Annonce

Annonce

Agrofoodpark

Både Økologisk Landsforening og Seges Økologi holder til i Agro Food Park, hvor det nye økologicenter også vil være at fidne. Foto: Seges

Et partnerskab for fremtidens økologiske landbrug

DEBAT: Ved at gå sammen om udviklingen af det økologiske landbrug kan vi skabe et endnu stærkere landbrugsfagligt miljø med en bredere faglig dækning.

Af: Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening

40 mio. kr. fordelt over de kommende fire år. Det er det konkrete og kontante beløb, som fødevareministeren har udmøntet via finansloven til at styrke den økologisk udvikling i et Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Med etableringen vil den samlede innovationspulje til økologien øges med mellem 15-20 pct.

Centeret etableres i et direkte samarbejde mellem Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer, som i praksis betyder, at vores landbrugsafdeling og Seges Økologi smelter sammen i et selskab med egen bestyrelse og økonomi. Foreningerne fortsætter ufortrødent hver deres virke og politiske arbejde, mens det alene er i det landbrugsfaglige arbejde, at vi løfter i flok.

Hvorfor tager vi dette skridt?

Samarbejde er på ingen måde fremmed for os. Over årene og i stigende grad har vi arbejdet tæt sammen med Seges Økologi – ikke mindst de senere år inden for klimaløsninger til landmanden.

Begge organisationer har en tæt kontakt til de økologiske landmænd, og vi arbejder i grove træk i samme retning. Ved at gå sammen om udviklingen af det økologiske landbrug kan vi skabe et endnu stærkere landbrugsfagligt miljø med en bredere faglig dækning, med større tyngde på prioriterede områder og med et endnu mere attraktivt miljø for medarbejderne.

Desuden åbner samarbejdet mulighed for at skabe en stærk synergi til fælles bedste. Og endelig vil det kun styrke relationerne internationalt, til universiteterne og til andre enheder, der arbejder landbrugsfagligt med den økologiske udvikling.

Hvorfor hører medlemmerne først om planerne, når de er vedtaget?

Planerne om et innovationscenter har været i støbeskeen gennem længere tid. De er blevet grundigt drøftet i bestyrelsen og vedtaget her. Bestyrelsen, hvis folkevalgte medlemmer repræsenterer alle medlemmer af Økologisk Landsforening, har således været med i beslutningen og processen hele vejen igennem.

Det ville have været skønt at tage en åben drøftelse undervejs om de konkrete udviklingsinitiativer med hele foreningen. Desværre er det ikke så enkelt.

En politisk forhandlingsproces, som den der her er tale om, rummer mange usikkerheder, og det endelige udfald er ofte usikkert helt indtil deadline. I denne situation har vurderingen været, at en tidlig udmelding fra vores side, kunne have ødelagt muligheden for et positivt forhandlingsresultat.

Foreningen har desuden et stort ansvar for vores mere end 50 medarbejdere. Ansvar for at tage vare på deres trivsel har en høj prioritet for ledelsen. En tidlig udmelding før vi havde sikkerhed om udfaldet af de politiske forhandlinger og opbakningen til innovationscenteret ville have skabt en meget utryg og usikker situation for de ansatte. Vi kan ikke byde nogen at arbejde i et limbo, hvor man ikke kender retningen eller er usikker på vilkårene for sit ansættelsesforhold.

Hvad betyder det for dig som landmand og medlem af Økologisk Landsforening?

Først og fremmest styrker samarbejdet det landbrugsfaglige håndværk. Som landmand vil du kunne indgå i projekter med større bredde og forhåbentlig en længere tidshorisont end, vi har været vant til. Du vil kunne trække på viden og praksis-erfaring fra projekter, der har skuet op for den faglige dybde. Også sammenhængskraften mellem projekterne bliver styrket, og innovationsevnen på fx klimaområdet, cirkulære fødevaresystemer, økonomisk robuste landbrug og ressourceeffektivitet bliver langt mere fokuseret.

Målet er, at centerets landbrugsfaglige innovationsarbejde skal løbe dansk økologisk landbrugsproduktion helt op forrest i feltet, når det handler om at udvikle fremtidens bæredygtige landbrug, der skaber løsninger for klimaet og som også er konkurrencedygtige på markedet.

