Annonce

Annonce

Annonce

Grise i halmstrøelse

Økologiske grise skal ligge i økologisk halm. Foto: Irene Brandt

Et år med nye brancheanbefalinger for svineproducenter

På årsmødet i ØL's svineudvalg var der nok af emner at tage fat på, og i formandens beretning blev der talt om nye brancheanbefalinger, afrikansk svinepest og kastrering af grise - blandt meget andet.

Nye brancheanbefalinger for økologisk svineproduktion har betydet, at de økologiske svineproducenter har skullet ændre en del af deres produktion. Det slog formanden for Økologisk Landsforenings Svineudvalg, Randi Vinfeldt, fast på udvalgets årsmøde i begyndelsen af marts.

Blandt de nye anbefalinger er 100 pct. økologisk foder, og at slagtede grise, der sælges som økologisk kød, skal være født økologisk samt etablering af skygge på markerne. Samtidig er det blevet et krav, at hangrisene nu skal bedøves inden kastration.

“Vi har lidt blandede erfaringer med lokalbedøvelsen ved kastration,” sagde Randi Vinfeldt. 

Hun ærgrede sig over, at der ikke var blevet lavet en undersøgelse, der viser, hvad der er bedst for grisen:

“Det her blev lavet lidt hurtigt, og undersøgelserne er ikke kommet i gang. Nogle mener, at selve lokalbedøvelsen har en effekt på grisen.”

Udvalget har i det forgangne år haft et møde med formanden for de danske svinedyrlæger, som gerne ville have et større kendskab til den økologiske griseproduktion.

“Vi mødtes hos Hestbjerg Økologi, hvor vi blandt andet så på grisenes wellness-områder. Svinedyrlægerne foreslog, om det ikke ville være godt for os, hvis vi fik lov til at behandle på de almindelige sygdomme uden dyrlægebesøg; men det er vi ikke så interesserede i, fordi vores troværdighed er størst, når der har været en dyrlæge forbi. På den anden side har vi smertestillende medicin stående, som vi bruger i forbindelse med kastration. Så mere smidige regler kunne være en fordel. Jeg synes også, vi kunne have en længere periode, hvor vi kan behandle dyrene - og vi skal jo føre logbog. Indtil videre har vi fået mere smidige løsninger for de producenter, der har en sundhedsaftale, der nu kan nøjes med ni besøg,” sagde Randi Vinfeldt.

Griner du ad hegnet?

Den afrikansk svinepest fik også et par ord med i Randi Vinfeldts beretning.

“Man kan grine ad hegnet ved grænsen, for det koster mange penge, og der er huller i det! Men formålet med hegnet er at passe på, at der ikke kommer vildsvin til Danmark, fordi de kan være med til at overføre smitten. De roder i skraldespande på rastepladser og bærer smitten videre. Ved hullerne i hegnet er der spredt dufte, som afskrækker vildsvinene, og der er opsat kameraer, som overvåger, om der kommer vildsvin over grænsen,” sagde Randi Vinfeldt.

Hegnet er et af flere tiltag i kampen for at holde den afrikanske svinepest ude af landet.

“Vi skal også huske at informere vores udenlandske medarbejdere om ikke at tage mad med hjemmefra. Og der opstilles informationstavler ved rastepladser, som informerer om håndtering af affald,” sagde Randi Vinfeldt.

Mere kobber er en dårlig idé

EU-reglener for grisehold er blevet ændret. Svineudvalget har kigget på de nye regler, men der er ikke noget fra EU’s side, der gør det skrappere for de danske, økologiske griseproducenter.

“Kobber, må vi nu bruge mere af til smågrisene. Det er ikke en særlig god idé, og vores produktionsresultater viser, at vi kan producere på et højt niveau uden. 2022 skal zink også være ude, men der er ikke kommet noget banebrydende alternativ endnu. Nogle af os kan producere uden medicinsk zink. Andre kan ikke - og man kan ikke bare bede dem, der ikke kan, om at lære det, for der er meget i spil; men det har erfaringsmæssigt vist sig, at man kan, når man skal,” sagde Randi Vinfeldt

Mens brancheanbefalingen nu lyder på 100 pct. økologisk foder til søer og grise, er det stadig tilladt i den økolologiske produktion at bruge konventionel halm og gylle.

