Noteringen

Noteringen uge 22

Svin

 • Basisnotering (70,0 - 97,9): 11,70 kr. (-0,30 kr.)

Friland A/S giver i uge 22 følgende tillæg til konventionel notering:

 • Øko-tillæg (alle grise): 8,30 kr./kg. (+0,80 kr.)
 • Kvalitetstillæg (godkendte grise): 2,50 kr./kg. 
 • Samlet afregning 22,50 kr. (+0,50 kr.)


Søer 

Danish Crown:

 • Notering 7,20 kr./kg. (-1,00 kr.)
 • Øko-tillæg 3,00 kr./kg. (+3,00 kr.) 
 • Samlet afregning 8,60 kr. (+2,00 kr.)


Smågrise

Vejledende notering fra Videncenter for Svineproduktion for økologiske smågrise:

 • Beregnet smågrisenotering: 30 kg: 785,87 kr. (-11,00 kr.)
   

Kg-regulering:

 • 12-25 kg: 14,48 kr. (-0,22 kr.)
 • 25-30 kg: 11,47 kr. (-0,09 kr.)
 • 30-40 kg: 12,13 kr. (-0,11 kr.)


Noteringen tager udgangspunkt i basisnoteringen fra Friland A/S og er inklusive efterbetaling.

Kvæg

Friland A/S giver følgende merpriser for økologisk kvæg leveret:

 • Kalve u/12 mdr.: 3,00 kr./kg.

Kvier og stude:

 • Variabelt tillæg 6,50 kr./kg, kontrakttillæg 4,00 kr./kg.
 • Ikke-kvalitetsgodkendte kvier og stude form > 3,5: 3,25 kr./kg
 • Ikke-kvalitetsgodkendte kvier og stude form < 3,5: 4,75 kr./kg
 • Køer og tyre > 24 mdr: 4,75 kr./kg
 • Ungtyre 12-24 mdr., variabelt tillæg: 3,75 kr./kg., kontrakttillæg: 3,00 kr./kg.
 • Kvalitets-godkendte dyr på kontrakt aftegnes med variabelt tillæg + kontrakttillæg. 


Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav.

Tyrekalve

Vejledende notering på økologiske tyrekalve fra Brancheudvalget for Økologiske Kødproducenter:

 • Jersey, (3. mdr., 75 kg). Pris: 1.655 kr. Kg-reg.: 8 kr. 
 • SDM, (3. mdr., 104 kg). Pris: 2.422 kr. Kg-reg.: 12 kr. 


Priserne er inkl. afhorning og studning.

 

Økologisk Landbrug tager forbehold for evt. fejl.