forskning

Økologisk Landsforening søger studerende til sociale medier-projekt

Landbrugsstuderende skal med sociale medier hjælpe med at udbrede kendskabet til landbrugsuddannelsen og erhvervet for at lette det svære generationsskifte.

09-02-2021 4 minutter Uddannelse,   Generationsskifte

Planter forsvarer sig mod bladlus med hjælp fra svampe

Visse svampe i jorden kan styrke afgrøder mod angreb af bladlus. Det viser ny forskning ved Københavns Universitet

08-02-2021 2 minutter Planteavl,   Forskning

Mindre organisk materiale i dambrug giver sundere fisk

KRONIK: Vandkvalitet spiller en stor rolle for fiskenes trivsel og sygdomsudbrud i dambrug. Tidligere har opmærksomheden været rettet mod brug af kemikalier til at kontrollere forekomsten af hud- og gællesnyltere. Der er dog god grund til også at se på mængden af organisk stof i vandet.

05-02-2021 4 minutter Kronik,   Fisk,   Dyrevelfærd

Der er både fordele og ulemper ved tidligt sået vårhvede

Efterårssået vårhvede viser tendens til højere udbytter, men lavere indhold af protein.

02-02-2021 4 minutter Planteavl

Minister vil ændre kritiseret gebyrstigning

Slagtning på gården blev med ét dyrere ved årsskiftet på grund af en gebyrændring. Nu går fødevareministeren ind i sagen.

29-01-2021 2 minutter Kødproduktion

De bedste planteavlere risikerer at lave den dårligste bagekvalitet i hvede

KRONIK: Hvis den dygtige planteavler har problemer med proteinindholdet i sin brødhvede, skal han fjerne det ensidige fokus på udbytte, for høje udbytter betyder som regel et lavere proteinindhold.

29-01-2021 10 minutter Kronik,   Planteavl,   Plantebaserede fødevarer

Der er stor interesse for danskproducerede bælgplanter

Markedet for planteproteiner er i vækst. Der er dog stadig løse ender, som skal forbindes, inden der er 100 pct. styr på dyrkningen af økologiske proteinafgrøder i Danmark.

28-01-2021 14 minutter Plantebaserede fødevarer,   Mere grønt

Søer på friland fodres af et "rumskib"

Et ”rumskib” i grisenes øjne og i menneskers; et nyt værktøj til bedre huldstyring og lavere foderforbrug i udendørs sohold. En transponder til elektronisk sofodring drevet af solceller har i sommeren og efteråret stået på markerne hos Trine Sund Kammersgaards søer i Thy.

28-01-2021 7 minutter Svineproduktion

Her bremser sne ikke grisenes udeliv

Søer uden ring i trynen, slagtesvin på friland og direkte salg er konceptet for Trynen i Jorden, som Trine Sund Kammersgaard driver på lejet jord på en bakketop i Thy.

28-01-2021 11 minutter Svineproduktion

Forrige Side 2 af 65 Næste