Annonce

Annonce

Annonce

En sommerfugl på et korn

Danmarks beslutningstagere, landbrugs- og fødevaresektoren og forbrugerne bliver nødt til at indse, at vi ikke kan fortsætte, som vi gør nu, hvis vi skal i mål og gøre en forskel - hverken i forhold til klimaet eller i forhold til at stoppe natur- og biodiversitetskrisen. Foto: Colourbox

ØL: Biodiversitet sikres - også - ved at gå den økologiske vej

DEBAT: Det ærgrer os i ØL, at FREJ føler behov for endnu engang fejlagtigt at underkende økologi som en del af løsningen for et fremtidigt bæredygtigt landbrug.

Dette indlæg er oprindeligt bragt på altinget.dk d. 27/4 2020 som et modsvar på dette indlæg fra Tænketanken Frej


Af: Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef, Økologisk Landsforening

Den danske strategi mod corona virker. Det ser ud til, at vi undgår en frygtet overbelastning af sygehusene og et stort antal døde. Vi har også lært at finde nye veje til at løse mange af vores opgaver. 

Men meget er også udsat, herunder arbejdet med Klimahandlingsplanen og næste skridt på vejen mod at få en natur- og biodiversitetsplan. Det ærgrer os i Økologisk Landsforening. 

Det er to vigtige planer for Danmark, for danskernes livsgrundlag og Danmarks bidrag til en mere bæredygtig verden. 

Danmarks beslutningstagere, landbrugs- og fødevaresektoren og forbrugerne bliver nødt til at indse, at vi ikke kan fortsætte, som vi gør nu, hvis vi skal i mål og gøre en forskel - hverken i forhold til klimaet eller i forhold til at stoppe natur- og biodiversitetskrisen.

Der er tale om, at der skal skabes nogle grundlæggende og store forandringer i landbruget. Det kræver mod hos politikerne at træffe de nødvendige beslutninger, der kan skabe en ny vej for landbruget og mod hos landmændene, der skal kunne se, at de fortsat har en fremtid foran sig.

Det ærgrer os derfor, at FREJ føler behov for endnu engang fejlagtigt at underkende økologi som en del af løsningen for et fremtidigt bæredygtigt landbrug.  Det kan svække modet. Vi vil hellere bruge kræfterne på sammen med FREJ at pege på de nye initiativer, der skal tages for at flytte landbruget ind til et nyt stadie end igen og igen at skulle tilbagevise fejlagtige angreb

Vi skal ikke producere det samme som i dag

Vi er enige med FREJ i, at vi skal have en effektiv arealudnyttelse. Vi er enige med FREJ i, at der er meget godt at hente i conservation agriculture.

Men det står ikke i modsætning til økologi, sådan som Frej prøver at udlægge det.

Hvis vi skal producere det samme økologisk, som vi gør konventionelt, så er det mere arealkrævende at gøre det økologisk, som FREJ også selv er inde på. Men det er jo netop pointen, vi skal IKKE producere det samme, som vi gør i dag. Det kan vi ikke, og det skal vi ikke.

Vi kan ikke, fordi det konventionelle landbrug er gearet af mineralsk handelsgødning, brug af syntetiske pesticider, uhindret import af foder og intensiv husdyrproduktion, hvor dyrene ikke har adgang til åben himmel.

Vi skal ikke, fordi det er ikke bæredygtigt, når vi måler på hele paletten af målepunkter, klima, natur, rent drikkevand, sundt vandmiljø, fødevarer uden pesticidrester, lavt antibiotikaforbrug og så videre.

Husdyrproduktionen er ikke effektiv

Men reelt er det jo også ”land sparing”, der efterlyses fra FREJ, og vi er enige med FREJ i, at vi skal gå efter en mere effektiv arealanvendelse, end den vi har i dag. Den danske husdyrproduktion lægger i dag beslag på 80% af det danske landbrugsareal ud over det areal, der dyrkes med soja og foderkorn uden for Danmarks grænser – det er ikke en effektiv arealudnyttelse. 

