Annonce

Annonce

Køer græsser på en mark

Sidste år meldte EU ud, at 25 pct. af unionens landbrugsareal skal være økologisk i 2030, og med sit nuværende niveau på ca. 8 pct. skal arealet således tredobles på mindre end et årti. Det skal ifølge handlingsplanen ske ved øge efterspørgslen på og kendskabet til økologi, give incitamenter til at omlægge til økologi og gøre økologien mere bæredygtig inden for eksempelvis klima og biodiversitet. Foto: Dansk ABS

EU åbner for at give lande lov til at sænke moms på økologi

Tre konkrete indsatser skal hjælpe EU i mål med at have 25 pct. økologi i 2030, lyder planen fra EU-Kommissionen. Bl.a. skal der indføres en årlig økologidag.

Tre hovedindsatser skal tredoble det økologiske areal i EU på under ni år, lyder det fra EU-Kommissionen, som netop har fremlagt en økologisk handlingsplan.

Sidste år meldte EU ud, at 25 pct. af unionens landbrugsareal skal være økologisk i 2030, og med sit nuværende niveau på godt 8 pct. skal arealet således tredobles på mindre end et årti. Det skal ifølge handlingsplanen ske ved, at:

  1. stimulere efterspørgslen og sikre troværdighed om økologien,

  2. give incitamenter til øget omlægning vha. investeringer og videndeling,

  3. økologerne går forrest på alle bæredygtighedsparametre.

"Landbrug er en af hovedårsagerne til tab af biodiversitet, og tab af biodiversitet er en stor trussel mod landbruget. Vi har brug for hurtigt at genskabe balancen i vores forhold til naturen. Det er ikke noget, som kun landmænd står over for - det involverer hele værdikæden inden for fødevarer. Med denne handlingsplan sigter vi efter at øge efterspørgslen på økologi, at hjælpe forbrugerne med at foretage informerede valg og at støtte europæiske landmænd i deres omlægning. Jo større et areal vi giver til økologisk landbrug, jo bedre beskytter vi biodiversiteten på det areal og i de omkringliggende områder," siger Frans Timmermans, der er ledende næstformand for den europæiske grønne aftale - 'Green Deal' - og kommissær for klimapolitik, i en pressemeddelelse.

EU's landbrugskommissær, Janusz Wojciechowski, supplerer:

"Den økologiske sektor er kendetegnet ved sin bæredygtige praksis og brug af ressourcer, hvilket giver den en central rolle i at nå målsætningerne i 'Green Deal'. For at nå målet om 25 pct. økologi er vi nødt til at sikre, at efterspørgslen driver væksten i sektoren, mens vi tager højde for den markante forskel, der er blandt medlemslandenes økologiske sektor."

Indsats #1

Den førstnævnte indsats, der går på at øge efterspørgslen og sikre troværdighed, indebærer bl.a. indsamling af data vedrørende de miljømæssige, økonomiske og sociale fordele ved økologi og at videreformidle det til borgerne. Derudover skal EU's økologilogo promoveres, og økologi produceret i EU skal promoveres i tredjelande.

Kommissionen nævner også i sine anbefalinger, at medlemslandene kan vælge at sænke momsen på økologisk frugt og grønt for at øge forbruget, og dermed styrke incitamentet til at omlægge til økologi.

Den økologiske andel i offentlige køkkener skal desuden øges - her fremhæver Kommissionen København, Wien og Rom som byer, der er gået forrest på området - mens også den private sektor skal opfordres til at øge økologiudbuddet.

For at styrke troværdigheden skal sporbarheden sikres for forbrugerne, og svindel med produktionen skal forebygges.

Indsats #2

Den anden indsats, der skal fremme omlægningen, går på bl.a. at sikre rådgivning til landmænd, som ønsker at omlægge. Derudover skal der indsamles mere data om priser, produktion, efterspørgsel og markedsføringskanaler, så både landbruget, forskere og myndigheder får et bedre indblik i markedet og kan tilpasse sig til det.

