Annonce

Annonce

Danmark er et intensivt udnyttet landbrugsland, hvilket er en stor årsag til, at vi værner så dårligt om dyre- og plantearter og levestederne. Foto: Colourbox

Danmark skraber bunden, når det kommer til naturbeskyttelse

En ny rapport viser, at Danmark på flere punkter rangerer blandt de dårligste i EU, når det handler om at værne om naturen og truede dyrearter. Det skyldes bl.a. landbruget.

Biodiversiteten er i forfald, og EU når ikke at opfylde sine 2020-mål på området.

Det konkluderer Det Europæiske Miljøagentur, EEA, i en ny rapport, der viser, at trods flere gode hensigter i EU, fortsætter biodiversiteten med at være i "alarmerende" tilbagegang. Flere end 2.000 arter og levesteder er undersøgt i perioden 2013-2018. Danmark er blandt de værste, når det handler om at sikre en god natur.

Landbrug, herunder dræning af jorden, udpeges som den største årsag til, at dyrenes levesteder forringes, mens bebyggelse følger lige efter. Særligt skovbrug udgør en trussel mod dyrearterne, mens forurening af vand, luft og jord fra forskellige kilder også er en stor synder.

"Danmark er et intensivt udnyttet landbrugsland. Vi har ikke bjerge, klipper og store sammenhængende vådområder. Det eneste naturaktiv, vi reelt har i Danmark, er den lange, men smalle kyststrækning," siger Rasmus Ejrnæs, seniorforsker på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, i en pressemeddelelse fra Danmarks Naturfredningsforening.

Blot 15 pct. af levestederne er i "god bevaringstilstand", mens hele 81 pct. er i dårlig tilstand. 4 pct. er i ukendt tilstand. Blot ca. en fjerdedel af arterne er i "god bevaringstilstand".

Vi insisterer på at udnytte hver en kvadratmeter af landet til menneskelig hensyn og produktion. Vi ligger, som vi har redt.

— Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved Aarhus Universitet

For Danmarks vedkommende ser det særligt skidt ud: Ser man på gunstig status for levesteder, ligger Danmark næstsidst, kun med Belgien dårligere rangeret. Vedrørende status for truede dyrearter er Danmark femtesidst i EU.

"Når den danske natur er i så dårlig tilstand, er det, fordi vi ikke har sikret noget grundlag for, at der findes de nødvendige levesteder for mere sårbare dyre- og plantearter. Vi har ikke grundlag for en artsdiversitet i Danmark - fordi vi insisterer på at udnytte hver en kvadratmeter af landet til menneskelig hensyn og produktion. Vi ligger, som vi har redt," forklarer Rasmus Ejrnæs.

Behov for "fundamentale ændringer"

Rapporten viser også, at arterne generelt har det bedre i de beskyttede Natura 2000-områder sammenlignet med øvrige levesteder, men at de beskyttede områder lider under et menneskeligt pres, som bør reduceres.

Ifølge EEA er det nødvendigt både med skærpet lovgivning på området og en omstilling til mere bæredygtig praksis i samfundet, så naturen ikke presses så meget. Landbrug og udvidelse af byer nævnes som nogle af de største årsager bag den ringe naturtilstand. Herefter følger forurening, mens klimaforandringerne omtales som en "stigende trussel".

"Vores undersøgelse viser, at hvis vi vil beskytte sundheden og modstandskraften i Europas natur og menneskers velbefindende, kræver det fundamentale ændringer i vores måde at producere og forbruge mad, håndtere og bruge skove og bygge byer. Disse bestræbelser er nødt til at kobles sammen med bedre implementering og udførelse af bevaringspolitikker, et fokus på genoprettelse af naturen samt stadigt øgede klimaambitioner, især med hensyn til transport- og energisektoren," siger Hans Bruyninckx, direktør for EEA, på agenturets hjemmeside.

Som løsningsforslag peger rapporten på EU's nye biodiversitetsstrategi, som blev præsenteret lige før sommer og søger at lukke de nuværende huller i naturbeskyttelsen. Rapporten nævner bl.a. - med henvisning til biodiversitetsstrategien - at andelen af økologisk landbrug skal hæves til 25 pct., at brugen af pesticider skal reduceres med 50 pct., og at mindst 10 pct. af landbrugsarealerne skal genoprettes til landskabsområder med høj artsdiversitet.

Flere artikler fra samme sektion

Claus Hein: Vi er på vej i den rigtige retning

Frilands direktør glæder sig over, at selskabet kom ud af året med skindet på næsen trods flere uforudsete udfordringer.

24-11-2020 2 minutter

Fremgang for Friland trods coronakrise

Omsætningen hos Danish Crown-datterselskabet Friland voksede med 4,4 pct. til 859 mio. kr., og økologien stod for 84 pct. af salget i et regnskabsår med mange uforudsete udfordringer.

24-11-2020 5 minutter

Landbrugsorganisationer ser vidt forskelligt på regeringens klimaudspil

Regeringens skattereform mangler grøn vilje, mener Økologisk Landsforening. Omvendt er Landbrug & Fødevarer lettet over, at regeringen ikke indfører en bred CO2-afgift.

23-11-2020 6 minutter Klima,   Politik