Annonce

Annonce

Annonce

Bjarne Krog og Kirsten Forsingdal opfordrer til, at bestyrelsens forslag om ny demokratisk struktur udskydes, til medlemmerne atter kan mødes fysisk.

Vi skal se hinanden i øjnene, når vi træffer afgørende beslutninger

DEBAT: Online-møder kan noget, men heldigvis er det langt mere givende at være sammen.

Af: Bjarne Krog og Kirsten Forsingdal, økologer og ejere af Krogagergård, førstnævnte er fhv. bestyrelsesmedlem i ØL

Som medlem af Økologisk Landsforening gennem godt 25 år har det helt fra starten været en fornøjelse og glæde at opleve og være en del af den farverige og engagerede forening med meget dygtige og dedikerede medarbejdere. Jeg har stor respekt for det arbejde, som foreningens ledelse gør i økologiens tjeneste.

Men jeg mener, at når så gennemgribende en ændring af foreningsstrukturen forberedes, som tilfældet er nu, bør bestyrelsen ikke lade sig skræmme og handle i frygt, som Per Kølster har givet udtryk for, når han frygter, at vi overhales af andre, hvis ikke foreningens struktur ændres nu.

Per Kølster giver udtryk for, at der bør være tillid til formand og bestyrelse. Ja, det er helt afgørende, og en forudsætning for denne tillid er bl.a., at bestyrelsen lytter. Den efterhånden store gruppe menige medlemmer har brug for at føle sig hørt.

Det er min erfaring, at store beslutninger ikke bør træffes på baggrund af frygt. Jeg er helt sikker på, at foreningen er levedygtig i sin nuværende form, til vi igen kan mødes ansigt til ansigt og få glæde af de mange menige medlemmers bidrag, ikke mindst de ideer der fødes i kaffepauser m.v. Online-møder kan noget, men heldigvis er det langt mere givende at være sammen.

Det var virkelig en god oplevelse, da vi for et par år siden på møder landet rundt drøftede indhold og evt. opgradering af Ø-mærket. Rigtig mange økologisk engagerede mennesker, heriblandt også mange unge og andre, som vi ikke ser til GF.

Den dynamik i foreningen bør udnyttes, f.eks. ved, så snart det bliver muligt at samles 50 eller 80 mennesker, da at lave en slags ”road trip” rundt i landet og debattere bestyrelsens oplæg. Der vil helt sikkert komme adskillige konstruktive input, som vil gøre det muligt at fremlægge et mere medlemsbåret forslag til fremtidig foreningsstruktur, når det igen bliver tilladt at mødes til generalforsamling og være i samme hus på samme tid.

Vi er efterhånden en stor forening med behov og mulighed for også at lave mere lokalt/regionalt arbejde i økologiens tjeneste. Den foreslåede ”road trip” kan samtidig være startskuddet til lokale/regionale dialoggrupper, hvor ting kan drøftes og ideer udvikles.

Hermed en kraftig opfordring til bestyrelsen om at trække forslaget fra den digitale generalforsamling.

Dette er et debatindlæg og ikke et udtryk for redaktionens holdning. Ønsker du at skrive et debatindlæg til Økologisk så send det til hhk@okologi.dk. Navn og profession skal oplyses. Vi forbeholder os retten til at redigere i rubrik, manchet og mellemrubrik samt at rette sproglige fejl.

Flere artikler fra samme sektion

Ægproducenters økonomi på ny nedtur

Igen i 2020 faldt de økologiske ægproducenters dækningsbidrag. Økologiske æg er for billige, og lav notering levner ikke plads til udvikling af produktionen, lyder det fra udvalgsformand.

12-04-2021 3 minutter Æg og fjerkræ,   Økonomi

Thise Mejeri vil låne penge til at beskytte "Jordens lunger"

Som led i ambitionen om at udfase brugen af soja i foderet, beder Thise Mejeri om et crowdfundinglån på en mio. kr.

12-04-2021 5 minutter Klima,   Mejeriproduktion

Økologiske grise får sjældent antibiotika

Forbruget af antibiotika til økologiske fravænningsgrise er meget lavt og udgør 6,2 pct. af forbruget i den konventionelle smågriseproduktion, viser nye data.

11-04-2021 4 minutter Foder,   Svineproduktion,   Dyrevelfærd