Annonce

Annonce

For Økologiske Landsforening handler fremtiden om at øge jordens indhold af kulstof kemisk sagt, mens det biologisk sagt handler om at skabe mere liv i jorden, skriver Per Kølster i sin leder. Foto: Irene Brandt-Møller

Mulden er guldet

LEDER: De næste mange årtiers udfordring kommer til at handle om, hvordan vi finder balancen mellem en skånsom eller ingen jordbehandling, opbygning af humus og samtidig sikre afgrødens konkurrenceevne, vækst og udbytte.

Ploven har været i sving siden jernalderen og været en nødvendig forudsætning for landbrugets mulighed for at lave et ordentligt såbed, indmulde gødning og grønmateriale, samt for at skabe varme og omsætning i jorden.

Den velkendte pris er, at jordens organiske stof omsættes. Gevinsten har været planters vækst. Men sker dette i en takt, der er hurtigere end muldens dannelse, er det ensbetydende med udpining af jorden, en negativ påvirkning af klimaet med CO2-frigivelse og store konsekvenser for livet under jorden.

For Økologiske Landsforening handler fremtiden derfor om at øge jordens indhold af kulstof kemisk sagt, mens det biologisk sagt handler om at skabe mere liv i jorden og dermed rode mindst muligt. De næste mange årtiers udfordring kommer til at handle om, hvordan vi finder balancen mellem en skånsom eller ingen jordbehandling, opbygning af humus og samtidig sikre afgrødens konkurrenceevne, vækst og udbytte.

Det gælder for jorden, planterne, dyrene og os mennesker, at det mest grundlæggende ved livet er dets selvopretholdende evne. Det handler om trivsel, om vækst i rette livsfaser, om udvikling og ikke mindst om reproduktion. Er jorden frugtbar, forplanter det sig til planterne. Forplanter og forplantning. Det hele hænger sammen som et uendeligt kontinuum, der er selve livet.

I frugtbarheden ligger også mangfoldigheden, som er sådan et dejligt tvetydigt ord om de mange fold og den store variation eller diversitet. Økologiens ubetingede grundlæggende dna handler om frugtbarhed og al den frodighed og mangfoldighed, der knytter sig til begrebet.

Ingen tvivl om at jord ikke er beregnet til at blive vendt på hovedet og rodet rundt i. Det er en voldsom handling i forhold til opbygningen af en jords biologiske funktioner.

I jorden gemmer sig myriader af levende organismer, der tilsammen fordøjer og lever det liv som har sin oprindelse i det grønne, i fotosyntesen - og med den, de rødder der pumper energi ned og suger næring op i et ufatteligt samspil med organismer i plantens rødder, på rødderne og i jordmiljøet. Det afgørende, som økolog, er at fodre jorden og derigennem planten. Tænk på hvad en jord spiser, og hvad den magter at fordøje, opmagasinere som muld og dynamisk levere til planterne.

I økologiens barndom var en levende jord det afgørende. I en af de mest betydningsfulde og visionære grundbøger om økologisk landbrug ”The Living Soil” skrevet af Lady Eve Balfour, understregede og begrundede hun den sammenhæng, der er mellem en levende frugtbar jord og vores sundhed. Økologiens vise fædre og mødre havde alle en ting til fælles nemlig deres fokus på jorden, dens liv og sundhed i bred forstand.

I flere generationer har landbrugsudviklingen og forskningen været totalt domineret af den konventionelle og kemiske tilgang til mulden.

I takt med økologiens udvikling har vi haft for travlt og glemt at genbesøge denne børnelærdom. For mange – særligt de, der har kvæg, gode afgræsningsmarker og dyremøg - har det givet lidt sig selv. Men det forholder straks anderledes jo færre husdyr, der er til at sikre et godt sædskifte og en god gødningshåndtering.

De stigende krav til grønne marker og til næringsstofforsyningen med mere planterige sædskifter er der langsomt, men sikkert igen blevet skabt en større forståelse for de muligheder planter kan skabe i sig selv. Og der eksperimenteres på livet løs. Senest har ØRD vundet en munter intern konkurrence mellem rådgivningsselskaberne i grøngødning! Og endnu mere spændende bliver det, når det grønne kombineres med at undlade at pløje.

Ingen tvivl om at jord ikke er beregnet til at blive vendt på hovedet og rodet rundt i. Det er en voldsom handling i forhold til opbygningen af en jords biologiske funktioner.

I flere generationer har landbrugsudviklingen og forskningen været totalt domineret af den konventionelle og kemiske tilgang til mulden. Den biobaserede forståelse for de ufatteligt mange muligheder vores planet, planter og husdyr kan skabe for at fremme produktionen uden negativ påvirkning af klima, miljø og biodiversitet er først lige begyndt - igen.

Det lover godt for fremtiden forudsat, at vi omprioriterer i uddannelse, udvikling og forskning og får skabt en enorm sult hos de unge efter at blive en del af muldens magt. De kan jo noget med frugtbarhed, de unge.

Flere artikler fra samme sektion

Det frie liv har også en bagside

Det frie udeliv skåner økologiske malkekøer for trykninger, men øger risikoen for leverikter, viser en ny analyse af slagtefund.

07-05-2021 3 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg,   Mejeri

Sådan skaber du nye, bæredygtige kostvaner

To eksperter giver deres bud på, hvordan du kan ændre gamle vaner til nye, som farver dine valg og måltider mere grønne. Det handler om at erstatte den gamle vane med noget, der giver dig samme belønning.

07-05-2021 9 minutter Forbrug,   Mere grønt,   Plantebaserede fødevarer

Fødevaregigant vil ind på Europas marked for plantedrikke

Nestlé vil disrupte markedet for plantedrikke og lancerer nu en ærtebaseret drik, der tilmed er certificeret CO2-neutral.

07-05-2021 5 minutter Plantebaserede fødevarer,   Fri for-produkter,   Detailhandel,   Forbrug