Annonce

Annonce

En dreng drikker af vand fra en vandhane

Igennem en årrække har Økologisk Landsforening arbejdet sammen med 30 kommuner om at tilbyde konventionelle landmænd et omlægningstjek. Det har været gratis for kommuner og landmænd, da arbejdet har været finansieret af fondsmidler. Foto: Colourbox

Drikkevandet er under pres – det økologiske landbrug har en løsning

Pressemeddelelse

"Vi foreslår, at alle landbrug i de kritiske drikkevandsarealer tilbydes et økologisk omlægningstjek,” siger Paul Holmbeck, politisk direktør i Økologisk Landsforening.

Vores drikkevand er under pres. Det er tydeligt i dag, hvor Statsrevisorerne retter en hård kritik af Miljø- og Fødevareministeriets pesticidforvaltning. Siden 2017 har regionerne og vandværkerne fundet flere og flere pesticidrester i drikkevandet og gjort langt flere fund over grænseværdien.

Vi skal passe på det dyrebare drikkevand, og derfor mener vi i Økologisk Landsforening, at det er uacceptabelt, at der er et stigende antal pesticidrester i drikkevandsboringerne.

”I økologien har vi den store fordel, at vi ikke bruger syntetiske pesticider – og derfor er det meget logisk, at mere økologi er med til at sikre rent drikkevand uden pesticidrester. Vi har gode erfaringer med økologiske omlægningstjek, som motiverer flere landmænd til frivilligt at lægge om til økologi. Vi foreslår, at alle landbrug i de kritiske drikkevandsarealer tilbydes et økologisk omlægningstjek,” siger Paul Holmbeck, politisk direktør, Økologisk Landsforening.

Pesticider

En af de pesticidrester, der er fundet i grundvandet, stammer fra chloridazon. Pesticidet blev brugt i navnlig roemarker som et ukrudtsmiddel. Det blev lanceret i 1964 og var et middel, som blev hilst velkommen, da medarbejderne på landbrugene slap for at skulle hakke roer. I 1996 valgte Miljøstyrelsen ikke længere at godkende brugen af chloridazon.

Efterfølgende viste det sig, at en rest fra aktivstoffet, Desphenyl-chloridazon, nedbrydes meget vanskeligt, og at det kunne findes i jordbund og grundvand mange år efter, at pesticidet var sprøjtet ud på marken. Men den mistanke reagerede Miljøstyrelsen ikke på. Ifølge DR blev Miljøstyrelsen advaret om nedbrydningsproduktet i 2013, 2016 og senest 14. august 2017 – ti dage inden DR fortalte om de første fund i stor stil i drikkevandet.

Forslaget støttes af både Danske Vandværker og DANVA. Omkostningen vil blive ca. 4-5 mio. kr. om året. Svarende til hvad det koster at erstatte bare én forurenet drikkevandsboring.

Det økologiske landbrug har en løsning

Igennem en årrække har Økologisk Landsforening arbejdet sammen med 30 kommuner om at tilbyde konventionelle landmænd et omlægningstjek. Det har været gratis for kommuner og landmænd, da arbejdet har været finansieret af fondsmidler.

Under et omlægningstjek gennemgår en økologifaglig rådgiver den konkret bedrift og giver landmanden et bud på, hvad det vil betyde for ham at lægge om til økologi. Mange landmænd har valgt frivilligt at lægge om til økologi, og er nu med til at beskytte vores drikkevand mod pesticider.

Forbrugerne ønsker mere økologi, og det er en af årsagerne til, at mange landmænd har valgt at omlægge produktionen efter et omlægningstjek. Økologisk landbrug sikrer drikkevand, som fremtidige generationer kan tappe af hanen med sikkerhed for, at det er fri for syntetiske pesticider eller deres nedbrydningsprodukter. Økologisk Landsforening lavede alene i 2019 170 omlægningstjek til glæde for naturen, drikkevandet og mennesker. 

Mere info om omlægningstjek og samarbejdet med kommunerne her: https://okologi.dk/media/2621756/vaerdiskabelse_faktaark-vand.pdf

Kontaktinfo:

Kontakt for udtalelser

Paul Holmbeck, politisk direktør, Økologisk Landsforening, 2819 1962

Per Kølster, Formand, Økologisk Landsforening, 2222 0737

Kontakt for cases

Marendine Ladegaard, Pressemedarbejder, Økologisk Landsforening, 2016 4434

Dette er en pressemeddelelse fra Økologisk Landsforening. Det er tilladt at kopiere og bringe den på andre nyhedssider.

Flere artikler fra samme sektion

Det bliver nemmere at være småskalaproducent

Nye regler vil forbedre indtjeningsmulighederne for landets småskalaproducenter med direkte salg af æg og kyllinger .

03-07-2020 2 minutter Æg og fjerkræ

EU-politikere enige om at forlænge CAP'en

Forhandlingerne trækker ud, så politikerne er blevet enige om at forlænge den nuværende CAP - EU's fælles landbrugspolitik - med to år.

01-07-2020 1 minutter CAP,   EU,   Politik,   Tilskud

Fødevareminister: Vi kan godt betale nogle få ører mere for vores kød

Ny rapport fra Københavns Universitet viser, at brug af ansvarlig og afskovningsfri soja kun vil gøre kød- og mejeriprodukter marginalt dyrere end alternativet.

29-06-2020 2 minutter Foder,   Bæredygtighed