Annonce

Annonce

Bestyrelsen i Økologisk Landsforening vil afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde i august for at vende situationen, efter at den ekstraordinære generalforsamling er erklæret ugyldig. Foto: Joachim Plaetner

Ekstraordinær generalforsamling i Økologisk Landsforening er ugyldig

ØL's bestyrelses forslag om at ændre en vedtægtsformulering fik ikke det nødvendige flertal ved torsdagens ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er dog nu erklæret ugyldig.

Torsdagens ekstraordinære generalforsamling i Økologisk Landsforening er erklæret ugyldig, da en række formalia ikke blev overholdt.

Det sker, efter at bestyrelsens forslag om at ændre formuleringen i en vedtægt ikke fik det fornødne flertal på 2/3 af de fremmødte: 59 stemte for, tre stemte blank og 31 imod. Bestyrelsen tager dog afstemningen til efterretning og vil ikke fremsætte forslaget igen i sin nuværende form.

Allerede inden afstemningen såede nogle tilhørere tvivl om, hvorvidt reglerne var blevet overtrådt, idet varslingen af generalforsamlingen muligvis kom ét døgn for sent i forhold til afholdelsen. Indkaldelsen var i medlemsavisen Økologisk Landbrug, som udkom digitalt den 27. maj, hvilket var rettidigt ift. afholdelse den 1. juli, men den fysiske omdeling skete dagen efter, hvilket fik bestyrelsen til at anerkende, at afholdelsen var et døgn for tidligt.

Medlemmer har savnet debat

Derudover erkender bestyrelsen, at det var en fejl at udpege et bestyrelsesmedlem som dirigent, og at dagsordenen ikke fremgik af indkaldelsen, men alene på hjemmesiden.

Hvordan kunne det ske, at I ikke overholdt reglerne?

"Det var en fejl, at den fulde dagsorden ikke stod trykt på bagsiden af avisen, men kun var at finde på hjemmesiden. Vi skulle ikke have valgt en fra bestyrelsen som ordstyrer. Det er ikke imod vedtægterne, men det rigtige havde selvfølgelig været at vælge en udenfor bestyrelsen. Vi betragtede vedtægtsændringerne som en formalitet for kunne søge den fulde funding og fortsætte det arbejde, som vi alle brænder for. Jeg ærgrer mig over, at datoen og timerne kom til at spille så stor en rolle under vores drøftelse, da min oplevelse er, at vi havde mange andre ting, der var mere værdifulde at drøfte," siger foreningens næstformand Sten Dissing.

Forslaget, der var årsagen til generalforsamlingen, handler om en ændret formulering i en af foreningens vedtægter. Ifølge bestyrelsen har en af de fonde, som foreningens landbrugsafdeling plejer at søge om forskningsmidler hos, ændret godkendelseskriterierne, hvilket har nødvendiggjort, at vedtægten blev ændret. Selvom landbrugsafdelingen senere på året overgår til det nyoprettede økologiske innovationscenter, som har sine egne vedtægter, vil foreningen gerne holde muligheden åben for, at dens øvrige afdelinger fortsat kan søge forskningsmidlerne.

Ændringen har dog mødt modstand hos en gruppe medlemmer, der har savnet mere debat forud for afstemningen og efterlyser større fokus på økologi i den foreslåede formulering.

Den 11. august vil bestyrelsen holde møde for at vende situationen, og først herefter træffes en beslutning om, hvad man gør fremadrettet.

Flere artikler fra samme sektion

Flere økologer kan se frem til tilskud til ny teknologi

Der er stor efterspørgsel på tilskud til ny teknologi, og nu afsætter fødevareministeren ekstra penge til Økologisk investeringsstøtte i 2021. Derudover får ansøgerne et halvt år ekstra til at afslutte deres projekt.

02-12-2021 2 minutter Tilskud

Snart bliver engelske landmænd belønnet for at passe på deres jord

Engelske landmænd vil fra 2022 modtage betaling, hvis de aktivt værner om jordens frugtbarhed og sundhed. Flere naturorganisationer er dog skuffede over ordningen.

02-12-2021 4 minutter Udland,   Politik,   Jordfrugtbarhed

Ny kampagne skal gøre det nemt at spise grønnere i januar

I januar 2022 sætter Dansk Vegetarisk Forening for første gang den landsdækkende kampagne Grøn Januar i gang. Grøn Januar har deltagelse af flere store kæder og skal sætte fokus på at spise grønnere ved at synliggøre udbuddet af veganske muligheder i landets butikker samt på spisesteder og i kantiner.

02-12-2021 4 minutter Forbrug,   Detailhandel,   Plantebaserede fødevarer