Noteringen

Noteringen uge 47

Svin

 • Basisnotering (70,0 - 97,9): 13,60 kr. (0) 

Friland A/S giver i uge 47 følgende tillæg til konventionel notering:

 • Øko-tillæg (alle grise): 4,00 kr./kg. (0) 
 • Kvalitetstillæg (godkendte grise): 2,50 kr./kg. 
 • Samlet afregning 20,10 kr. (0)


Søer 

Danish Crown:

 • Notering 9,10 kr./kg. 
 • Øko-tillæg 0,00 kr./kg. 
 • Samlet afregning 9,10 kr.


Smågrise

Vejledende notering fra Videncenter for Svineproduktion for økologiske smågrise:

 • Beregnet smågrisenotering: 30 kg: 734,05 kr. (0) 
   

Kg-regulering:

 • 12-25 kg: 13,65 kr. 
 • 25-30 kg: 11,22 kr. 
 • 30-40 kg: 11,83 kr.


Noteringen tager udgangspunkt i basisnoteringen fra Friland A/S og er inklusive efterbetaling.

Kvæg

Friland A/S giver følgende merpriser for økologisk kvæg leveret:

 • Kalve u/12 mdr.: 2,25 kr./kg. (-0,25)

Kvier og stude:

 • Variabelt tillæg 7,00 kr./kg (-50), kontrakttillæg 1,75 kr./kg.
 • Ikke-kvalitetsgodkendte kvier og stude form > 3,5: 3,25 kr./kg. (-0,50)
 • Ikke-kvalitetsgodkendte kvier og stude form < 3,5: 4,00 kr./kg. (-0,50) 
 • Køer og tyre > 24 mdr: 4,50 kr./kg. (-0,50) 
 • Ungtyre 12-24 mdr., variabelt tillæg: 3,00 kr./kg. (-0,25), kontrakttillæg: 0,00 kr./kg.
 • Kvalitets-godkendte dyr på kontrakt aftegnes med variabelt tillæg + kontrakttillæg. 


Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav.

Tyrekalve

Vejledende notering på økologiske tyrekalve fra Brancheudvalget for Økologiske Kødproducenter:

 • Jersey, (3. mdr., 75 kg). Pris: 1.655 kr. Kg-reg.: 8 kr. 
 • SDM, (3. mdr., 104 kg). Pris: 2.422 kr. Kg-reg.: 12 kr. 


Priserne er inkl. afhorning og studning.

 

Økologisk Landbrug tager forbehold for evt. fejl.