Annonce

Okologisk-Inspirationsdag-2021-(A2).png

Annonce

GreenF-september.png

Annonce

Daka_oktober-compressed.jpg
Medlemmerne stemmer ved generalforsamlingen 2018

Medlem af Økologisk Landsforening Jesper Overgård Lehmann har behov for svar på nogle spørgsmål forud for den kommende ekstraordinære generalforsamling. Formand Per Kølster svarer længere nede i teksten. Arkivfoto: Jakob Brandt

Er projekterne det primære for Økologisk Landsforening?

DEBAT: Bestyrelsens hast med en vedtægtsændring skal tilsyneladende sikre maksimal offentlig finansiering af projekterne. Men er det foreningens primære opgave? Og hvorfor er forslaget påfaldende enslydende med Landbrug & Fødevarers vedtægter?

Af: Jesper Overgård Lehmann, økologisk mælkeproducent, Broager

Vores forenings vedtægter skal i al hast tilpasses myndighedernes skærpede krav til modtagere af projekttilskud, lyder det i invitationen uden yderligere forklaring. Forslaget lægger op til, at foreningens primære formål fremover er forskning og udvikling, men er det virkelig det primære formål? Og hvor stammer de skærpede krav fra?

Jeg gætter på, at kravet stammer fra Landbrugsstyrelsens vejledning om definitionen af en forsknings- og videnformidlingsinstitution af 2. oktober 2020. Jeg tolker vejledningen sådan, at op til 100 pct. offentlig dækning af forsknings- og udviklingsprojekter kun er mulig, såfremt både ansøger og ansøgers ejer(e) har forskning som det primære formål. Ellers må man nøjes med mindre.

Foreningens formålsparagraf er kernen i selve eksistensberettigelsen, og vil vi virkelig haste en ændring igennem for at holde på den sidste del af projektfinansieringen? Og hvad hvis projekterne blev mindre omfattende? Kunne finansieringen skaffes på anden vis? Er andre foreninger med projektaktiviteter i lignende problemer? I min optik rører vi ved hele grundlaget for, hvorfor vi har Økologisk Landsforening, og det forudsætter en grundig og bred debat. Her rækker en times virtuel diskussion ikke.

Det forudsætter også en grundig redegørelse fra bestyrelsen af, hvad de bagvedliggende bevæggrunde er. Jeg har via mit netværk fundet frem til Landbrugsstyrelsens vejledning, for det er ellers ikke umiddelbart muligt at fremsøge information på internettet om myndighedernes skærpede krav. Det ville have klædt bestyrelsen at have givet os medlemmer en grundig forklaring sammen med forslaget til en vedtægtsændring.

Bestyrelsens forslag er i grove træk en indsættelse af en stump tekst foran det nuværende formål og en tilføjelse af punkterne d til h. Punkterne a til c er derfor uændrede. Og nu er det sådan, at man jo gerne må lade sig inspirere af andre, men i nedenstående tabel har jeg sammenlignet bestyrelsens forslag til en ny formålsparagraf samt punkterne d til h med uddrag af vedtægterne hos Landbrug & Fødevarer. Det er mildest talt påfaldende, hvor enslydende teksterne er. Her ville jeg som tidligere underviser nok have indledt en undersøgelse for plagiering.

Jeg har som medlem behov for nogle grundige forklaringer, hvis jeg skal stemme ja til den ekstraordinære generalforsamling.

Det er mildest talt påfaldende, hvor enslydende teksterne er.
Det er mildest talt påfaldende, hvor enslydende teksterne er.

Formand for Økologisk Landsforening Per Kølster svarer herunder på kritikken på vegne af bestyrelsen:

Økologisk Landsforenings økonomi er for ca. 75 pct. vedkommende dækket af projektmidler. I foreningens strategi har bestyrelsen med opbakning fra generalforsamlingen vedtaget, at vores forretningsmodel skal bestå både af kontingentmidler, projektmidler og af indtægter fra nye kommercielle forretningsområder.

Vi har arbejdet med at udvikle denne tilgang til vores indtægter igennem de seneste to år og har gjort os vigtige læringer. Omsætningen fra de kommercielle aktiviteter udgør dog endnu en beskeden del af økonomien, og kontingenter udgør kun ca. 9 pct. Vedtages forslaget til ny formålsbestemmelse i foreningens vedtægt ikke, vil sekretariatets mulighed for at søge midler til forskning og udvikling, og dermed en vigtig del af vores nuværende aktiviteter blive reduceret.

JL refererer korrekt til, at det formelle grundlag for vores beslutning om at ønske at ændre foreningens formål fremgår af Landbrugsstyrelsens vejledning. Derudover peger JL ganske rigtigt på, at der er et klart sammenfald mellem ordlyden af ØL’s og L&F’s formuleringer af de respektive formålsparagraffer. Når de er tydeligt inspirerede af hinanden, handler det om, at både vi og L&F står med nøjagtigt samme udfordring, og at vi derfor naturligt har ladet os inspirere af L&F’s juridiske formulering.

Derudover kan jeg gøre opmærksom på, at det er nøjagtig den samme ordlyd som i det forslag, der blev fremsat i vinter. Og det har således været fuldt tilgængeligt og kendt for forenings medlemmer i et halvt år.

Jeg håber hermed, at det endnu engang er muligt at formidle, at der hverken er skjulte hensigter eller ændringer i foreningen, der under dække af denne paragraf skulle tage bare et eneste medlem på sengen.

Jeg kan kun opfordre til at få denne formålsbestemmelse på plads med de to ekstraordinære generalforsamlinger 1. juli og 10. august, og at vi herefter fremadrettet kan sætte fokus på forslag til at udvikle foreningens demokratiske struktur med en sund debat i foreningens medlemskreds, når sommeren går på hæld. Den glæder jeg mig til!

Dette er et debatindlæg og ikke et udtryk for redaktionens holdning. Ønsker du at skrive et debatindlæg til Økologisk så send det til hhk@okologi.dk. Navn og profession skal oplyses. Vi forbeholder os retten til at redigere i rubrik, manchet og mellemrubrik samt at rette sproglige fejl.

Flere artikler fra samme sektion

Fugleinfluenza igen på vej til Danmark

Fund af fugleinfluenza i vilde fugle i Vadehavet tyder på, at en ny sæson for fugleinfluenza står for døren. Fødevarestyrelsen opfordrer borgere til at tippe om fund af døde fugle, og beder fjerkræejere om at have ekstra fokus på smittebeskyttelse.

22-10-2021 3 minutter Æg og fjerkræ

Kok serverede blomkålsstænger til kødglade mænd: »Det er stadig den ret, de snakker om«

Kok Torben Kiel Hviid ser med bekymring på det, han betegner som dalende kvalitet af vores mad samt overforbruget af kød og råvarer fløjet hertil fra fjerne dele af verden. Som ejer af øko-cateren Groft prioriterer han at bruge grønt i sæson, små mængder kød og råvarer uden tilsætningsstoffer.

22-10-2021 13 minutter Gastronomi,   Forbrug,   Bæredygtighed

Stigende tendens til fjerpilning i økologiske etagesystemer skal stoppes

KRONIK: De seneste tre til fem år er der i økologien set en stigende forekomst af fjerpilning i høneflokkene, herunder også i de populære etagesystemer. Innovationscenter for Økologisk Landbrug vil sammen med producenterne finde veje til at forebygge det allerede i opstartsperioden.

21-10-2021 3 minutter Kronik,   Æg og fjerkræ,   Dyrevelfærd