Noteringen

Noteringen uge 32

Svin

 • Basisnotering (69,0 - 95,9): 10,50 kr.

Friland A/S giver i uge 32 følgende tillæg til konventionel notering:

 • Øko-tillæg (alle grise): 11,90 kr./kg.
 • Kvalitetstillæg (godkendte grise): 3,00 kr./kg.
 • Samlet afregning 25,40 kr.


Søer 

Danish Crown:

 • Notering 4,90 kr./kg. (-0,20 kr.)
 • Øko-tillæg 3,70 kr./kg. (+0,20 kr.)
 • Samlet afregning 8,60 kr.


Smågrise

Vejledende notering fra Videncenter for Svineproduktion for økologiske smågrise:

 • Beregnet smågrisenotering: 30 kg: 933,90 kr. (+0,39 kr.)

Kg-regulering:

 • 12-25 kg: 16,88 kr.
 • 25-30 kg: 12,44 kr.
 • 30-40 kg: 13,27 kr.


Noteringen tager udgangspunkt i basisnoteringen fra Friland A/S og er inklusive efterbetaling.

Kvæg

Friland A/S giver følgende merpriser for økologisk kvæg leveret:

 • Kalve u/12 mdr.: 5,50 kr./kg.

Kvier og stude:

 • Variabelt tillæg 10,00 kr./kg, kontrakttillæg 3,00 kr./kg. (-1,00 kr.)
 • Ikke-kvalitetsgodkendte kvier og stude form > 3,5: 6,75 kr./kg
 • Ikke-kvalitetsgodkendte kvier og stude form < 3,5: 8,25 kr./kg
 • Køer og tyre > 24 mdr: 8,25 kr./kg
 • Ungtyre 12-24 mdr., variabelt tillæg: 7,25 kr./kg, kontrakttillæg: 2,00 kr./kg. (-1,00 kr.)
 • Kvalitets-godkendte dyr på kontrakt aftegnes med variabelt tillæg + kontrakttillæg. 


Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav.

Tyrekalve

Vejledende notering på økologiske tyrekalve fra Brancheudvalget for Økologiske Kødproducenter:

 • Jersey, (3. mdr., 75 kg). Pris: 1.655 kr. Kg-reg.: 8 kr. 
 • SDM, (3. mdr., 104 kg). Pris: 2.422 kr. Kg-reg.: 12 kr. 


Priserne er inkl. afhorning og studning.

 

Økologisk Landbrug tager forbehold for evt. fejl.