Annonce

Annonce

Portrætfoto af Per Kølster

Med vores 40 år er vi fortsat særdeles attraktive – og det skal vi fortsætte med at være på vej mod de mål, vi har sat os frem til 2030, skriver Per Kølster i sin leder. Arkivfoto: Økologisk Landsforening

Forenet i 40 år – altid på vej mod fremtiden

LEDER: Når vi med begejstring ser økologien vokse sig stærkere både på markerne, markedet og tallerkenerne, skal vi gøre plads til at forny os og til at flere kan være med.

Økologisk Landsforening fylder 40 år med en sag, der er mere aktuel end nogensinde. Heldigvis er vi hverken færdigbagte eller fuldendte. For noget af det, som kendetegner os, er evnen til at forny os, i takt med den udvikling vi i allerhøjeste grad er med til at drive.

Allerede i 1987 havde foreningen det mod og det fremsyn, der skulle til for at overdrage regler og kontrol til staten og dermed føde Ø-mærket. Et mærke, som i dag nærmest har gudestatus, selvom der dengang var en del bølgegang, før det kunne blive en realitet. Og så sent som i 2009 tog foreningen endnu en holmgang med sin struktur og skabte de vedtægter, vi har i dag.

Med vores 40 år er vi fortsat særdeles attraktive – og det skal vi fortsætte med at være på vej mod de mål, vi har sat os frem til 2030. Når vi med begejstring ser økologien vokse sig stærkere både på markerne, markedet og tallerkenerne, skal vi gøre plads til at forny os og til at flere kan være med.

Alle medlemmers holdninger, bidrag og stemmer er vigtige, for at vi sammen kan komme omkring alle aspekter af at forny strukturen.

Pointen er, at vi har brug for at ommøblere vores struktur, men ikke vores ånd, budskab, mening, mål og passion. Til årets generalforsamling ønsker bestyrelsen, at vi drøfter og stemmer om, hvordan vi giver plads til flere i fællesskabet i form af et repræsentantskab, der kan blive et mere åbent forum, som samtidig kan samle bredden i vores interesser med fokus på økologien og foreningens udvikling. Medlemmerne i repræsentantskabet vælges både af fagudvalg, medlemsgrupper og på selve generalforsamling. Det skal være en forsamling, som er økologiens puls og hjerteslag og som vælger foreningens bestyrelse. Forslaget betyder samtidig, at bestyrelsen slankes, og at der lægges vægt på, at den har de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer.

Foreningen er udover sin meningsdannende og politiske rolle også en organisation med et stort personale og en stor omsætning. Det kræver alt i alt en bestyrelse, der er dygtig til at sparre med en direktion, som skal være dygtig til at lede det, der kan sammenlignes med en mellemstor virksomhed.

For to år siden vedtog vi en ny strategi, der fastlagde en kurs, som skal give økologien en langt mere betydningsfuld rolle i samfundet. Strategien peger på økologien som forudsætningen for meningsfuldt at udvikle et bæredygtigt fødevaresystem og landbrug. Det er en strategi, der indebærer at økologien ikke står stille. Vi skal langt videre med ø-mærket eller ud over ø-mærket.

Verden omkring os står ikke stille, og vores styrke er, at vi skal kunne gå forrest som en omstillingsparat og agil organisation. Bestyrelsen har arbejdet med sit forslag til forandret struktur, siden strategien blev vedtaget. Det har været en grundig proces med underudvalg og gentagne drøftelser. Vi har talt med alle folkevalgte i efteråret, og nu er tiden kommet til, at forslaget også skal drøftes med alle medlemmer før og på den kommende generalforsamling fredag den 5. marts med det klare mål at få forslaget vedtaget.

Det forudsætter naturligvis, at demokratiet kan arbejde, og at alle kan involvere sig i drøftelsen. Jeg er fuldt ud klar over de betænkeligheder, som mange har, over at vores generalforsamling skal holdes på skærmen. Bestyrelsen har netop haft en ekstraordinær drøftelse for at afgøre om, der kunne være alternativer i form af en udsættelse og senere gennemførelse i år. Men meget kort sagt så kan ingen af os vide, hvornår det er muligt, hvilket giver en umulig planlægningsopgave og en stor økonomisk udfordring. Alternativet er, at vi skal udskyde et år.

Det er mit håb, at de digitale muligheder kan gribes som en chance, hvor vi netop kan få rigtigt mange på banen og deltage i debatten både forlods og på selve generalforsamlingen. Alle medlemmers holdninger, bidrag og stemmer er vigtige, for at vi sammen kan komme omkring alle aspekter af at forny strukturen. Vi er derfor fast besluttede på at gennemføre processen trods coronaens benspænd.

Vi tror på, at vi spiller ud med et sundt og konstruktivt forslag, der tilgodeser alle interesser, og fordi vi den kommende tid og før mødet kan sikre en bred og grundig debat om forslaget ved at bruge vores forskellige medier og engagere os i de tilbud, vi har. I avisen finder du et særtillæg, der går i dybden med ny demokratisk struktur, ligesom du kan læse flere artikler på de kommende sider. Gå også ind på okologi.dk/gf, hvor du kan læse ændringsforslaget i sin fulde længde. På gensyn i debatten og på generalforsamlingen.

Flere artikler fra samme sektion

Flere økologer kan se frem til tilskud til ny teknologi

Der er stor efterspørgsel på tilskud til ny teknologi, og nu afsætter fødevareministeren ekstra penge til Økologisk investeringsstøtte i 2021. Derudover får ansøgerne et halvt år ekstra til at afslutte deres projekt.

02-12-2021 2 minutter Tilskud

Snart bliver engelske landmænd belønnet for at passe på deres jord

Engelske landmænd vil fra 2022 modtage betaling, hvis de aktivt værner om jordens frugtbarhed og sundhed. Flere naturorganisationer er dog skuffede over ordningen.

02-12-2021 4 minutter Udland,   Politik,   Jordfrugtbarhed

Ny kampagne skal gøre det nemt at spise grønnere i januar

I januar 2022 sætter Dansk Vegetarisk Forening for første gang den landsdækkende kampagne Grøn Januar i gang. Grøn Januar har deltagelse af flere store kæder og skal sætte fokus på at spise grønnere ved at synliggøre udbuddet af veganske muligheder i landets butikker samt på spisesteder og i kantiner.

02-12-2021 4 minutter Forbrug,   Detailhandel,   Plantebaserede fødevarer