Annonce

Annonce

Annonce

Solen skinner over en mark

Med Socialdemokratiets og de øvrige støttepartiers udspil fra valgkampens slutspurt ser det ud til, at økologipolitik kan komme tilbage på sporet, mener ØL's bestyrelsesformand og den politiske direktør. Foto: Colourbox

Økologisk Landsforening: Her er vores ønsker til en ny regering

DEBAT: Udmeldinger fra Socialdemokratiet og de øvrige partier i rød blok tyder på, at vi kan få økologien og klimaomstillingen i landbruget tilbage på sporet.

Dette debatindlæg er oprindeligt bragt på altinget.dk den 11/6/2019

Af: Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening

Paul Holmbeck, politisk direktør i Økologisk Landsforening


En kommende regering har alle politiske kort på hånden til at skabe et tigerspring i landbrugets omstilling i forhold til både økologi og klimabæredygtighed. 

Vi mener, det kræver fem game changers: en markant ny økologipolitik, en ambitiøs klimapolitik for landbruget, en grøn omstilling af EU’s landbrugspolitik, grøn moms og et gennembrud for holistisk tænkning og politisk koordinering af den grønne omstilling. Vi starter med økologi.

Verdens førende økologipolitik 

Ambitiøse nationale mål og statslige investeringer i økologisk markedsvækst, innovation og forskning har været afgørende for, at Danmark i dag er verdens førende økologiland. Men bevillingerne har været markant faldende de seneste år. Forskningsbevillinger, som før lå på 50-60 mio. kr. årligt, har de seneste fire år ligget på 10-30 mio. kr. Indsatsen for markedsudvikling er mere end halveret til 30 mio. kr. de senere år og neddrosles til nul de næste to år. 

Med Socialdemokratiets og de øvrige støttepartiers udspil fra valgkampens slutspurt ser det ud til, at økologipolitik kan komme tilbage på sporet. 

Vi håber, at partiets planer om markant investering i økologisk markedsudvikling og permanente bevillinger til både økologisk innovation og forskning kommer med allerede i regeringsgrundlaget og den førstkommende finanslov. 

Regeringen bør koble økonomi på klimaregnskaberne, således at lavt klimaaftryk belønnes, mens slid på klimaet koster.

Socialdemokratiet vil også relancere den succesrige pulje til fremme af økologi- og klimaomstilling i de offentlige køkkener, som i årene 2012-2016 hjalp flere end 30 kommuner og en stribe af hospitaler, ministerier m.fl. til at omlægge til mere økologi. Ordningen vandt en bæredygtighedspris fra FN. 

Socialdemokraterne har spillet ud med en fordobling af såvel det økologiske areal i Danmark som den økologiske eksport og danskernes forbrug af økologi i 2030. 

Vi ser gerne, at den også genindfører det tidligere SRSF-mål om 60 pct. økologi i de offentlige køkkener. 

Klimapolitik for landbruget 

Danmark har ikke en klimapolitik for landbruget i dag. Regeringen bør fremsætte en ambitiøs klimapolitik for hele landbruget, der omfatter klimamål for 2025 og 2030 samt flere virkemidler, herunder klimaregnskaber på de enkelte bedrifter, der sikrer, at alle danske landmænd forholder sig til og handler på klimaet. Klimaregnskaber skal give landmænd overblik over deres klimaaftryk og frihed til at vælge, hvilke klimahandlinger der skal få dem i mål. Frihed med klimaansvar. 

Regeringen bør koble økonomi på klimaregnskaberne, således at lavt klimaaftryk belønnes, mens slid på klimaet koster. Krav om klimaregnskaber kan også bruges på andre områder. Hvis pensionsselskaber og udlånsansvarlige i banker får ansvar for klimapåvirkning fra deres lån og porteføljer til landbrug og alt andet, vil de stille klimakrav. Der vil være konkurrence om de meste bæredygtige projekter. Og sorte projekter vil få sværere ved at låne penge. 

Omstilling af EU's landbrugspolitik er en game changer og vil på få år skabe meget mere økologi og et grønnere Europa.

I landbruget, som andre sektorer, kan en ny politik med klimamål, klimaregnskaber, økonomiske incitamenter, forskning og mobilisering af håndværket drive den grønne omstilling frem. 

EU’s landbrugspolitik 

Et af de store håndtag, der kan drejes på for den grønne omstilling, er EU’s landbrugspolitik. 

En ny regering bør arbejde for at passiv arealstøtte til landmænd, som udgør godt 40 pct. af EU’s samlede budget, omdannes til betaling for landmænds konkrete indsatser for klima, natur og dyrevelfærd. 

