Annonce

Helle Borup Friberg på talerstolen

"Vores helt store udfordring er vores løbende driftsøkonomi. Problemet er ikke løst med det gode resultat," sagde Helle Borup Friberg, adm. direktør i ØL. Foto: Henrik Hindby Koszyczarek

Drift giver ØL økonomiske udfordringer

GF 2019: Økologisk Landsforening kunne fredag præsentere et flot regnskab for 2018 på foreningens generalforsamling, men overskudet på 3,5 mio.kr. skal først og fremmest bruges til at polstre foreningens egenkapital.

Tallene så markant bedre ud i forhold til sidste år, da Økologisk Landsforening (ØL) fremlagde sit seneste regnskab på årets generalforsamling.

Trods overskuddet er der dog stadig udsigt til nogle hårde økonomiske år. 

”Vores helt store udfordring er vores løbende driftsøkonomi. Problemet er ikke løst med det gode resultat, for overskuddet er overgået til egenkapital. Med den nuværende struktur og finansiering vil vi årligt stå med et underskud på 1,5 mio. kr. Det skal vi have rette op på, og det er vi i gang med,” sagde Helle Borup Friberg, adm. direktør i ØL.

Hun fremlagde derefter en række initiativer, som frem til 2021 skal sikre, at foreningens økonomi bliver bæredygtig.

”Vi skal i løbet af de kommende år opbygge et nyt forretningsgrundlag, som kan styrke foreningens driftsøkonomi. Vi starter i år med at skaffe et kapitaltilskud på fem mio. kr. At opbygge et nyt forretningsgrundlag kræver investeringer. Derfor skal vi have penge i kassen, der kan dække underskudet de kommende år, mens vi opbygger et nyt forretningsgrundlag. Vi vil ikke bede medlemmerne om endnu en gang at bidrage. I stedet vil vi have fokus på fonde og virksomheder, som vi deler værdigrundlag med,” sagde Helle Borup Friberg

Mere professionalisme

Hun fremlagde bestyrelsens og ledelsens ønsker om at professionalisere organisationen, så der kan sættes et stærkt team, der kan drive organisationen frem.

Men medlemssiden skal også udvikles, hvis det står til foreningens administrative og politiske ledelse:

”Vi skal rekruttere flere medlemmer. Nogle grupper er stagneret, så der er et potentiale vi kan hente. Styrker vi vores medlemsfokus og får vi fortalt potentielle medlemmer om den værdi, vi skaber, kan det gavne. Og vi vil kigge på vores kommunikationsplatforme og få platforme i spil, som tilgodeser alle medlemsgruppers ønsker,” sagde Helle Borup Friberg

Hun er derfor klar til at gennemføre en analyse af de 2.000 personlige medlemmer:

”Ser vi på befolkningen som helhed, er potentialet større end 2.000. Og hvordan kan vi rekruttere og fastholde gruppen, og hvordan får vi økonomi i denne medlemsgruppe? Vores demokratiske struktur skal udvikles, og vi skal indgå i nye partnerskaber.”

Vi vil rigtig gerne arbejde inden for en stærkere lokal repræsentation. Vi er meget til stede i Jylland, men vi er knap så synlige øst for Lillebælt.

— Helle Borup Friberg, adm. direktør i ØL

Et af de forretningsområder, Helle Borup Friberg har kig på er helt oplagt:

”Vi har en stor viden i Økologiens Hus (ØL’s kontorlokaler i Aarhus, red.), som jeg er sikker på, vi kan tjene penge på. I det omfang, det er i tråd med vores startegi, skal vi arbejde videre med dette.”

Helle Borup Friberg nævnte flere områder, der indgår i disse planer - blandt andet salg af viden til udenlandske organisationer, virksomheder, landmænd etc.

”Det er nyt for os, at vi skal til at sælge viden, derfor er estimaterne ikke sikre, og vi vil hurtigt skride ind, hvis initiativerne ikke giver positive resultater.,” lovede Helle Borup Friberg.

Nye fagområder

I sidste fase, der er berammet til 2021, er det planen, at Økologisk Landsforening vil flytte sit faglige fokus, som i dag er koncentreret omkring landbrug, marked og foodservice til også at dække økologi inden for nye områder så som emballage, tekstiler, kosmetik og fisk.

Derudover er foreningens ledelse også opmærksom på, at der er brug for en mere synlig forening øst for Lillebælt.

”Vi vil rigtig gerne arbejde inden for en stærkere lokal repræsentation. Vi er meget til stede i Jylland, men vi er knap så synlige øst for Lillebælt. Derfor kan vi ikke så meget, som vi gerne ville, være med til at skabe platforme og dialogfora lokalt; men for at vi kan få råd til denne aktivitet, skal vi først lykkes med fase ét og to,” sagde Helle Borup Friberg.

Flere artikler fra samme sektion

Regeringen afviser ny målsætning for økologien

ØL's målsætning om 30 pct. økologi i 2030 er "urealistisk", mener Det Konservative Folkeparti. Liberal Alliance ønsker, at markedskræfterne - ikke politikerne - afgør målet.

24-05-2019 4 minutter Valg 2019PolitikØkologisk Landsforening

EU-kandidater vil gøre grøn mad billigere, men store partier er imod

EP-VALG: Flere EU-spidskandidater vil have sænket momsen på miljøvenlige varer. Socialdemokratiet, Venstre og Konservative er imod.

24-05-2019 5 minutter EUValg 2019

Over halvdelen af maden i offentlige køkkener skal være økologisk, mener politisk flertal

Et flertal på tværs af fløjene ønsker en national målsætning om mindst 60 pct. økologi i offentlige køkkener.

24-05-2019 3 minutter Valg 2019Det Økologiske SpisemærkePolitik