Annonce

Annonce

Annonce

Økologisk Landsforening opnåede i 2019 en soliditetsgrad på 18 pct., og selv om økonomi- og it-chef i Økologisk Landsforening, Kirsten Bach-Holck, gerne ser den endnu højere i fremtiden, er hun godt tilfreds med udviklingen i foreningens økonomi i 2019. Foto: Jakob Brandt

Efter turbulente år er økonomien i Økologisk Landsforening på ret kurs

En blanding af besparelser og stram økonomistyring har styrket økonomien i ØL, som på generalforsamlingen fredag præsenterede et 2019-regnskab med et underskud på 1,2 mio. kr. Det er 600.000 kr. bedre end budgetteret.

Selv om ØL kom ud af 2019 med et underskud på 1,2 mio., kr. var det en tilfreds Kirsten Bach-Holck, økonomi- og it-chef fra Økologisk Landsforening, som fredag eftermiddag præsenterede foreningens årsregnskab for deltagerne ved generalforsamlingen i Aarhus.

”Man skal da være glad, når man kan præsentere et underskud, som er 600.000 kr. mindre end budgetteret,” sagde hun efter gennemgangen af et regnskab, som bl.a. er kommet i hus via en reduktion i personaleudgifterne på 1,3 mio. kr. i forhold til 2018.

Regnskabstallene viser desuden, at der i 2019 blev barberet 3,6 mio. kr. af den samlede omsætning, som landede på 62,3 mio. kr. Dermed er foreningens omsætning siden 2016 dalet fra 79,4 mio. kr. til 62,3 mio. kr. i 2019. Det er et fald på ca. 22 pct. over tre år. Hovedårsagen til den udvikling er ifølge Kirsten Bach-Holck faldende aktivitetstilskud fra landbrugets fonde, og hun mener ikke at nedgangen er kritisk, så længe udgifterne bliver reduceret tilsvarende.

Set gennem hendes optik er foreningens økonomi på ret kurs, og det tilskriver hun ikke mindst, at ØL i 2019 løbende har formået at spænde livremmen ind og tilpasse økonomien ved meget hurtigt at skrue ned for aktiviteter, når de viste sig ikke at være økonomisk bæredygtige.

”Jeg er tilfreds med, at vi via rettidig omhu har været i stand til at agere med en kort bremselængde, når det har været nødvendigt,” sagde Kirsten Bach-Holck, som har været med til at sikre en stram økonomistyring, som blandt har ført til en slankning af medarbejderstaben.

I 2019 blev nedlagde ØL to fuldtidsstillinger, så der i gennemsnit var 50,5 ansatte.

Dermed er antallet af medarbejdere reduceret med 7,5 siden 2017.

Som et ekstra plus til bundlinjen har ØL i 2019 overført et overskud på 220.000 kr. fra rådgivningsselskabet ØRD, som ØL driver i samarbejde med Sagro.

Men for en primært projektfinansieret organisation, som henter tre ud af fire kr. via øremærkede projekttilskud, erkender Helle Borup Friberg, adm. direktør i Økologisk Landsforening, at foreningen har behov for flere frie midler.

Hun erkender, at ambitionen om at etablere nye forretningsområder ikke udviklede sig helt, som hun havde håbet.

ØL havde i 2019 budgetteret med 2,2 mio. kr. i ikke-projektrelaterede indtægter. Tallet landede på 2,3 mio. kr. Det er et plus på 870.000 kr. i forhold til 2018, men det fremgår ikke af regnskabet, i hvilket omfang de nye forretningsområder bidrog positivt til den øgede indtægt.

”Vi har bevæget os ind på mange nye områder. Det kræver nye kompetencer, og vi har lært en hel masse og høstet mange nyttige erfaringer, som vi nu har bygget ind i vores budget for 2020,” sagde Helle Borup Friberg.

De nye forretningsområder skal være med til at skabe den solide økonomi, som er forudsætningen for at fuldføre den igangværende transformation fra en landbrugsfaglig brancheorganisation til en bred interesseorganisation for økologi og bæredygtig udvikling.

ØL-direktøren vurderer, at ØL er på rette kurs, og hun glæder sig over, at effekten af den økonomiske handlingsplan, som blev søsat i kølvandet på kriseregnskabet for 2017, da ØL var tæt på at have tabt hele egenkapitalen, nu afsætter flere positive spor i regnskabet.