I økologien taler vi normalt for ”land sharing”, fordi vi har fokus på de øvrige samfundsgoder, som der også skal være plads til i landbrugssystemet. Men med økologi følger helt automatisk land sparing. 

Det økologiske landbrugssystem og de tilhørende produktionsregler medfører, at der er langt færre dyr, flere kløvergræsmarker og flere afgrøder til direkte konsum. Det er land sparing, da effektiviteten målt på samlet fødevareforsyning er mange gange højere, når vi producerer fødevarer til direkte konsum. 

Husdyrene har sin berettigelse i landbrugets økosystem og skal være en uanfægtet del af dansk landbrug, men ikke i det antal, som vi har valgt at have dem i Danmark i dag. En mere balanceret sammensætning af landbruget, som vil følge af en omlægning til økologi, vil lægge beslag på mindre areal både i og udenfor Danmark, og vil altså også give mulighed for at give naturen mere plads. 

Går ikke på kompromis

FREJs begejstring for conservation agriculture deler vi også i Økologisk Landsforening. Langt henad vejen hviler conservation agriculture på de principper, som også ligger til grund for økologisk landbrug. Vi er dog ikke klar til at gå på kompromis med forbuddet mod glyfosat. Det er der ikke grund til. En bæredygtig løsning skal være bæredygtig hele vejen rundt.

FREJ burde fremfor at argumentere for at favne glyfosat, anerkende økologi som en del af løsningen for en bæredygtig vej for landbruget og argumentere for, at der bliver investeret lige så meget i at udvikle det økologiske landbrug, som der er investeret i at udvikle et landbrug baseret på syntetiske input, monokulturdrift og intensiv husdyrproduktion. 

Vi er i Økologisk Landsforening optaget af, hvordan vi med sædskifte, valg af afgrøder og ny teknologi kan sikre meget mere langtidsparkering af ploven. Men vejen dertil er investering i økologi, ligesom der er investeret i udvikling af sprøjtemidler. Det er ikke udsultning og undsigelse af økologi. 

Behov for rettidig omhu

Til slut vil vi gerne slå et slag for, at en fremtidig dansk natur- og biodiversitetsplan både retter sig mod naturen i landbrugslandet og sikrer plads til den vilde natur. 60% af Danmarks areal er opdyrket land. Der er en markant tilbagegang i antallet blandt de arter, der er knyttet til dyrkningsfladen. 

Vi har ikke råd til at negligere værdien af naturen og de arter, der er knyttet til landbrugslandet. Der er behov for rettidig omhu. Tilbagegang i landbrugsnaturen svækker det robuste økosystem, og det går udover hverdagsnaturen, som giver os daglige oplevelser. Så der må ikke stilles spørgsmålstegn ved både og tilgangen.

Dette er et debatindlæg og ikke et udtryk for redaktionens holdning. Ønsker du at skrive et debatindlæg til Økologisk så send det til hhk@okologi.dk. Navn og profession skal oplyses. Vi forbeholder os retten til at redigere i rubrik, manchet og mellemrubrik samt at rette sproglige fejl.

Flere artikler fra samme sektion

Lange dyretransporter bliver aldrig god dyrevelfærd

BLOG: Med Jord-til-bord-strategien er der taget et vigtigt, men mindre skridt mod forbedringer af dyrevelfærden i Europa.

02-06-2020 5 minutter Blog

Næstformand i Økologisk Landsforening: Støt dem, der støtter os

I et år har Preben Lauridsen fra Sydvestjylland været næstformand i Økologisk Landsforening, hvor han har meget fokus på samarbejde.

07-05-2020 3 minutter Økologisk Landsforening

Efterafgrøde-løsning trækker fortsat ud

DEBAT: Økologer har brug for at kunne iblande bælgplanter i pligtige efterafgrøder. Det vil bidrage til øgede udbytter uden at gå ud over den positive miljøvirkning.

02-04-2020 3 minutter Debat,   Planteavl