Mennesker og meninger

Debatsiderne er til for alle, der ønsker at diskutere økologien og dens interessenter, herunder Økologisk Landsforening. Der er dog en række betingelser for, at et debatindlæg kan blive bragt, da det er vigtigt at holde debatten saglig og i en god tone med respekt for modparten.

Send indlægget til hhk@okologi.dk og skriv "debat" i emnefeltet.

Indlæggene skal:

  • Tale ind i debatten om fremtidens fødevareproduktion i sammenhæng med økologi, bæredygtighed eller andet, der vedrører økologien såsom lovmæssige problemstillinger, Økologisk Landsforenings politik eller events.
  • Have en vis form for væsentlighed/aktualitet.
  • Ledsages af skribentens navn og profession
  • Indlæg, der omhandler interne forhold i Økologisk Landsforening, vil som udgangspunkt kun blive bragt i avisen, da den i modsætning til Økologisk Nu retter sig specifikt til foreningens medlemmer

Indlæggene må ikke:

  • Være i strid med lovgivningen eller hadfremmende, racistiske, injurierende eller nedgørende (fx brug af skældsord eller øgenavne).
  • Være baseret på faktuelle fejl (redaktionen faktatjekker dog ikke indlæg, men reagerer, hvis den opdager fejl).
  • Bære præg af spam/gentagelser eller en koordineret aktion/trolling-adfærd.
  • Være udpræget reklame for et produkt – dog vil der givetvis opstå situationer, hvor indholdet er så relevant for debatten, at indlægget godt kan bringes, selvom det omtaler et eller flere produkter.


Vi forbeholder os retten til at skære i indlæggenes længde, redigere i rubrik, manchet og mellemrubrik samt at rette sproglige fejl. Vi kan ikke love, at alle indlæg bliver optaget.


Foreningen står ved en skillevej

LEDER: Det er helt afgørende, at vi finder den formel, hvor vi kan forny vores forening til at møde den udfordring, vi står med.

29-06-2021 6 minutter Leder

Er en digital generalforsamling i orden?

DEBAT: De to kommende ekstraordinære generalforsamlinger planlægges afholdt digitalt, men er det i orden og lovligt, når nu corona ikke længere forhindrer fysisk fremmøde?

29-06-2021 2 minutter Debat,   Økologisk Landsforening

Netværk af økologer udtrykker bekymring over Økologisk Landsforening

DEBAT: Den seneste tids beslutninger truffet af bestyrelsen i Økologisk Landsforening har vakt bekymring blandt flere landmandsmedlemmer, som nu har skrevet et åbent brev.

22-06-2021 6 minutter Debat

Er projekterne det primære for Økologisk Landsforening?

DEBAT: Bestyrelsens hast med en vedtægtsændring skal tilsyneladende sikre maksimal offentlig finansiering af projekterne. Men er det foreningens primære opgave? Og hvorfor er forslaget påfaldende enslydende med Landbrug & Fødevarers vedtægter?

17-06-2021 5 minutter Debat

Økologisk Landsforening som set af en svineavler i Nordjylland

DEBAT: Jeg vil her forsøge at give mit bud på, hvordan jeg ser foreningen, og hvad jeg tænker om, at man med Landbrug & Fødevarer har lavet et fælles innovationscenter.

16-06-2021 4 minutter Debat

Jeg er målløs over ØL's plan

DEBAT: Økologisk Landsforening levner knap plads til diskussion eller samtale om begrundelsen for at ændre foreningens formålsparagraf.

14-06-2021 4 minutter Debat

Økologer: Politikerne påtager sig ikke ansvaret for et bæredygtigt landbrug

DEBAT: Landbruget burde for længst have været håndteret som ethvert andet markedsbaseret erhverv. Vi skal koble landbrugsstøtten sammen med bedriftens klima- og naturresultater ved hjælp af bedriftsregnskaber og eco-schemes.

07-06-2021 5 minutter Debat,   Politik,   Bæredygtighed

Liv og glade dage

LEDER: Med menneskets udbredelse og vores ekstremt omfattende indgreb i den uberørte natur, står vi i dag med en verdensnatur, der har rigtigt ondt i sin fremtid.

27-05-2021 5 minutter Leder,   Økologisk Landsforening

Vi gør ikke landbruget bæredygtigt ved at få koen til at bøvse mindre metan

POLITISK KLUMME: Vi har bragt os i en situation, hvor vi ikke har tid til at vente på ny teknologi. Vi har ikke råderum til at kalkulere med en usikkerhed.

21-05-2021 4 minutter Klumme,   Bæredygtighed,   Klima

Forrige Side 2 af 13 Næste