“Mine naboer driller mig, og vi har i udvalget talt om, hvordan vi løser dette problem, for i de husdyrtunge områder kan det være svært at skaffe nok halm. Måske kan vi dække 30 pct. L&F snakker om 50 pct., men hvis vi skal køre hele landet rundt for at skaffe økologisk halm - hvor ender det så henne?” spurgte Randi Vinfeldt.

Halmen gav senere anledning til følgende meningsudveksling på årsmødet i Svineudvalget:

Trine Sund Kammersgaard:

“Er vi ikke snart dér, hvor vi skal sige 100 pct. økologisk halm? Jeg vil i hvert fald ikke have nedsprøjtet halm i min besætning. Hvis det gælder for zink, så gælder det vel også for halm: at vi finder en løsning, når vi ikke længere må bruge halmen. Men der er kamp om halmen, da mælkeproducenter også har brug for store mængder halm.”

Brian Holm:

“Trine har ret. Vi bør arbejde for 100 pct. økologisk halm. Vi skal finde en løsning.”

Karin Stavnskjær:

“Brancheanbefalingerne udvikles, og det er meldt ud, at det kommer til at være 50 pct. i første omgang; men somme tider går det hurtigere, fordi de, der kan, løber hurtigere og inspirerer andre. Vi skal bare passe på, at halm ikke kommer til at koste det hvide ud af øjnene.”

Trine Sund Kammersgaard:

“Kan man ikke gøre som med avlsdyrene?: Du SKAL bruge økologisk halm, men kan du dokumentere, at du ikke kan skaffe noget inden for en acceptabel afstand, kan du få dispensation.”

For meget kød på markedet

Ifølge Randi Vinfeldt har producenterne også lidt problemer med afsætningen af grisene, fordi væksten i afsætningen ikke følger med stigningen i produktionen, hvilket har før til faldende afregningspriser.

“Derfor skal vi skabe større synlighed om vores produkt hos forbrugerne,” sagde Randi Vinfeldt.

Hun understregede dog, at hun ikke er bange for, at de økologiske svineproducenter kommer i en situation, hvor salget falder.

“Men vi skal presse på for at få salget op. Vi skal bakke op om Sofari, og vi vil gerne finde sponsorer, så vi kan komme med på Roskilde Dyrskue - hvor de økologiske grise har været en meget populær stand,” sagde Randi Vinfeldt.

Byggeblad for sohold

Karin Stavnskær fra Svineudvalgets bestyrelse fortalte om et nyt initiativ fra Miljø- og Fødevareministeriet, som vil revidere byggebladet for udendørs sohold.

“I forbindelse med revideringen vil ministeriet lave nogle undersøgelser, som skal afdække økologiske grises miljøpåvirkning, når de opstaldes på marken. Ministeriet har som opfølgning på et møde med erhvervet i starten af februar efterlyst input til nogle bedrifter, som vil være egnede til disse undersøgelser,” sagde Karin Stavnskær som opfordrede griseproducenter, der ønsker at deltage i dette udredningsarbejde om at melde sig på banen.

Nye i udvalgsbestyrelsen

Tre medlemmer af Svineudvalget var på valg:

Bertel Hestbjerg

Karin Stavnskær

Preben Drastrup

Alle tre blev genvalgt.

Annonce

Flere artikler fra samme sektion

Økologer får ikke forskud på støttekroner, som hænger fast i udskældt it-system

Økologisk Landsforening undrer sig over, at det ikke er muligt for Landbrugsstyrelsen at trække sagerne ud af it-systemet og behandler dem manuelt, så økologerne kan få deres penge hurtigere.

01-04-2020 4 minutter Tilskud

Økologer lufter utilfredshed med klimapartnerskabet: Vi fandt ikke en fælles vision

Økologisk Landsforening, der var en del af Klimapartnerskabet for Fødevarer og Landbrug, undsiger nu flere af partnerskabets klimaanbefalinger.

01-04-2020 5 minutter Klima,   Økologisk Landsforening,   Politik

Landbrugsstyrelsen forlænger deadline, men kritikere påpeger stadig fejl

COVID-19, massiv kritik og flere store it-nedbrud får Landbrugsstyrelsen til at forlænge årets ansøgningsrunde til den 1. maj.

31-03-2020 3 minutter Tilskud