Annonce

Annonce

Annonce

Både i naturpleje og rewilding gælder, at dyrene er bag hegn, og det forpligter dem, der forvalter arealerne med et særligt ansvar for dyrene. Dyrene er ikke frie. Foto: Ann Malmgren/Molslaboratoriet

Det forpligter at holde dyr bag hegn

DEBAT: Diskussionen om rewilding bør overlades til de parter, som har det på deres dagsorden, mens vi som økologer kommunikerer de gældende regler for økologiske husdyrhold, der sikrer dyrs velfærd.

Af: Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening

Der har været en del røre om at anvende husdyr i naturområder. Der skal her skelnes klart mellem de projekter, der omtaler sig selv med begrebet rewilding og så naturpleje.

Hvor naturplejens brug af husdyr har det dobbelte formål at sikre en rig natur og samtidig en kvalitetsproduktion af kød, så indebærer begrebet rewilding, at husdyrenes rolle efterligner vilde dyrs påvirkning af naturen. Det sidste har intet at gøre med landbrug og selvsagt heller ikke økologi. Det handler derimod om at udvikle artsrigdom og biotoper.

I begge tilfælde gælder dog, at de er bag hegn, og her stopper naturen og forpligter dem, der forvalter arealerne med et særligt ansvar for dyrene. Dyrene er ikke frie.

Bengt Holst, formand for hhv. Dyreetisk Råd og Den Danske Naturfond har udtalt, at dyr, der holdes bag hegn, naturligvis skal tilses - og særligt i perioder hvor der kan forventes mangel på foder. Og i den forbindelse er der en stor diskussion om karakteren og hyppigheden af tilsyn. Og det er ikke en simpel objektiv vurdering at afgøre dyrets huld og tilstand. Men generelt gælder, at ved mistrivsel skal de udtages af flokken.

Økologireglerne skal overholdes

Dyrene er ikke økologiske, med mindre arealerne har økologistatus. Er dette tilfældet, er det økologireglerne, der skal overholdes. Har arealet og dyrene ikke økologi-status, så gælder almindelige regler for dyrevelfærd/-mishandling. Der bør således ikke opstå noget sammenfald med økologiske landmænds ansvar og omdømme, og så det ansvar, som forvalterne af naturparker o. lign. har for dyrenes tilstand.

Det ændrer ikke ved, at der kan opstå historier og rygter. Og det ændrer ikke ved, at det er en problemkreds med stærke og modsatte følelser.

Det er derfor min anbefaling, at diskussionen om naturnationalparker og begreb og praksis vedrørende rewilding overlades til de parter, som har dette på deres dagsorden, og at vi som økologer kommunikerer de gældende regler for økologiske husdyrhold. Regler, der ubetinget sikrer dyrs velfærd.

Se evt. https://detdyreetiskeraad.dk/udtalelser/udtalelse/pub/hent-fil/publication/hoeringssvar-om-rewilding-i-naturnationalparker-2021/

Dette er et debatindlæg og ikke et udtryk for redaktionens holdning. Ønsker du at skrive et debatindlæg til Økologisk så send det til hhk@okologi.dk. Navn og profession skal oplyses. Vi forbeholder os retten til at redigere i rubrik, manchet og mellemrubrik samt at rette sproglige fejl.

Flere artikler fra samme sektion

Thise Mejeri vil låne penge til at beskytte "Jordens lunger"

Som led i ambitionen om at udfase brugen af soja i foderet, beder Thise Mejeri om et crowdfundinglån på en mio. kr.

12-04-2021 5 minutter Klima,   Mejeriproduktion

Økologiske grise får sjældent antibiotika

Forbruget af antibiotika til økologiske fravænningsgrise er meget lavt og udgør 6,2 pct. af forbruget i den konventionelle smågriseproduktion, viser nye data.

11-04-2021 4 minutter Foder,   Svineproduktion,   Dyrevelfærd

Danmarks største landbrugsmesse har fundet ny dato

Agromek skulle oprindeligt være afholdt i oktober sidste år, så blev messen skubbet til januar i år, og nu er en ny dato fastlagt i 2022.

09-04-2021 2 minutter Messer