Annonce

Annonce

Formanden for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, Hans Erik Jørgensen, lagde i sin årsberetning vægt på bæredygtighed og bedre adgang til næringsstoffer for økologer. Henrik Hindby Koszyczarek

Årsmøde i L&F: ”Landbruget skal være mere klimavenligt, end det er i dag”

Bæredygtighed var et gennemgående tema, da Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer afholdt sit årsmøde

Økologien kan hjælpe verdenssamfundet med at nå flere af FN’s verdensmål om blandt andet rent vand og sanitet, liv på landet, en klimaindsats og sundhed og trivsel.


Det var et af budskaberne, da Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer holdt årsmøde på Gråsten Landbrugsskole.


Her var bæredygtighed et gennemgående tema i årsberetningen af formand Hans Erik Jørgensen, der talte, mens skærmene på hver side af ham viste FN’s 17 verdensmål.


- Vi har sagt bæredygtighed, jeg ved ikke hvor mange gange i dag. Det skal vi blive ved med. Og det var en god opfordring, du kom med om at få fingeren ud, lød det afslutningsvist fra Hans Erik Jørgensen med en reference til en af tilhørerne, som forinden havde opfordret sine kolleger til at få sat skub i udviklingen mod flere biogasanlæg og øget recirkuleringen af næringsstoffer.


Udfasning fyldte meget

Netop snakken om biogasanlæg og brugen af konventionel gylle var noget af det, der optog tilhørerne mest. For ét er snakken om bæredygtighed i relation til klimaet og miljøet; noget andet er bæredygtigheden i, at økologien kan forsyne sig selv. Det økologiske areal skal meget højere op, og derfor er det vigtigt, at man kan forsyne sig selv, var der én, som pointerede.

Ny bestyrelse

I forbindelse med årsmødet blev den nye bestyrelse for Økologisektionen valgt. Den kom til at se således ud:

Formand: Hans Erik Jørgensen

Næstformand: Thomas Helle

Bestyrelsesmedlemmer: Esben Møller Xu Ole Olsen Anders Steensgaard Sørensen Tobias Hausted

Suppleant: Flemming Skov


Hans Erik Jørgensen forklarede i sin beretning, at bestyrelsen i år har samarbejdet med Økologisk Landsforening om et fælles forslag til nye tilgange til brug af næringsstoffer. Forslaget har til hensigt at indfase flere recirkulerede næringsstoffer og dermed sænke behovet for ikke-økologisk husdyrgødning.


Modellen bygger desuden på et princip om, at ethvert indkøb af ikke-økologisk husdyrgødning forudsætter, at der er et godt økologisk sædskifte på gården.


- Jeg håber, at der vil være opbakning til forslaget, da det vil bidrage til udfasning af konventionel husdyrgødning, samtidig med at vi kan få mere gang i biogasproduktionen, og det er også godt for os som økologer. Vi kan få lavet energi af vores egne næringsstoffer, og så tilbydes vi flere recirkulerede næringsstoffer gennem biogasanlæggene, sagde Hans Erik Jørgensen.


Skal kæmpe for klimaet

Han berørte også klimaet – et emne der er blevet aktualiseret af den tørre, varme sommer og regeringens nye klimaplan, der har fået kritik af bl.a. tænketanken Concito og Sebastian Mernild, adm. direktør for klimaforskningsinstituttet The Nansen Center i Bergen, for at lade landbruget slippe for let.


- Vi skal være omstillingsparate og tage aktiv del i den grønne omstilling. Det handler for eksempel om, at vi skal blive bedre til at binde kulstof i jorden med klimavenlige sædskifter og jordbearbejdningsmetoder, og vi skal rode så lidt i jorden som muligt. Vi skal også overveje, om vi skal tage nogle af vores lavbundsjorde ud af drift, sagde formanden, der lidt efter konstaterede:


- Landbruget skal være mere klimavenligt, end det er i dag.

Annonce

Flere artikler fra samme sektion

Claus Hein: Vi er på vej i den rigtige retning

Frilands direktør glæder sig over, at selskabet kom ud af året med skindet på næsen trods flere uforudsete udfordringer.

24-11-2020 2 minutter

Fremgang for Friland trods coronakrise

Omsætningen hos Danish Crown-datterselskabet Friland voksede med 4,4 pct. til 859 mio. kr., og økologien stod for 84 pct. af salget i et regnskabsår med mange uforudsete udfordringer.

24-11-2020 5 minutter