 Målet bør være, at minimum 50 pct. af støtten går til grøn handling allerede fra næste program for 2021-2027. 

Omstilling af EU’s landbrugspolitik er en game changer og vil på få år skabe meget mere økologi og et grønnere Europa. 

Grøn moms 

Sænkning af moms på certificerede grønne varer, såsom de økologiske fødevarer og varer med EU-blomsten eller Svanemærket er en anden game changer

Salg af de grønne varer vil stige og drive en grøn omstilling af produktion i både landbruget og industrien. 

 EU tillader ikke i dag en differentiering af moms på grønne varer. Vi foreslår, at regeringen nedsætter en moms-kommission for grøn omstilling, der kan anbefale konkrete politiske handlinger, som kan gøre moms til en drivkraft for den grønne omstilling. 

Tænk holistisk og i systemforandringer 

Bæredygtighed, ikke mindst på klimaområdet, kræver systemforandringer, også i landbruget. Og det kræver, at politikere og ministerier fungerer langt bedre på tværs af siloerne, for eksempel ved at al lovgivning og politiske aftaler vurderes i forhold til eksempelvis påvirkning af klima og biodiversitet. 

Et spædt eksempel var, da Dan Jørgensen i 2014 samlede fem-seks ministerier i en plan for koordinering af økologi-politik på tværs. Denne tankegang bør genopstå, ikke bare på økologiområdet, men i forhold til de gennemgribende systemforandringer, som klimaløsninger kræver. 

En koordineret og helhedsorienteret politik satte fart i den grønne omstilling. Lad os gøre det igen.

En koordinering af indsatsen kan sikre, at landbrugspolitikken for eksempel ikke har slagside i forhold til klimaet, eller at ulighed ikke fremmes af grøn politik. 

Helhedstænkning vil give en naturindsats, der kan gå på to ben: mere uberørt natur og landbrugsarealer, som drives i pagt med naturen. Landbrug med meget mere naturindhold på bedriften og uden kemi, der ender i naturen, drikkevandet eller vores mad. 

Bæredygtighed og systemforandring forudsætter helhedstænkning. 

Det gode eksempel 

Økologi er udtryk for en grundlæggende systemforandring. Det er derfor, økologien leverer på så mange af FN’s verdensmål: biodiversitet, rent drikkevand, bedre vandmiljø, sundhed. 

Økologien er derfor et stærkt fundament for at omstille til fremtidens klima- og naturvenlige landbrug. Et godt eksempel er den danske model for økologiomstillingen i tusindvis af offentlige køkkener. Samtidig med at maden blev mere økologisk, så er den blevet sundere og mere klimavenlig med mere grønt, mindre kød og meget mindre spild. 

Det nye grønne håndværk har givet stolthed, trivsel og mindre sygefravær i køkkenerne. Udviklingen i køkkenerne er en forløber for den omstilling, som skal ske helt bredt i samfundet. Det kræver ansvarlighed, motivation, viden og handlekraft på alle niveauer. Og det kræver samtidighed, hvor markante politiske mål og investeringer spiller effektivt sammen med mobilisering af erhvervet, markedet, faggrupper og befolkningen. 

På bare 12 måneder gik vi fra en situation med økologi i storkøkkener, der hed ”alle venter på alle” til en situation, hvor ”alle motiverede alle” i forhold til grønne omstilling. En koordineret og helhedsorienteret politik satte fart i den grønne omstilling. Lad os gøre det igen. For både økologi, klimaet og naturen.

Dette er et debatindlæg og ikke et udtryk for redaktionens holdning. Ønsker du at skrive et debatindlæg til Økologisk så send det til hhk@okologi.dk. Navn og profession skal oplyses. Vi forbeholder os retten til at redigere i rubrik, manchet og mellemrubrik samt at rette sproglige fejl.

Flere artikler fra samme sektion

Næstformand i Økologisk Landsforening: Støt dem, der støtter os

I et år har Preben Lauridsen fra Sydvestjylland været næstformand i Økologisk Landsforening, hvor han har meget fokus på samarbejde.

07-05-2020 3 minutter Økologisk Landsforening

ØL: Biodiversitet sikres - også - ved at gå den økologiske vej

DEBAT: Det ærgrer os i ØL, at FREJ føler behov for endnu engang fejlagtigt at underkende økologi som en del af løsningen for et fremtidigt bæredygtigt landbrug.

27-04-2020 6 minutter Debat,   Biodiversitet

Efterafgrøde-løsning trækker fortsat ud

DEBAT: Økologer har brug for at kunne iblande bælgplanter i pligtige efterafgrøder. Det vil bidrage til øgede udbytter uden at gå ud over den positive miljøvirkning.

02-04-2020 3 minutter Debat,   Planteavl