”Vi står midt i implementering af en strategi, som rækker flere år frem, men det er ikke sådan, at vi har parkeret arbejdet med at udvikle økologien, mens vi fokuserer på at skabe en bæredygtig økonomi i foreningen, og jeg er godt tilfreds med den samlede fremdrift på begge områder,” sagde Helle Borup Friberg, som vurderer, at ØL er nået ca. halvvejs i transformeringsprocessen.

Regnskabstallene viser, at det sidste år gik lidt langsommere med at skaffe nye landmandsmedlemmer, og ØL fik derfor ikke opfyldt ambitionen om en tilgang på 200 nye landmandsmedlemmer. 

Af samme grund lå indtægterne fra kontingenter næsten 400.000 kr. under budget. De samlede kontingentbetalinger fra landmændene er dog stadig lidt større end medlemsbidragene fra virksomhedsmedlemmerne. Begge grupper bidrager med godt to mio. kr. til foreningens kasse. De professionelle køkkener tilfører ØL ca. en kvart mio. kr., mens de personlige medlemmer og 'Øko-venner' tilsammen betaler knap 700.000 kr. for deres medlemskab.

Per Kølster, fmd. for ØL, berørte også foreningens økonomiske situation i sin beretning, hvor han konstaterede, at bestyrelsen og ledelsen stadig arbejder målrettet på at løse foreningens udfordringer, og han mener, at ØL i 2019 har taget flere vigtige skridt i den rigtige retning.

"Nye procedurer og strukturer er indarbejdet, og vi har fået solidt greb om styringen af vores interne pengestrømme. Men det ændrer ikke ved, at vi fortsat er stillet over for den udfordring, at vores meget omfattende projektfinansierede arbejde gør det vanskeligt at skabe det nødvendige overskud og den deraf følgende polstring af egenkapitalen," sagde Per Kølster.

Han pegede i den forbindelse på, at foreningens nye strategi har skabt en bedre måde at arbejde på, som gør det nemmere at holde fokus på det væsentlige, og han begrundede selv, hvorfor det i særlig grad er vigtigt i en organisation som ØL:

"Fordi vi så let med vores engagement, passion og nysgerrighed kan komme til at kaste vores opmærksomhed på alt for meget på én gang med den risiko, at intet lykkes," sagde han.

Med hensyn til at fastholde økonomien på en bæredygtig kurs glædede han sig over, at 2019 blev året, hvor de sidste brikker faldt på plads, så ledelseslaget i Økologiens Hus blev komplet. Det skete med ansættelse af nye chefer for både markedsafdeling og kommunikationsafdeling, hvor de nye ledere nu er med til at sikre, at ressourcerne bliver udnyttet optimalt.

"Vi kan konstatere, at der ikke er nogen nemme løsninger, ingen hurtige penge eller guldskatte, der hvor regnbuen ender. Det har ført os to steder hen; dels mod en superoptimering af driften og dels mod at udvikle nye forretningsområder, som det så kontant hedder. Det betyder, at medarbejderne i Økologiens Hus løber endnu stærkere for at nå alt det, som vi skal, og som vi fortsat gerne vil," sagde Per Kølster.

Flere artikler fra samme sektion

Ægproducenters økonomi på ny nedtur

Igen i 2020 faldt de økologiske ægproducenters dækningsbidrag. Økologiske æg er for billige, og lav notering levner ikke plads til udvikling af produktionen, lyder det fra udvalgsformand.

12-04-2021 3 minutter Æg og fjerkræ,   Økonomi

Thise Mejeri vil låne penge til at beskytte "Jordens lunger"

Som led i ambitionen om at udfase brugen af soja i foderet, beder Thise Mejeri om et crowdfundinglån på en mio. kr.

12-04-2021 5 minutter Klima,   Mejeriproduktion

Økologiske grise får sjældent antibiotika

Forbruget af antibiotika til økologiske fravænningsgrise er meget lavt og udgør 6,2 pct. af forbruget i den konventionelle smågriseproduktion, viser nye data.

11-04-2021 4 minutter Foder,   Svineproduktion,   Dyrevelfærd