Samarbejdet er altså centreret om udviklingen af landbrugsfagligheden.

Det unikke bevares

Alt det andet, som Økologisk Landsforening er, vil fortsætte som hidtil. Vores politiske arbejde og vores ambitiøse målsætning om, at 30 pct. af landbrugsarealet og 30 pct. af fødevareforbruget er økologisk i 2030, består i allerhøjeste grad.

Vi bevarer vores unikke position som foreningen, der skaber sammenhængskraft i hele værdikæden. Vi repræsenterer fortsat landmanden, virksomheden, borgeren og de professionelle køkkener.

Og det er unikt. Ikke mindst på grund af vores fagudvalg, der hver især repræsenterer de specifikke fagligheder, som foreningens fundament bygger på. Fagudvalgene og dermed faglighederne vil fortsat spille en vigtig rolle – også for den projektportefølje, som skal opbygges i Innovationscenteret.

Sammen om en bæredygtig fremtid

Når Økologisk Landsforening har defineret en fremtidsvision, hvis mål er at skabe verdens mest bæredygtige økologiske landbrug og fødevareproduktion, skal vi finde løsningerne sammen med andre. Det skal komme landbruget til gavn, men også erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, beslutningstagere og forbrugere. Ja, for alle, som har en interesse i at være innovative i de løsninger, vi er nødt til at finde for en mere bæredygtig og økologisk fremtid.

I ethvert partnerskab er det essentielt at holde fast i sig selv. Ellers holder man op med at være en spændende og attraktiv partner, som kan bidrage, være nysgerrig og give et konstruktivt modspil. Vi tror på, at et partnerskab skærper evnen til at være unik, og at Økologisk Landsforening vil stå endnu mere solidt og suverænt på egne ben, som Danmarks eneste uafhængige professionelle økologiske stemme, der repræsenterer økologer hele vejen rundt.

Et godt partnerskab gør også modig. Og det, vi gør nu, er modigt. Vi samler kræfterne og faglighederne og rykker sammen fysisk, men dog stadigt helt nær på de øvrige medarbejdere i foreningen.

Vi tager et skridt ad gangen, så alle kan følge med og glædes over åbningen af Innovationscenter for Økologisk Landbrug den 1. juli 2021. Her skal vi finde os til rette og arbejde videre med årets projekter – og helt sikkert blive meget klogere på, hvordan det hele kommer til at fungere i praksis. En ting er dog sikkert; partnerskabet skal gøre det endnu mere interessant at være landmandsmedlem, når hånd og ånd eller hjerne og hjerte gå op i en højere enhed!

Dette er et debatindlæg og ikke et udtryk for redaktionens holdning. Ønsker du at skrive et debatindlæg til Økologisk så send det til hhk@okologi.dk. Navn og profession skal oplyses. Vi forbeholder os retten til at redigere i rubrik, manchet og mellemrubrik samt at rette sproglige fejl.

Flere artikler fra samme sektion

Flere økologer kan se frem til tilskud til ny teknologi

Der er stor efterspørgsel på tilskud til ny teknologi, og nu afsætter fødevareministeren ekstra penge til Økologisk investeringsstøtte i 2021. Derudover får ansøgerne et halvt år ekstra til at afslutte deres projekt.

02-12-2021 2 minutter Tilskud

Snart bliver engelske landmænd belønnet for at passe på deres jord

Engelske landmænd vil fra 2022 modtage betaling, hvis de aktivt værner om jordens frugtbarhed og sundhed. Flere naturorganisationer er dog skuffede over ordningen.

02-12-2021 4 minutter Udland,   Politik,   Jordfrugtbarhed

Ny kampagne skal gøre det nemt at spise grønnere i januar

I januar 2022 sætter Dansk Vegetarisk Forening for første gang den landsdækkende kampagne Grøn Januar i gang. Grøn Januar har deltagelse af flere store kæder og skal sætte fokus på at spise grønnere ved at synliggøre udbuddet af veganske muligheder i landets butikker samt på spisesteder og i kantiner.

02-12-2021 4 minutter Forbrug,   Detailhandel,   Plantebaserede fødevarer