Noteringen

Noteringen uge 14

Svin

 • Basisnotering (70,0 - 97,9): 13,70 kr. (-0,30 kr.)

Friland A/S giver i uge 14 følgende tillæg til konventionel notering:

 • Øko-tillæg (alle grise): 4,55 kr./kg. (+0,30 kr.)
 • Kvalitetstillæg (godkendte grise): 2,50 kr./kg. 
 • Samlet afregning 20,75 kr.


Søer 

Danish Crown:

 • Notering 10,90 kr./kg.
 • Øko-tillæg 0,00 kr./kg. 
 • Samlet afregning 10,90 kr.


Smågrise

Vejledende notering fra Videncenter for Svineproduktion for økologiske smågrise:

 • Beregnet smågrisenotering: 30 kg: 743,23 kr. (-0,53 kr.)
   

Kg-regulering:

 • 12-25 kg: 13,88 kr. (+0,01 kr.) 
 • 25-30 kg: 11,23 kr. 
 • 30-40 kg: 11,85 kr.


Noteringen tager udgangspunkt i basisnoteringen fra Friland A/S og er inklusive efterbetaling.

Kvæg

Friland A/S giver følgende merpriser for økologisk kvæg leveret:

 • Kalve u/12 mdr.: 3,25 kr./kg.

Kvier og stude:

 • Variabelt tillæg 7,25 kr./kg (+0,50 kr.), kontrakttillæg 3,50 kr./kg. (+0,50 kr.)
 • Ikke-kvalitetsgodkendte kvier og stude form > 3,5: 3,50 kr./kg.
 • Ikke-kvalitetsgodkendte kvier og stude form < 3,5: 5,00 kr./kg. (+0,25 kr.)
 • Køer og tyre > 24 mdr: 5,00 kr./kg. (+0,25 kr.)
 • Ungtyre 12-24 mdr., variabelt tillæg: 4,00 kr./kg., kontrakttillæg: 2,00 kr./kg.
 • Kvalitets-godkendte dyr på kontrakt aftegnes med variabelt tillæg + kontrakttillæg. 


Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav.

Tyrekalve

Vejledende notering på økologiske tyrekalve fra Brancheudvalget for Økologiske Kødproducenter:

 • Jersey, (3. mdr., 75 kg). Pris: 1.655 kr. Kg-reg.: 8 kr. 
 • SDM, (3. mdr., 104 kg). Pris: 2.422 kr. Kg-reg.: 12 kr. 


Priserne er inkl. afhorning og studning.

 

Økologisk Landbrug tager forbehold for evt. fejl.