Annonce

Løvskov. Foto: Colourbox

Der er rekordstor interesse for at etablere nye danske skove

Landbrugsstyrelsen har modtaget næsten 500 ansøgninger fra lodsejere, som ønsker støtte til at rejse i alt 2.300 ha ny skov i Danmark.

Interessen for at etablere ny skov er steget kraftigt det seneste år sammenlignet med 2019. Da fristen udløb på årets ansøgningsrunde for privat skovrejsning, lå der 479 ansøgninger til knap 79 mio. kr. i Landbrugsstyrelsens bunke. 

Det er det det hidtil største antal ansøgere til skovrejsning, og hvis alle ansøgninger om tilskud lever op til kravene, kan det betyde, at der bliver plantet 2.300 ha skov, oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Til sammenligning søgte 279 lodsejere sidste år om tilskud fra puljen.

"Det er helt fantastisk at se, hvor mange private der er parat til at plante skov til gavn for klimaet og miljøet. I år er der dobbelt så mange penge i puljen som sidste år, og alligevel er der kommet ansøgninger ind for mere end puljens størrelse. Jeg har besluttet at lægge ekstra penge i puljen, så der er tilskud til alle ansøgere, der lever op til kravene. Det er vigtigt, at vi får gang i så meget skovrejsning som muligt, siger fødevareminister Rasmus Prehn (S).

I år var der oprindeligt afsat 70 mio. kroner til lodsejere, der vil lave privat skov på deres jorde.

Miljø står forrest i køen

De nye skove er blandt andet med til at forbedre vandmiljøet, fordi de reducerer udledningen af kvælstof til søer og fjorde. Hvis alle ansøgninger fører til nye skove, kan de potentielt reducere udledningen af kvælstof med over 29 tons, lyder ministeriets beregninger.  

Landbrugsstyrelsen er gået i gang med at sagsbehandle de indkomne ansøgninger. Puljen bliver fordelt, så den giver den største miljøgevinst for pengene. Det betyder blandt andet, at ny skov i områder, hvor der er meget kvælstof, bliver favoriseret. 

Det betyder, at de projekter, som har det bedste potentiale for at reducere kvælstof, og som dermed har den største effekt for vandmiljøet, bliver prioriteret først. Da der er regionale forskelle på, hvor meget kvælstof der potentielt udledes til vandmiljøet, bliver der kigget på både projektets beliggenhed og hvor store projektarealerne er, hedder det i meddelelsen.

Flere artikler fra samme sektion

ØL's bestyrelse om ny struktur i foreningen: »En nødvendig vej at gå«

De forskellige medlemsgrupper i Økologisk Landsforening skal sikres en mere ligelig repræsentation, lyder det fra bestyrelsen, der foreslår en ny struktur i foreningen.

26-01-2021 8 minutter Økologisk Landsforening

Holistisk afgræsning er et godt alternativt

FAGLIGT TALT: Holistisk afgræsning er godt for dyrene, lagrer kulstof, gør jorden mere frugtbar og giver biodiversitet med mange forskellige plantearter og blomster.

26-01-2021 3 minutter Fagligt talt,   Holistisk afgræsning

Konsulent: Økologer går glip af stor eksportmulighed

Kun meget få danske landmænd har fokus på det voksende marked for økologisk havre. Det er tankevækkende, at Danmark ikke har større eksport, mener økologikonsulent i Økologisk Landsforening.