Annonce

Annonce

Et billede af hele bestyrelsen ifm. generalforsamlingen 2020

ØL's nye bestyrelse fra venstre: Per Kølster, Christina Udbye Hansen, Mads Helms, Karsten Kjærgaard, Tenna Hedeager, Martha Marie Hansen, Maj Toppenberg, Birte Brorson, Brian Nybo, Tina Unger, Rune Lund Sørensen og Preben Lauridsen. Foto: Henrik Hindby Koszyczarek

Økologisk Landsforening: Tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer

Efter en større udskiftning i ØL's bestyrelse skal der siges farvel til en række bestyrelsesmedlemmer.

Af: Per Kølster og Mads Helms, hhv. formand og bestyrelsesmedlem i Økologisk Landsforening, på vegne af foreningen


Ved årets generalforsamling skete der en stor udskiftning i bestyrelsen, da der kom tre nye ind. 

Dermed skal vi sige farvel til tre, nemlig Helle Huus Bjerre, Kim Qvist og Ole Sørensen. 

Som bestyrelsesmedlem i ØL bruger man mange timer i økologiens tjeneste, mest af alt fordi man brænder for sagen og helt sikkert ikke pga. aflønningen. I en periode har de endda helt frasagt sig honorar i et solidarisk ønske om at hjælpe en økonomisk trængt forening.

Vi vil gerne sende en ekstra hilsen med tak til de tre for deres indsats, der selvfølgelig ikke er ens, i og med de ikke har siddet i bestyrelsen lige længe, men også har haft forskellige interesser og kompetencer.

Helle Huus Bjerge
Helle Huus Bjerge

Helle, der er personligt medlem af foreningen, har siddet i to år og har blandt andet senest igennem hendes erfaringer fra sit arbejde i Aarstiderne været bindeled til forbrugerne og de ønsker, forventninger og behov, som kommer derfra.

Hun har altid lagt vægt på vigtigheden i økologiens troværdighed, og at vi er åbne, om det vi gør.

Det har været vigtig for Helle, at økologien udvikler sig, men at det ikke må være på bekostning af, at alle skal have råd til at købe økologi, og det skal være tilgængeligt for alle.

Ole er kvægmand og i flere år var han også formand for Mælkeudvalget, hvor han altid har været helt fremme i front for at forsvare, at bønderne skal have en fair pris for mælken.

Ole Sørensen
Ole Sørensen

Han var en af hovedkræfterne i en kampagne for at stoppe en mælkekrig, hvor butikkerne var begyndt at dumpe priserne på økomælk i forsøg på at tiltrække kunderne. Ole var Arla-leverandør, og selvom økologien ikke altid har været en selvfølge at drøfte på deres møder, benyttede Ole altid muligheden for at tale økologien op.

Ole har aldrig skånet sig selv i kampen for økologien. I den periode han har været aktiv i foreningen, har han været igennem en konkurs hvor han mistede familiegården, en hård proces som Ole altid har været åben omkring. Uanset hvor kyniske og barske tingene har været, har Ole altid haft en fantastisk optimisme og evne til at komme videre og finde nye muligheder. Her på det seneste sammen med sin søn, hvor de laver naturpleje med de gamle danske røde køer og producerer klimavenligt kvalitetskød.

Kim Qvist
Kim Qvist

Kim har siddet i bestyrelsen i otte år og undervejs også været næstformand i en periode. Kim er et energibundt - altid i gang på flere linjer. Han har et enormt netværk og især mange politiske kontakter, som han har kunnet trække på. Han var med i styregruppen for Det Samfundsnyttige Landbrug, hvor foreningen skabte mange spændende projekter. 

Han gik ud af styregruppen, fordi han selv startede et landbrug med en aktie i projektet. 

Kim har sat sit solide aftryk med etableringen af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. En fond han selv foreslog, og som blev en del af ideerne i Det Samfundsnyttige Landbrug og en realitet, da Danmarks Naturfredningsforening også gik med. 

Kim har rigtigt mange kompetencer og erfaringer fra sit tidligere virke som forstander for Kalø og øvrige hverv, noget han har afleveret i mange timers foreningsarbejde. 

Ofte er Kim den, der på tavlen lige tegner nogle strukturer op, der giver et afklarende overblik, og som bidrager til arbejdet fremadrettet. Kim har arbejdet ihærdigt for det nødvendige generationsskifte i landbruget og også med at få flere unge involveret i foreningen. Kim gav derfor udtryk for, at han føler det tilfredsstillende, at det var en yngre person der overtog hans plads i bestyrelsen.

Hermed tak til alle tre og for jeres konstruktive og vigtige arbejde i bestyrelsen og for økologien!

Hilsen fra foreningen og fra økologerne

Flere artikler fra samme sektion

Øko-chef ser tilbage: »I den alder var meningen for mig at tjene penge og få en høj titel. Det er sgu da ikke særlig meningsfyldt«

Helle Borup Friberg, adm. direktør i Økologisk Landsforening, fylder 50 år. Meget er sket, siden hun for 25 år siden blev færdiguddannet.

30-06-2020 9 minutter Økologisk Landsforening

Vi skal ruste fremtiden til økologien

LEDER: At vores samfund står over for en massiv omstilling, er nok klart for de fleste. Det står bøjet i neon, at vi ikke kan fortsætte med den måde, vi forvalter vores ressourcer.

29-06-2020 5 minutter Leder

Økologien kan brødføde verden

BLOG: Økologerne laver lige så mange kalorier og proteiner per hektar i sammenligning med deres konventionelle kolleger. Det er målt ved at se på både den vegetabilske og den animalske produktion.

25-06-2020 5 minutter Blog