Annonce

Annonce

Annonce

Økologisk Landsforening bør komme på banen vedrørende de dyrevelfærdsmæssige udfordringer i rewilding-projekter, mener medlem Bjarne Hansen. Foto: Molslaboratoriet/presse

Hvor stiller ØL sig i debatten om dyrevelfærd i rewilding?

DEBAT: Jeg oplever en larmende tavshed fra Økologisk Landsforening om rewilding-problematikken, som jeg ikke synes klæder foreningen.

Af: Bjarne Hansen, medlem af Kødudvalget i Økologisk Landsforening

Ovennævnte spørgsmål, mener jeg, er meget aktuelt, set i lyset af den meget relevante debat der har været det sidste stykke tid i diverse medier, sidst et meget bizart indlæg fra forsker Rasmus Ejrnæs i Altinget 4/11.

Jeg antager, at vi som medlemmer i Økologisk Landsforening (ØL) har den helt grundlæggende holdning til økologi og dyr, at husdyr skal opfylde økologireglerne. Vi bør også føle os forpligtet til at være opmærksomme på politiske tiltag, der svækker dyrevelfærden, uanset hvilke dyr det drejer sig om – det er holdningsbaseret medlemsinvolvering, som bør være ØL's varemærke som forening.

Jeg har tidligere spurgt ind til holdningen hos udvalgsformændene i hhv. Mælke-, Svine- og Kødudvalget inden generalforsamlingen med tilhørende valg, da det burde afspejle medlemmernes valg af personer, afhængig af hvad holdninger er.

Jeg fik ikke svar og er siden blevet valgt ind i Kødudvalget med det klare formål at sikre, at ØL tager afstand fra en dispensation fra dyreværnsloven i rewilding nationalparker. Og hvorfor så det?

Fordi flere af de arealer, der bliver rewildet i den kommende tid, mig bekendt, har været drevet som økologiske arealer, og jeg vil sikre mig, at der ikke kan gå dyr, eller være arealer under økologisk autorisation, der er dispenseret fra dyreværnsloven.

Hvis det modsatte er tilfældet, at det er ØL's holdning, at det er O.K., så har foreningen, efter min opfattelse, fuldstændig fjernet sig fra det grundlag og ståsted, jeg kender, og så håber jeg, at medlemmerne tager aktiv stilling til problemstillingen

Jeg mener, at forbrugerne af økologiske varer har krav på at vide, om det produkt, de køber, fx kød, kan være produceret på arealer og under omstændigheder, hvor der er dispenseret fra dyreværnsloven. Hvordan sikrer ØL dette? Både set i forhold til forbrugere og virksomheder.

Håber på konstruktiv debat

Grundlæggende vil jeg ønske, at der kan komme en konstruktiv debat i ØL om emnet, og jeg vil glæde mig til at se og høre alt fra bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer til menige medlemmers holdning til dette

Jeg oplever en ”larmende” stilhed om dette emne, som jeg ikke synes klæder ØL (dette debatindlæg er skrevet, lige inden fmd. Per Kølster skrev sit, red.), og jeg får en følelse af, at det her koster en del, så hvad er prisen for tavshed?

Jeg trænger til at få nogen reaktioner fra ØL på dette grundlæggende værdigrundlag, ellers kan man få den grimme mistanke, at det er ØL`s kommunikationsafdeling der lægger linjen og ikke ØL's medlemmer.

Herefter kan ØL-medlemmerne bedre tage stilling til, om ØL i det hele taget er en forening, der tager deres medlemmer og værdigrundlag alvorligt.

Dette er et debatindlæg og ikke et udtryk for redaktionens holdning. Ønsker du at skrive et debatindlæg til Økologisk så send det til hhk@okologi.dk. Navn og profession skal oplyses. Vi forbeholder os retten til at redigere i rubrik, manchet og mellemrubrik samt at rette sproglige fejl.

Flere artikler fra samme sektion

Når man kapper rødderne, vælter træet

DEBAT: Jeg er oprigtigt bekymret over udviklingen i Økologisk Landsforening. I min tid som medlem er større og større beslutninger blevet truffet af et formandskab uden respekt for den demokratiske proces.

12-04-2021 4 minutter Debat,   Økologisk Landsforening

Ægproducenters økonomi på ny nedtur

Igen i 2020 faldt de økologiske ægproducenters dækningsbidrag. Økologiske æg er for billige, og lav notering levner ikke plads til udvikling af produktionen, lyder det fra udvalgsformand.

12-04-2021 3 minutter Æg og fjerkræ,   Økonomi

Thise Mejeri vil låne penge til at beskytte "Jordens lunger"

Som led i ambitionen om at udfase brugen af soja i foderet beder Thise Mejeri om et crowdfundinglån på en mio. kr.

12-04-2021 5 minutter Klima,   Mejeriproduktion