Mennesker og meninger

Debatsiderne er til for alle, der ønsker at diskutere økologien og dens interessenter, herunder Økologisk Landsforening. Der er dog en række betingelser for, at et debatindlæg kan blive bragt, da det er vigtigt at holde debatten saglig og i en god tone med respekt for modparten.

Send indlægget til hhk@okologi.dk og skriv "debat" i emnefeltet.

Indlæggene skal:

  • Tale ind i debatten om fremtidens fødevareproduktion i sammenhæng med økologi, bæredygtighed eller andet, der vedrører økologien såsom lovmæssige problemstillinger, Økologisk Landsforenings politik eller events.
  • Have en vis form for væsentlighed/aktualitet.
  • Ledsages af skribentens navn og profession
  • Indlæg, der omhandler interne forhold i Økologisk Landsforening, vil som udgangspunkt kun blive bragt i avisen, da den i modsætning til Økologisk Nu retter sig specifikt til foreningens medlemmer

Indlæggene må ikke:

  • Være i strid med lovgivningen eller hadfremmende, racistiske, injurierende eller nedgørende (fx brug af skældsord eller øgenavne).
  • Være baseret på faktuelle fejl (redaktionen faktatjekker dog ikke indlæg, men reagerer, hvis den opdager fejl).
  • Bære præg af spam/gentagelser eller en koordineret aktion/trolling-adfærd.
  • Være udpræget reklame for et produkt – dog vil der givetvis opstå situationer, hvor indholdet er så relevant for debatten, at indlægget godt kan bringes, selvom det omtaler et eller flere produkter.


Vi forbeholder os retten til at skære i indlæggenes længde, redigere i rubrik, manchet og mellemrubrik samt at rette sproglige fejl. Vi kan ikke love, at alle indlæg bliver optaget.


ØL: Indfør krav om 60 procent økologi i alle offentlige køkkener

DEBAT: Økologi reducerer madspild og er mindre husdyrbaseret. Derfor er omlægning til økologi en oplagt strategi i klimaomstillingen. Regeringen bør indføre krav om 60 procent økologi i alle offentlige danske køkkener, som skal træde i kraft inden 2023, skriver Sybille Kyed.

12-10-2021 5 minutter Debat,   Professionelle køkkener

En god landbrugsaftale skal mødes med lige dele glæde og frygt

POLITISK KLUMME: 2021 kan blive et skelsættende år for Økologisk Landsforenings vision. Den forestående landbrugsaftale vil potentielt sætte retningen for den fremtidige udvikling af landbruget her i Danmark.

27-09-2021 3 minutter Klumme,   Politik

Samfundet står i en klima- og naturkrise, og det kan træer i landbruget afhjælpe

DEBAT: Træer kan med deres multifunktionelle egenskaber være et vigtigt svar fra landbruget på klimakrisen og biodiversitetskrisen under overskriften ’skovlandbrug’.

24-09-2021 7 minutter

Slutspurten

LEDER: Landbrugsaftalen handler om menneskehedens fremtid. Nok er Danmark en dråbe i havet, men det er summen af dråber, der giver mening. Og vi i ØL kæmper for en aftale, der ikke kun tager hensyn til klimaet, men også naturen, miljøet og dyrene.

22-09-2021 5 minutter Leder

Dyr og natur betaler prisen for ensidigt fokus på klima

DEBAT: Både regeringen og blå blok har glemt naturen og dyrevelfærden i deres fokus på en klimaindsats for landbruget. Det vil favorisere det konventionelle landbrug over økologien, skriver Sybille Kyed, Sten Dissing og Per Kølster.

21-09-2021 6 minutter Debat,   Bæredygtighed

Økologisk Landsforening: Økologi er Danmarks vej ind på markedet for planteprodukter

DEBAT: Landbrugsaftalen og finansloven for 2022 bør indeholde en handlingsplan til et dansk planteinitiativ med et stærkt fokus på økologi og midler til markeds- og produktudvikling, forskning.

06-09-2021 4 minutter Debat

Formanden blev

DEBAT: Efter de kaotiske forhold omkring ØL's ekstraordinære generalforsamling er der behov for at alle møder op til foreningens kommende medlemsmøder og er med til at formulere vores visioner for foreningens udvikling og placering i morgendagens Danmark.

26-08-2021 3 minutter Debat

Den sidste tvivl må være forstummet

POLITISK KLUMME: Mennesket forårsager klimaforandringer, og en inddæmning kræver handling i samtlige sektorer, hvis vi skal holde temperaturstigningen under to grader. Vi skal genskabe balancen i landbruget.

25-08-2021 4 minutter Klumme

Statens kvælstofkrav skal tilpasses, og økologerne strammer op

LEDER: Økologien skal være markedsdrevet. Det kræver, at økologerne ikke skal løfte noget af kvælstofbyrden for det konventionelle. Enhver må svare sit. Den fejl, der er begået med Landbrugspakken i 2015, skal ikke forværres med en ny målrettet kvælstofregulering.

25-08-2021 6 minutter Leder

Forrige Side 1 af 14 Næste