Annonce

Annonce

Portrætfoto af Per Kølster

Til marts går vi i fælles ånd til generalforsamling, hvor vi skal drøfte og tage stilling til forslaget om en ændret formålsparagraf og en ny demokratisk struktur, skriver ØL-formand Per Kølster i sin leder. Foto: Torben Worsøe

Foreningens puls - demokratiets styrke

LEDER: Mange gør sig sikkert spekulationer om formandsposten, og det varer ikke længe, før det er klogt at få kandidaterne frem. Jeg ser i den grad frem til en generalforsamling, der skal teste vores evner, vilje og muligheder for at skabe forandring.

Økologisk Landsforening har opnået meget i 2021. Vi har etableret et nyt innovationscenter, der samler fagligheder og visioner for fremtidens økologiske landbrug. Et fagudvalg for professionelle køkkener er nedsat, og vi var dem, der samlede branchen, da sagen om æglæggende høner tog fart i medierne.

Alt det tager vi med os i det nye år, som et stærkt fundament at bygge videre på. Men vi skal også tage de begivenheder med, som har skabt røre og debat internt i foreningen. Det er også fundamentet til udvikling og til refleksion over, hvor vi er på vej hen.

Til marts går vi i fælles ånd til generalforsamling, hvor vi skal drøfte og tage stilling til forslaget om en ændret formålsparagraf og en ny demokratisk struktur. Nogle har taget diskussionen med ophøjet ro, andre har klart udtrykt deres utilfredshed med forslagene og har ønsket mere inddragelse.

Siden generalforsamlingen i 2021 er der løbet en del vand i stranden med møder og samtaler, hvor der er blevet gået til stålet, og pulsen har været høj.

Bestyrelsen har lyttet og taget højde for summen af det hele med et revideret forslag. Det ændrer ikke ved selve substansen i forslaget, men til den kommende generalforsamling bliver der mulighed for at stemme om forslaget som helhed, og også om dele af det, hvor der er muligheder for at beslutte varianter. Vedtages forslaget, vil det træde i kraft ved generalforsamlingen i 2023.

Er der uenigheder om den retning, som bestyrelsen sætter for foreningen, er det næste skridt at søge indflydelse ved valget af bestyrelsen. Jeg kan derfor kun opfordre til at engagere sig ved at stille op.

Omkring samme tidspunkt, som dette blad udkommer (avisen Økologisk Landbrug, red.), udsendes medlemsmails med henvisning til at se bestyrelsens forslag og forklaringer. Igen for at sikre involvering og debat. Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen foreningens højeste myndighed. Og uanset hvor meget der drøftes med og mellem medlemmerne, så har dette en vejledende karakter, som bestyrelsen skal forstå at lytte til, før der træffes beslutninger.

Er der uenigheder om den retning, som bestyrelsen sætter for foreningen, er det næste skridt at søge indflydelse ved valget af bestyrelsen. Jeg kan derfor kun opfordre til at engagere sig ved at stille op. Kampvalg er godt. Det er puls, og det er demokratisk styrke.

Det gælder også valg til formandsposten. Mange gør sig sikkert spekulationer, og det varer ikke længe, før det er klogt at få kandidaterne frem. Jeg ser i den grad frem til en generalforsamling, der skal teste vores evner, vilje og muligheder for at skabe forandring.

For det eneste, der er helt sikkert, er, at alt er i forandring – også økologien. Meget vil ske med udmøntningen af EU’s landbrugspolitik og landbrugsaftalen, med klimamærkning, med en grøn skattereform og alle de ubekendte, som venter forude på den grønne omstillings dagsorden.

En stærk forening med et solidt medlemsbagland er en forudsætning for at påvirke retningen og skabe sunde betingelser for alle både i landbruget, i virksomhederne, i køkkenerne og blandt økologiens borger-ambassadører.

Så tag din puls, vil du være med? Sæt kryds allerede nu ved den 4. marts 2022 og meld dig til det demokratisk valgte system. Og lad os glædes til at ses.

Flere artikler fra samme sektion

Fire landbrug har fået et hav af nye træer denne vinter

KRONIK: Hvordan skal skovlandbrug strikkes sammen for at give de optimale og ønskede effekter, og hvad er markedspotentialet for produkterne? Det undersøger projektet 'Robust' i disse år.

24-01-2022 3 minutter Kronik,   Skovlandbrug

Thises næstformand stiller op som ØL-formand

GENERALFORSAMLING 2022: Et tredje medlem af Økologisk Landsforening har nu meldt sig som formandskandidat forud for foreningens generalforsamling.

24-01-2022 3 minutter Generalforsamling 2022

Nu skal der flere økologiske ingredienser i danske brød

Danske bagerier har gennem flere år klaget over mulighederne for at anprise brugen af økologiske ingredienser i brød. Nu forsøger Økologisk Landsforening sammen med dagligvarehandlen og bagerbranchen at lægge pres på myndighederne for at få lempet reglerne.

24-01-2022 7 minutter Bageri,   Mærkning