Der skal ligeledes sikres bedre sammenhæng i hele kæden fra jord til bord, så eksempelvis små producenter får bedre adgang til salgsleddet, og der skal sættes en stopper for, at det er relativt dyrere for en lille producent at blive certificeret end en storproducent.

Derudover skal der forskes i flere typer proteinfoder, og så opfordrer Kommissionen medlemslandene til at understøtte en udvidelse af den økologisk akvakultur.

For at følge strategien i mål vil Europa-Kommissionen årligt afholde møder med EU-parlamentsmedlemmer, repræsentanter for medlemslandene og interessenter. I 2023 vil der blive udgivet en statusrapport, og for at skabe mere opmærksomhed om økologi skal der stiftes en årlig økologidag.

'EU har et ansvar for at promovere et sådant skifte i landbrugspraksisser. En øget økologisk produktion er central i omstillingen til et mere bæredygtigt landbrug og en sektor for akvakultur, der sikrer en mere fair indkomst for landmænd og bidrager til levende land- og kystområder i Europa', skriver Kommissionen.

Indsats #3

Det tredje indsatsområde går på at styrke økologiens bæredygtighed.

Handlingsplanen ønsker at udfase økologernes brug af fossile brændstoffer, reducere spild, forbedre bevarelsen af genressourcerne og -diversiteten, finde alternativer til de naturlige pesticider, som trods deres økologiske status, stadig kan have uønskede effekter i miljøet, stoppe brugen af kobber, der er tilladt i nogle EU-lande, og generelt mindske input og overflødigt ressourcebrug. Bl.a. ved at styrke den cirkulære økonomi og nedbringe brugen af plast.

Planen møder positiv respons fra både Ifoam Organics Europe, EU's økologiske paraplyorganisation, og Økologisk Landsforening (ØL).

"Det er på tide at belønne såvel de økologiske som konventionelle landmænd, der omlægger til økologi, ordentligt for de goder, som de yder til naturen og samfundet, og at give tilstrækkelig finansiering til landbrugsrådgivere, der beskæftiger sig med økologi og andre agroøkologiske praksisser," siger Eduardo Cuoco, direktør for Ifoam Europe, i en skriftlig kommentar.

Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef i ØL, siger:

”Dansk økologipolitik danner forbillede for de initiativer og anbefalinger, som Kommissionen fremlægger. Den danske model, der er båret af et tæt parløb mellem danske politikere, markedet, forskere og den danske økologisektor, tager EU-Kommissionen nu op og anbefaler til de øvrige medlemslande. Det er med god grund. Vi har vist med eksemplets magt, at det virker.”

Flere artikler fra samme sektion

Flere økologer kan se frem til tilskud til ny teknologi

Der er stor efterspørgsel på tilskud til ny teknologi, og nu afsætter fødevareministeren ekstra penge til Økologisk investeringsstøtte i 2021. Derudover får ansøgerne et halvt år ekstra til at afslutte deres projekt.

02-12-2021 2 minutter Tilskud

Snart bliver engelske landmænd belønnet for at passe på deres jord

Engelske landmænd vil fra 2022 modtage betaling, hvis de aktivt værner om jordens frugtbarhed og sundhed. Flere naturorganisationer er dog skuffede over ordningen.

02-12-2021 4 minutter Udland,   Politik,   Jordfrugtbarhed

Ny kampagne skal gøre det nemt at spise grønnere i januar

I januar 2022 sætter Dansk Vegetarisk Forening for første gang den landsdækkende kampagne Grøn Januar i gang. Grøn Januar har deltagelse af flere store kæder og skal sætte fokus på at spise grønnere ved at synliggøre udbuddet af veganske muligheder i landets butikker samt på spisesteder og i kantiner.

02-12-2021 4 minutter Forbrug,   Detailhandel,   Plantebaserede fødevarer