Annonce

Annonce

Annonce

Et Danmarkskort viser den økologiske andel i kommunerne

Det økologiske danmarkskort. Af kortet fremgår andelen af det økologiske areal i forhold til landbrugsarealet i alle landets kommuner. Den gule farve illustrerer, at økologiandelen i den enkelte kommune er på niveau med økologiandelen på landsplan (10,5 pct.). Kommuner med en økologiandel, der er større end landsgennemsnittet, er grønne, og tilsvarende er kommuner med en økologiandel mindre end landsgennemsnittet røde. Kilde og illustration: Landbrugsstyrelsen

En tiendedel af landbrugsarealet drives nu økologisk

Det økologiske areal i Danmark har aldrig været større, og aldrig har der været flere økologiske landmænd.

Økologien fortsætter sin fremmarch i dansk landbrug, hvor 10,5 pct. af det samlede landbrugsareal nu følger de økologiske produktionsregler. 

Fra 2017 til 2018 steg det økologiske landbrugsareal med yderligere 34.000 hektar, svarende til et område på størrelse med Mors, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Samtidig fik de økologiske landmænd i alt 325 nye kollegaer, og dermed er antallet af økologiske landmænd, der kan producere fødevarer og foder med det røde Ø-mærke, oppe på næsten 4.000.

»Vi tager godt imod de mange nye økologiske landmænd, når vi møder dem under vores økologikontroller. Her sikrer vi os, at de lever op til reglerne for økologisk produktion, ligesom vi vejleder om, hvordan reglerne kan overholdes,« siger Ane Førde, økologichef i Landbrugsstyrelsen.

Når et landbrugsareal overgår fra at være dyrket konventionelt til at blive dyrket efter de økologiske produktionsregler, medfører det bl.a. forbud mod anvendelsen af syntetiske pesticider samt et højere niveau af dyrevelfærd.

Drevet af forbrugerefterspørgsel

Når man inkluderer det nye areal, der nu er omlagt til økologisk drift, kommer det samlede areal i Danmark nu op på næsten 280.000 hektar. Og det er i landsdelene Vest- og Sydsjælland, Fyn og Østjylland, at de relativt største fremgange ses. Det er også her, at mange kommuner har en mindre andel af det økologisk areal, end på landsplan.

»Lysten til at omlægge til økologi går igen i hele landet, og det er i høj grad en udvikling, der er drevet af forbrugerefterspørgsel. I Landbrugsstyrelsen understøtter vi denne udvikling ved at sikre tilliden til det røde Ø-mærke både gennem en troværdig økologikontrol og gennem udviklingen af økologireglerne. Lige nu arbejder vi for eksempel på nye natur- og klimakrav, og vi har allerede styrket mulighederne for økologisk biavl og lavet regler for økologisk kaninavl. Samlet set er det med til at gøre Danmark til en af verdens førende økologinationer,« forklarer Ane Førde.

Annonce

Flere artikler fra samme sektion

Dansk EU-politiker ønsker grøn reform af landbrugsstøtten

Økologisk Landsforenings model til en ændring af EU's landbrugsstøtte møder opbakning fra Asger Christensen, der mener, at den gavner klimaet og miljøet.

28-05-2020 2 minutter EU,   CAP

Økologisk offensiv til gavn for grundvandet

KRONIK: Set gennem vandforsyningsbriller kan omlægning af landbrug til økologi være en god metode til at forhindre udledning af pesticidrester.

27-05-2020 4 minutter Omlægning

Unge klimaaktivister kræver radikale ændringer i EU's landbrug

EU's landbrugspolitik skal ændres radikalt, og der er behov for mere økologi, hvis landbruget skal blive bæredygtigt, lyder det fra den globale bevægelse Fridays for Future.

26-05-2020 3 minutter EU,   Klima,   Bæredygtighed,   Udland